หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ (บริเวณที่ดินนายจรูญ มาสมทบ) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำขนาด ๗.๕ แรงม้า (27/07/2017)
สมุทรสาครจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 (27/07/2017)
อ่าน 55 ครั้ง
หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่น 3 จัดโครงการสืบสารพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ปลูกป่าในใจคน ร่วมใจปลูกป่าชายเลน ที่ จ.สมุทรสาคร (26/07/2017)
อ่าน 90 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครจัดพิธีมอบเสื้อพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อนำไปแจกให้ประชาชนจิตอาสาสวมใส่ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 (26/07/2017)
อ่าน 67 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์แทนใจถวายแด่พ่อ” (25/07/2017)
อ่าน 49 ครั้ง
สมุทรสาครปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์กุ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 (25/07/2017)
อ่าน 45 ครั้ง
จังหวัดสมุทรสาครรับการตรวจประเมินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5 ระยะที่3 โดยมี 3 หมู่บ้าน จาก3อำเภอเข้ารับการประเมิน (25/07/2017)
อ่าน 41 ครั้ง
บรรยากาศเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวสมุทรสาครวันแรกเป็นไปอย่างเรียบร้อยไม่หนาแน่นอย่างที่คิด (24/07/2017)
อ่าน 71 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครรับมอบหมวกกันน็อคจากภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนวาระจังหวัด ภายใต้คำขวัญ “ขับรถปลอดภัย ใส่หมวกกันน็อค” (24/07/2017)
อ่าน 42 ครั้ง
สมุทรสาครจัดพิธีบรรพชาสามเณรในพระราชูปถัมภ์ฯ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน โอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2560 (23/07/2017)
สมุทรสาครร่วมใจปลูกป่าชายเลนพระเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (22/07/2017)
อ่าน 71 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตที่ 5 เยือนสมุทรสาครเพื่อติดตามการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โครงการโรงเรียนคุณธรรม ประจำปี 2560 (21/07/2017)
สมาคมการประมงสมุทรสาคร ร่วมกับ พลังงานจังหวัด และภาคเอกชนจัดกิจกรรมพี่อาสาช่วยน้อง (21/07/2017)
อ่าน 56 ครั้ง
จังหวัดสมุทรสาคร เปิดพิธีการทดสอบสมรรถภาพของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ (21/07/2017)
อ่าน 71 ครั้ง
สมุทรสาครประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการรับฟังแนวทางการปฏิบัติ ตาม พ.ร.ก.การทำงานคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และการเปิดศูนย์รับแจ้งการจ้างแรงงานต่างด้าว (20/07/2017)
อ่าน 56 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครเยี่ยมเยียนโรงเรียนกระทุ่มแบน วิเศษสมุทคุณ ตามโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ส่งเสริมคุณธรรม นำเยาวชนเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด (19/07/2017)
อ่าน 113 ครั้ง
สมุทรสาครจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ครบรอบปีที่ 22 (18/07/2017)
อ่าน 72 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2560 (15/07/2017)
อ่าน 83 ครั้ง
พลเอกวิทยา จินตนานุรัตน์ รองหัวหน้าส่วนบังคับบัญชา สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (14/07/2017)
อ่าน 214 ครั้ง
จังหวัดสมุทรสาครออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชน ภายใต้โครงการ“จังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่” (12/07/2017)
อ่าน 75 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ