หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น
ผู้แทนพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบห้องคอมพิวเตอร์ ตามโครงการ "หนึ่งใจ...เพื่อการศึกษา" มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ณ โรงเรียนวัดบางปิ้ง ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร (09/07/2012)
สมุทรสาครจัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร (04/07/2012)
จ.สมุทรสาคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับผู้ประกอบกิจการโรงงานปลาป่น แก้ปัญหามลพิษทางกลิ่นจากโรงงานปลาป่น (02/07/2012)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาครจัดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย “Young DPR Awards” เยาวชนประชาธิปไตยสัมพันธ์ ปีที่ 2 (02/07/2012)
โครงการ “จังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่” ประจำเดือนมิถุนายน 2555 จัดขึ้นที่วัดศรีวนาราม ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร (21/06/2012)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครจัดโครงการธรรมะสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด (18/06/2012)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จ.สมุทรสาคร (15/06/2012)
เลขาธิการอาเซียน ระบุ สถาบันการเงินทุกระดับต้องร่วมผลักดันประเทศไทยก้าวสู่ AEC (14/06/2012)
หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร จัดสัมมนา “เปิดประตูสมุทรสาคร สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” (14/06/2012)
download 34
เหล่ากาชาด จ.สมุทรสาครรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก (14/06/2012)
จ.สมุทรสาครเตรียมจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ประจำปี ๒๕๕๕ (12/06/2012)
จ.สมุทรสาครจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ประจำปี ๒๕๕๕ (12/06/2012)
มท.2 ลงพื้นที่ตรวจโครงการเยียวยาและป้องกันอุทกภัย สมุทรสาคร (11/06/2012)
จ.สมุทรสาครจัดประชุมบรรยายสรุป การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ต่อคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร (11/06/2012)
จ.สมุทรสาครเพิ่มศักยภาพผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจาก อ.กระทุ่มแบน (07/06/2012)
ผู้แทนชุมชนใน จ.สมุทรสาครร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการกลยุทธในการหาข่าวและแจ้งเบาะแสการค้ายาเสพติด (06/06/2012)
เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่รับบริจาคโลหิตและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (05/06/2012)
จังหวัดสมุทรสาครจัดพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง (04/06/2012)
จังหวัดสมุทรสาครจัดพิธีวิสาขบูชา ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ (03/06/2012)
นางอองซาน ซูจี ติดตามสถานการณ์แรงงานข้ามชาติที่จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมให้กำลังใจแรงงานพม่าที่มาทำงานในประเทศไทย (30/05/2012)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [64] 65 66 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ