หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น
งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง (14/11/2014)
จังหวัดสมุทรสาครตรวจสภาพการจ้างงาน สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ในโรงงานอุตสาหกรรม (12/11/2014)
อ่าน 271 ครั้ง
ผู้ว่าสัญจรเยี่ยมกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่าเสา (05/11/2014)
อ่าน 203 ครั้ง
อบต.ท่าทราย จัดโครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข ทำความสะอาด Big Cleaning Day (04/11/2014)
อ่าน 253 ครั้ง
สมุทรสาครแถลงข่าวปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ One STOP Service (31/10/2014)
พิธีส่งทหารกองประจำการและอำลาธงชัยเฉลิมพล (31/10/2014)
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครเยี่ยมเกษตรกรผู้ทำนาเกลือเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไข (29/10/2014)
ปปช.สมุทรสาคร แถลงการปราบปรามการทุจริตมีคดีลดลงพร้อมเตรียมจัดเดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฏร์รัฐ” (28/10/2014)
เจ้ากรมทหารสื่อสารเป็นประธานในพิธีวันสถาปนากรมทหารสื่อสารที่ 1 ครบรอบปีที่ 26 ปี (24/10/2014)
จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช (23/10/2014)
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกร (22/10/2014)
ผู้ว่าฯ ติดตามแก้ไขปัญหาน้ำเสียภาษีเจริญ (21/10/2014)
อ่าน 195 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ สมุทรสาครเยี่ยมนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (21/10/2014)
อ่าน 104 ครั้ง
รองผู้ว่าลงพื้นที่ตรวจติดตามปัญหาสิ่งแวดล้อมโรงงานถ่านหิน (20/10/2014)
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ชี้แจงโครงการที่จะดำเนินการในปี 2558 ตามยุทธศาสตร์ (17/10/2014)
จังหวัดสมุทรสาครจัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน 90 ทุน (16/10/2014)
อ่าน 100 ครั้ง
ผู้ว่าสัญจรเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองพะอง (15/10/2014)
สมุทรสาครซ้อมแผนการดับเพลิงคลังน้ำมัน (10/10/2014)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร สัญจรเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตกะปิ (08/10/2014)
ผู้ว่าสมุทรสาครนำคณะราชการลงนามถวายพระพรในหลวง (07/10/2014)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [60] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ