หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น
งานสืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 4 เริ่มแล้วที่หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (08/03/2013)
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครมอบประกาศนียบัตรเด็กในโครงการครู D.A.R.E. (08/03/2013)
จังหวัดสมุทรสาครจัดกิจกรรมการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร (08/03/2013)
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 60 จ.สมุทรสาคร เตรียมความพร้อมบุคลากรและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ตำบลต้นแบบ (07/03/2013)
จ.สมุทรสาครต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๕ พร้อมคณะ (04/03/2013)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาครจัดการฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่าย อป.มช. จังหวัดสมุทรสาคร (22/02/2013)
จ.สมุทรสาครจัดพิธีบวงสรวง “พ่อพันท้ายนรสิงห์” ประจำปี 2556 (19/02/2013)
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา (18/02/2013)
จ.สมุทรสาครผลักดันแนวคิดศูนย์ดูแลเด็กในสถานประกอบการรองรับเด็กลูกแรงงานต่างด้าว (15/02/2013)
จังหวัดสมุทรสาครจัดประชุมภาคีร่วมการจัดระบบแรงงานต่างด้าว ในการผ่อนผันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเป็นกรณีพิเศษเพื่อดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและลงนามความร่วมมือ (12/02/2013)
จังหวัดสมุทรสาครรณรงค์ป้องกันปัญหาเด็กและเยาวชนในเทศกาลวันวาเลนไทน์ ปี 2556 (11/02/2013)
จังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมให้ความรู้เรื่องนโยบายการปรับรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ 300 บาทและผลกระทบในจังหวัดสมุทรสาคร (06/02/2013)
อ่าน 129 ครั้ง
จังหวัดสมุทรสาครเร่งดำเนินนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม (05/02/2013)
รองผู้ว่าฯ สมุทรสาครเปิดงานเทศกาลอนุรักษ์นกชายเลน ประจำปี ๒๕๕๖ (03/02/2013)
ปกครองจังหวัดสมุทรสาครจัดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านข่าว (31/01/2013)
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๕ ติดตามผลการดำเนินงานจังหวัดสมุทรสาคร (23/01/2013)
จ.สมุทรสาครเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม (21/01/2013)
สมุทรสาคร จัดอบรมผู้ประกอบการกิจการอุตสาหกรรมไม้เรื่องการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เนื่องใน“วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ” (15/01/2013)
อ่าน 135 ครั้ง
สนง.พมจ.สมุทรสาครคัดเลือกเยาวชนคนเก่งจังหวัดสมุทรสาคร (11/01/2013)
จังหวัดสมุทรสาครจัดสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการเรื่องการดำเนินการตามกฎกระทรวงมาตรา 80 การควบคุมน้ำเสียตามพ.ร.บ.รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (08/01/2013)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ