หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อส่งเสริมคุณธรรม นำเยาวชนเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด โรงเรียนอันนาลัย (27/06/2018)
อ่าน 7 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร นำจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ (27/06/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดสมุทรสาคร (27/06/2018)
อ่าน 6 ครั้ง
สมุทรสาครจัดงานต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้แนวคิดและคำขวัญ ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26/06/2018)
อ่าน 19 ครั้ง
สนช. ลงพื้นที่สมุทรสาคร สนช. ลงพื้นที่สมุทรสาคร ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” (25/06/2018)
อ่าน 9 ครั้ง
สมุทรสาครแจกหมี่สิริมงคลกว่า 2 หมื่นกล่องเนื่องในวันคล้ายวันเกิดองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร (24/06/2018)
อ่าน 11 ครั้ง
ผู้ว่าฯ นำจิตอาสาพัฒนาสวนหลวง ร่วมกันทำความดี สานต่อพระปณิธาน ร.๑๐ (22/06/2018)
อ่าน 12 ครั้ง
จังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อส่งเสริมคุณธรรม นำเยาวชนเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด โรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) (22/06/2018)
อ่าน 11 ครั้ง
ยิ่งใหญ่ขบวนแห่ทางน้ำ-ทางบก องค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครที่เกิดจากพลังแห่งความศรัทธาอย่างแท้จริง (21/06/2018)
อ่าน 8 ครั้ง
สมุทรสาครเปิดงานวันทะเลโลก World Oceans Day ภายใต้หัวข้อ “ Clean Our Ocean ทะเลดี ชีวีมีสุข” (20/06/2018)
อ่าน 5 ครั้ง
สมุทรสาครเปิดนิทรรศการศูนย์บันดาลไทยจังหวัดสมุทรสาคร (19/06/2018)
อ่าน 35 ครั้ง
สมุทรสาครจัดโครงการจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชนโดยตรง ลดรายจ่าย ลดเวลาประชาชนที่จะเดินทางมาติดต่องานราชการ (18/06/2018)
อ่าน 18 ครั้ง
เปิดแล้วเทศกาลกินกุ้งสมุทรสาคร ครั้งที่ 1 งานนี้อิ่มท้องแล้วยังอิ่มใจได้ช่วยเกษตรกรอีกด้วย (15/06/2018)
อ่าน 16 ครั้ง
สมุทรสาครรวมพลังทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการค้ามนุษย์เพื่อให้จังหวัดปลอดจากการค้ามนุษย์ (14/06/2018)
อ่าน 16 ครั้ง
จังหวัดสมุทรสาคร สืบสานพระราชดำริส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน (13/06/2018)
อ่าน 11 ครั้ง
จังหวัดสมุทรสาคร แถลงข่าวเตรียมจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ทั้งทางน้ำและทางบก (11/06/2018)
อ่าน 16 ครั้ง
จังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อส่งเสริมคุณธรรม นำเยาวชนเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด (11/06/2018)
อ่าน 5 ครั้ง
จ.สมุทรสาครจัดพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (09/06/2018)
อ่าน 16 ครั้ง
จังหวัดสมุทรสาคร เตรียมจัดงานเทศกาลกินกุ้งสมุทรสาคร ครั้งที่ 1 เพื่อช่วยผู้เลี้ยงกุ้งในช่วงราคากุ้งตกต่ำ (08/06/2018)
อ่าน 23 ครั้ง
คณะเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศภูฏานเดินทางมาเยือมชมสวนมะพร้าวน้ำหอม ที่จ.สมุทรสาคร (08/06/2018)
อ่าน 18 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ