หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น
อบจ.สมุทรสาครบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สมุทรสาครร่วมใจ ปลูกต้นราชพฤกษ์ “คูน” พลังแห่งความจงรักภักดี (31/05/2017)
อ่าน 57 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำเขตที่ 5 และ 9ประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อติดตามการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (29/05/2017)
อ่าน 72 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครพบปะเยี่ยมเยือนผู้เข้าร่วมอบรมจัดทำดอกไม้จันทน์ตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดสมุทรสาคร (29/05/2017)
เทศบาลนครสมุทรสาคร ร่วมแสดงความจงรักภักดีด้วยการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (28/05/2017)
อ่าน 163 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อติดตามแผนการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (28/05/2017)
อ่าน 66 ครั้ง
เปิดสวนน้ำพันท้ายนรสิงห์แหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ของ จ.สมุทรสาคร (26/05/2017)
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสาคร ลง MOU หนุนผู้ประกอบการเบญจรงค์สู่ตลาดต่างประเทศ (24/05/2017)
อ่าน 116 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครปล่อยแถวกำลังพลรักษาความมั่นคงป้องกันก่อเหตุความไม่สงบซ้ำซ้อนในปริมณฑล (24/05/2017)
จังหวัดสมุทรสาครพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (24/05/2017)
อ่าน 101 ครั้ง
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 (23/05/2017)
อ่าน 127 ครั้ง
สมุทรสาครแถลงข่าวจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ภายใต้สโลแกรน เทิดทูนองค์ราชัน สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย สมุทรสาครร่วมใจสามัคคี ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร (22/05/2017)
อ่าน 127 ครั้ง
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร นำคณะหน่วยงานราชการด้านเศรษฐกิจของอียิปต์ เยี่ยมชมหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี จ. สมุทรสาคร เพื่อศึกษาดูงานการสนับสนุนอาชีพของคนในชุมชนซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย (20/05/2017)
อ่าน 106 ครั้ง
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในเรือประมงทะเล (19/05/2017)
อ่าน 206 ครั้ง
สมุทรสาครจัดใหญ่พิธีพุทธาภิเษกรูปหล่อ “องค์พ่อหลักเมืองสมุทรสาคร” (18/05/2017)
อ่าน 94 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำร่องปลูกต้นดาวเรือง เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครปลูกต้นดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่9 เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างอย่างหาที่สุดมิได้ (17/05/2017)
อ่าน 119 ครั้ง
ลำไยพันธุ์พวงทองนอกฤดูกาลรุ่นสุดท้ายของปีในอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (16/05/2017)
อ่าน 130 ครั้ง
ผู้ต้องขังหญิงเรือนจำสมุทรสาครร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (15/05/2017)
อ่าน 100 ครั้ง
บรรยากาศผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 วันสุดท้ายของจังหวัดสมุทรสาครเป็นไปอย่างคึกคัก (15/05/2017)
อ่าน 83 ครั้ง
สสจ.สมุทรสาคร เผยปัจจัยความสำเร็จ1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร (11/05/2017)
อ่าน 77 ครั้ง
จังหวัดสมุทรสาครจัดพิธีสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 (10/05/2017)
อ่าน 100 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ