หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น
นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมจังหวัดสมุทรสาครพร้อมขอให้ร่วมกันแก้ปัญหา IUU อย่างยั่งยืนด้วยจิตสำนึก (05/03/2018)
อ่าน 60 ครั้ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจราชการและเตรียมความพร้อมก่อนนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะมาตรวจราชการที่จังหวัดสมุทรสาคร (04/03/2018)
อ่าน 29 ครั้ง
จังหวัดสมุทรสาครประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ (04/03/2018)
อ่าน 25 ครั้ง
รมช.มหาดไทย ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และโครงการปักไม้ไผ่ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร พร้อมเยี่ยมชมแหล่งผลิตเครื่องเบญจรงค์หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี (04/03/2018)
จังหวัดสมุทรสาคร จัดงานวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย (04/03/2018)
อ่าน 21 ครั้ง
One Stop Service สมุทรสาครหนาแน่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย (04/03/2018)
อ่าน 24 ครั้ง
จ.สมุทรสาคร แถลงข่าวเตรียมจัดงานเทศกาลอาหารทะเลจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 17 (04/03/2018)
อ่าน 18 ครั้ง
จ.สมุทรสาคร จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา (04/03/2018)
อ่าน 21 ครั้ง
พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาครเปิดป้ายตลาดประชารัฐต้องชมตลาดน้ำคลองโคกขาม สร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ตลาด (17/02/2018)
อ่าน 49 ครั้ง
จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” จังหวัดสมุทรสาคร บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อส่วนรวม (14/02/2018)
อ่าน 55 ครั้ง
ผู้ว่าฯจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมส่วนราชการ เยี่ยมเยียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ เพื่อพบปะชี้แจงแนวนโยบาย สร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักเรียน ภายใต้โครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ประจำปีงบประมาณ 2561 (14/02/2018)
อ่าน 83 ครั้ง
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีให้กำลังใจและเยี่ยมเยาวชนที่สถานพินิจฯจังหวัดสมุทรสาคร (13/02/2018)
อ่าน 64 ครั้ง
รองปลัดกระทรวง ทส.เปิดโครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต “นกชายเลนปากช้อน” (12/02/2018)
อ่าน 67 ครั้ง
จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับภาครัฐและเอกชน จัดงานเดิน-วิ่ง สมุทรสาครพันท้ายนรสิงห์ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 19 “วิ่งเพื่อความซื่อสัตย์” (11/02/2018)
อ่าน 57 ครั้ง
จังหวัดสมุทรสาครจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 (10/02/2018)
เทคนิคสมุทรสาครเปิดงานการจัดแสดงและประกวดผลงานวิชาโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย เพื่อคัดเลือกผลงานส่งเข้าประกวดในระดับภาคและระดับประเทศ (09/02/2018)
อ่าน 63 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครเปิดการฝึกอบรมและทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ (08/02/2018)
อ่าน 48 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครเปิดศูนย์ผู้มีบุตรยากโรงพยาบาลเอกชัย (08/02/2018)
อ่าน 75 ครั้ง
จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” จังหวัดสมุทรสาคร บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อส่วนรวม (07/02/2018)
อ่าน 39 ครั้ง
ผู้ว่าฯสมุทรสาคร พร้อมส่วนราชการ เยี่ยมเยียนโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย เพื่อพบปะชี้แจงแนวนโยบาย สร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักเรียน ภายใต้โครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2561 (07/02/2018)
อ่าน 71 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ