หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครเปิดงานวันต่อต้นการคอร์รัปชันสากล (ปะเทศไทย) จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2560 (09/12/2017)
อ่าน 56 ครั้ง
จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจสมุทรสาครบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม (07/12/2017)
อ่าน 39 ครั้ง
จังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อพบปะชี้แจงแนวนโยบาย สร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักเรียน อีกทั้งเพื่อแนะนำแนวทางในการดำเนินชีวิต ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้กับครู อาจารย์ และนักเรียน (07/12/2017)
อ่าน 56 ครั้ง
สมุทรสาครแถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมอาหารและของดีจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1 (06/12/2017)
อ่าน 40 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครเปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ จังหวัดสมุทรสาคร (05/12/2017)
อ่าน 61 ครั้ง
สมุทรสาครเปิดตลาดประชารัฐ ตลาดต้องชม ตลาดน้ำคลองโคกขาม (05/12/2017)
อ่าน 60 ครั้ง
ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน (อ.กระทุ่มแบน) (05/12/2017)
อ่าน 37 ครั้ง
สมุทรสาครเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดวัดเจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว (05/12/2017)
อ่าน 63 ครั้ง
สมุทรสาครเปิดตลาดต้องชม เอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ชุมชน ตลาดน้ำหนองพะอง อ.กระทุ่มแบน (05/12/2017)
อ่าน 50 ครั้ง
สมุทรสาครจัดกิจกรรมความสุขจากพ่อสู่ผืนแผ่นดิน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (05/12/2017)
อ่าน 32 ครั้ง
สมุทรสาครจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 91 รูป (05/12/2017)
อ่าน 19 ครั้ง
สมุทรสาครจัดกิจกรรมปั่นสองล้อบอกรักพ่อให้ก้องโลก เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีและสร้างสุขภาพให้แข็งแรง (05/12/2017)
อ่าน 21 ครั้ง
จังหวัดสมุทรสาคร ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจกับผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าในตลาดประชารัฐ (04/12/2017)
อ่าน 18 ครั้ง
รมว.แรงงานตรวจศูนย์ออกเอกสารต่างด้าว จ.สมุทรสาคร พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ทำงานเที่ยงตรง ถูกต้อง (03/12/2017)
อ่าน 46 ครั้ง
จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วม Big Cleaning Day สถานีรถไฟบ้านแหลมซึ่งเป็นรถไฟสายประวัติศาสตร์ที่มีอายุมากกว่า 110 ปี และเป็นเส้นทางรถไฟที่สั้นที่สุดในประเทศไทย (02/12/2017)
อ่าน 38 ครั้ง
ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการผลักดันน้ำของกองทัพเรือในแม่น้ำท่าจีนจังหวัดสมุทรสาคร (02/12/2017)
อ่าน 29 ครั้ง
สมุทรสาคร Kick off จัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า (01/12/2017)
อ่าน 34 ครั้ง
สมุทรสาครส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการจัดการน้ำเสียให้กับสถานศึกษา (30/11/2017)
อ่าน 36 ครั้ง
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับสภาอุตสาหกรรมสมุทรสาครมอบจักรยานให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดสมุทรสาคร (30/11/2017)
อ่าน 41 ครั้ง
ผอ.ศปป.4. กอ รมน.3 ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำคลองสี่วาพาสวัสดิ์เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างยั่งยืน (29/11/2017)
อ่าน 28 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ