หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรสาครปูพรหมตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายในเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร (06/08/2013)
อ่าน 241 ครั้ง
กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ถวายผ้าไตรพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จำนวน 12 ไตร แด่พระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ที่ร่วมกับพระสงฆ์ 120 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ ที่วัดท่าไม้ จ.สมุทรสาคร (04/08/2013)
จังหวัดสมุทรสาครกับความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหายาเสพติด (29/07/2013)
อ่าน 214 ครั้ง
จ.สมุทรสาครจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (25/07/2013)
จังหวัดสมุทรสาคร เปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 3 คืนคนดีสู่สังคม (24/07/2013)
จ.สมุทรสาครจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาและปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา (19/07/2013)
จังหวัดสมุทรสาครพร้อมใจจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (18/07/2013)
จ.สมุทรสาครป้องกันปัญหาการใช้แรงงานเด็กด้วยการเปิด ทียูเอฟ แคร์ เซ็นเตอร์ ศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนของเด็กไทยและเด็กข้ามชาติ (16/07/2013)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรนำคณะนักศึกษาเดินทางมาดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันตก ที่ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร (12/07/2013)
รมว.แรงงานเยี่ยมผู้ประกอบการประมงทะเลและล้งสมุทรสาคร ย้ำจุดยืนคุ้มครองสิทธิแรงงานเต็มที่ (11/07/2013)
โรงเรียนเอกชัย จ.สมุทรสาคร จัดอบรมภาษาพม่าแก่เยาวชน เตรียมพร้อมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (06/07/2013)
พม.อบรมผู้ปฏิบัติงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เน้น ๔ ปัญหาหลัก การตั้งครรภ์ไม่พร้อม ค้ามนุษย์ แรงงานเด็ก และการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ (03/07/2013)
รองปลัด มท.แสดงปาฐกถาพิเศษ เยาวชนไทยใต้ร่มพระบารมี สู่ AEC พ.ศ 2558 ที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย (28/06/2013)
จ.สมุทรสาครรวมพลังคนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2556 (26/06/2013)
สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสมุทรสาคร เปิดโรงเรียนธนาคารเพื่อส่งเสริมการออม ที่โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา (20/06/2013)
จังหวัดสมุทรสาครพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติในโครงการจ้างงานเร่งด่วน (19/06/2013)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกหน่วยบริการทางสังคม ที่วัดเจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร (18/06/2013)
การสร้างจิตสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองของจังหวัดสมุทรสาคร (17/06/2013)
พมจ.สมุทรสาครจัดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ (14/06/2013)
จ.สมุทรสาครจัดงานสืบสานอนุรักษ์วิถีชีวิตไทยทรงดำ ที่วัดหนองสองห้อง ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว (10/06/2013)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ