หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น
สมุทรสาครเปิดศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน (19/12/2017)
อ่าน 57 ครั้ง
จังหวัดสมุทรสาคร จัดประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2561 (18/12/2017)
อ่าน 53 ครั้ง
จังหวัดสมุทรสาคร เปิดศูนย์ลูกเรือประมง Fishermen Center (18/12/2017)
อ่าน 63 ครั้ง
จังหวัดสมุทรสาครจัดงานวันคนพิการภายใต้แนวคิด ไม่ทิ้งคนพิการไว้ข้างหลัง (15/12/2017)
อ่าน 63 ครั้ง
สมุทรสาครเปิดงาน มหกรรมอาหารและของดีจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1๑ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ (13/12/2017)
อ่าน 72 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครเปิดงานวันต่อต้นการคอร์รัปชันสากล (ปะเทศไทย) จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2560 (09/12/2017)
อ่าน 65 ครั้ง
จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจสมุทรสาครบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม (07/12/2017)
อ่าน 46 ครั้ง
จังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อพบปะชี้แจงแนวนโยบาย สร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักเรียน อีกทั้งเพื่อแนะนำแนวทางในการดำเนินชีวิต ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้กับครู อาจารย์ และนักเรียน (07/12/2017)
อ่าน 66 ครั้ง
สมุทรสาครแถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมอาหารและของดีจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1 (06/12/2017)
อ่าน 52 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครเปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ จังหวัดสมุทรสาคร (05/12/2017)
อ่าน 74 ครั้ง
สมุทรสาครเปิดตลาดประชารัฐ ตลาดต้องชม ตลาดน้ำคลองโคกขาม (05/12/2017)
อ่าน 75 ครั้ง
ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน (อ.กระทุ่มแบน) (05/12/2017)
อ่าน 45 ครั้ง
สมุทรสาครเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดวัดเจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว (05/12/2017)
อ่าน 80 ครั้ง
สมุทรสาครเปิดตลาดต้องชม เอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ชุมชน ตลาดน้ำหนองพะอง อ.กระทุ่มแบน (05/12/2017)
อ่าน 60 ครั้ง
สมุทรสาครจัดกิจกรรมความสุขจากพ่อสู่ผืนแผ่นดิน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (05/12/2017)
อ่าน 41 ครั้ง
สมุทรสาครจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 91 รูป (05/12/2017)
อ่าน 24 ครั้ง
สมุทรสาครจัดกิจกรรมปั่นสองล้อบอกรักพ่อให้ก้องโลก เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีและสร้างสุขภาพให้แข็งแรง (05/12/2017)
อ่าน 33 ครั้ง
จังหวัดสมุทรสาคร ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจกับผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าในตลาดประชารัฐ (04/12/2017)
อ่าน 28 ครั้ง
รมว.แรงงานตรวจศูนย์ออกเอกสารต่างด้าว จ.สมุทรสาคร พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ทำงานเที่ยงตรง ถูกต้อง (03/12/2017)
อ่าน 61 ครั้ง
จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วม Big Cleaning Day สถานีรถไฟบ้านแหลมซึ่งเป็นรถไฟสายประวัติศาสตร์ที่มีอายุมากกว่า 110 ปี และเป็นเส้นทางรถไฟที่สั้นที่สุดในประเทศไทย (02/12/2017)
อ่าน 53 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ