หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรสาครจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวมสนามของเหล่าลูกเสือ เนื่องในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ (28/07/2017)
อ่าน 62 ครั้ง
สมุทรสาครมอบทุนการศึกษาตามโครงการ “แม่ลูกผูกพันวันมหามงคล” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (28/07/2017)
อ่าน 69 ครั้ง
จังหวัดสมุทรสาครจัดพิธีทางศาสนามหามงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 (28/07/2017)
อ่าน 64 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนำพสกนิกรทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (28/07/2017)
อ่าน 46 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ สายบ้านเต่าดำสามัคคี (บ้านนางสายดา หัสจิต) เริ่มจากถนน คสล.เดิมบริเวณหน้าบ้านนายสมจิตร มณีทรัพย์ผล สิ้นสุดบริเวณที่ดินนายวิก เกิดยงค์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความย (27/07/2017)
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ (บริเวณที่ดินนายจรูญ มาสมทบ) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำขนาด ๗.๕ แรงม้า (27/07/2017)
สมุทรสาครจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 (27/07/2017)
อ่าน 53 ครั้ง
หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่น 3 จัดโครงการสืบสารพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ปลูกป่าในใจคน ร่วมใจปลูกป่าชายเลน ที่ จ.สมุทรสาคร (26/07/2017)
อ่าน 82 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครจัดพิธีมอบเสื้อพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อนำไปแจกให้ประชาชนจิตอาสาสวมใส่ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 (26/07/2017)
อ่าน 60 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์แทนใจถวายแด่พ่อ” (25/07/2017)
อ่าน 47 ครั้ง
สมุทรสาครปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์กุ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 (25/07/2017)
อ่าน 44 ครั้ง
จังหวัดสมุทรสาครรับการตรวจประเมินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5 ระยะที่3 โดยมี 3 หมู่บ้าน จาก3อำเภอเข้ารับการประเมิน (25/07/2017)
อ่าน 37 ครั้ง
บรรยากาศเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวสมุทรสาครวันแรกเป็นไปอย่างเรียบร้อยไม่หนาแน่นอย่างที่คิด (24/07/2017)
อ่าน 68 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครรับมอบหมวกกันน็อคจากภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนวาระจังหวัด ภายใต้คำขวัญ “ขับรถปลอดภัย ใส่หมวกกันน็อค” (24/07/2017)
อ่าน 38 ครั้ง
สมุทรสาครจัดพิธีบรรพชาสามเณรในพระราชูปถัมภ์ฯ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน โอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2560 (23/07/2017)
สมุทรสาครร่วมใจปลูกป่าชายเลนพระเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (22/07/2017)
อ่าน 63 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตที่ 5 เยือนสมุทรสาครเพื่อติดตามการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โครงการโรงเรียนคุณธรรม ประจำปี 2560 (21/07/2017)
สมาคมการประมงสมุทรสาคร ร่วมกับ พลังงานจังหวัด และภาคเอกชนจัดกิจกรรมพี่อาสาช่วยน้อง (21/07/2017)
อ่าน 51 ครั้ง
จังหวัดสมุทรสาคร เปิดพิธีการทดสอบสมรรถภาพของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ (21/07/2017)
อ่าน 60 ครั้ง
สมุทรสาครประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการรับฟังแนวทางการปฏิบัติ ตาม พ.ร.ก.การทำงานคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และการเปิดศูนย์รับแจ้งการจ้างแรงงานต่างด้าว (20/07/2017)
อ่าน 53 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ