หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือน ตุลาคม 2556 (16/10/2013)
อ่าน 258 ครั้ง
อบจ.สมุทรสาครมอบทรายโฟร์ทเคมเพื่อลดการระบาดของโรคไข้เลือดออก (15/10/2013)
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มอบนโยบายผู้ว่า ฯ 4 จังหวัด และติดตามการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ปัญหาการเลี้งหอยแมลงภู่ (14/10/2013)
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สมุทรสาคร มอบทุนให้ผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายรัฐบาล (06/10/2013)
รมว.ทรัพยากรฯ ลงพื้นที่อ้อมน้อยลุยแก้ปัญหาน้ำเสียขั้นวิกฤติ (05/10/2013)
อ่าน 138 ครั้ง
โรงพยาบาลสมุทรสาครเปิดสาขาขยายการให้บริการที่โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม เพิ่มความสะดวกให้ประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร (03/10/2013)
สปข.8 กาญจนบุรี จัดกิจกรรม "สื่อพื้นบ้านประสานสร้างความเข้าใจระบบแรงงานต่างด้าว" ณ ห้องประชุมตลาดทะเลไทย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร (29/09/2013)
ส.ปชส.สมุทรสาครเตรียมความพร้อมสื่อมวลชนจังหวัดสมุทรสาครในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (20/09/2013)
จังหวัดสมุทรสาครพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร (18/09/2013)
เด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาครร่วมแสดงความสามารถ ร้อง เล่น เต้น ในงานวันเยาวชนแห่งชาติสมุทรสาคร (13/09/2013)
อ่าน 172 ครั้ง
จ.สมุทรสาครประกาศผลการประกวดเล่าเรื่องจากภาพประทับใจ (28/08/2013)
จ.สมุทรสาครพัฒนามาตรฐานการผลิตกะปิเพื่อผู้บริโภคปลอดภัยทั่วประเทศ (22/08/2013)
โครงการจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่ออกให้บริการ ที่วัดฟุ้งประชาธรรมาราม ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว (20/08/2013)
เปิดแล้ว Road Show OTOP สานสัมพันธ์ นครปฐม - สมุทรสาคร (19/08/2013)
อ่าน 241 ครั้ง
โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวรารามพร้อมเปิดบริการประชาชนในพื้นที่ 6 ตำบล ของอำเภอเมืองสมุทรสาคร (16/08/2013)
จังหวัดสมุทรสาครร่วมหารือทางธุรกิจกับคณะนักธุรกิจจากเมียนมาร์ เตรียมพร้อมรับ AEC (14/08/2013)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาครนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทและเชิดชูเกียรติกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2556 (14/08/2013)
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครเปิดประตูต้อนรับ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะก๊อก แก๊ก ทัวร์ (10/08/2013)
ลุง ป้า ครบ 5 เดือนสวมแหวนสัญญาจะเคียงคู่กันจนวันสิ้นลมหายใจ (09/08/2013)
จังหวัดสมุทรสาครปลูกป่าชายเลน 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา (07/08/2013)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [60] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ