หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครพบปะนักเรียนหน้าเสาธงพร้อมย้ำนำเน้น คุณธรรมนำความรู้ ควบคู่ เดินตามรอยศาสตร์พระราชา (15/06/2017)
อ่าน 36 ครั้ง
ผู้ว่าฯสมุทรสาครให้โอวาทแก่นักกีฬาของจังหวัดสมุทรสาครที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 45 ณ จังหวัดสงขลา (14/06/2017)
กาชาดสมุทรสาครรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก (14/06/2017)
อ่าน 39 ครั้ง
จังหวัดสมุทรสาครจัดสัมมนาขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาชีพในภาคอุตสาหกรรม (14/06/2017)
อ่าน 43 ครั้ง
สมุทรสาครตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานผิดกฎหมาย (13/06/2017)
อ่าน 117 ครั้ง
จังหวัดสมุทรสาครจัดพิธีลงนาม MOU เพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อดูแลรักษาแหล่งน้ำให้ยั่งยืน (12/06/2017)
อ่าน 19 ครั้ง
รองนายกรัฐมนตรีเปิดศูนย์เอื้ออาทรสมุทรสาคร (ท่าจีน) เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การจัดโซนนิ่งแรงงานต่างด้าว (09/06/2017)
อ่าน 167 ครั้ง
ทุกภาคส่วนระดมทุนมอบกาชาดจังหวัดสมุทรสาครเพื่อใช้ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (08/06/2017)
อ่าน 104 ครั้ง
สมุทรสาครมอบเก้าอี้สุขาให้ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (07/06/2017)
คณะกรรมการติดตามประเมินผลงานชมรม To Be Number One จังหวัดสมุทรสาคร ในการประกวดระดับประเทศรอบเก็บคะแนนในพื้นที่ (07/06/2017)
อ่าน 71 ครั้ง
เทศบาลสมุทรสาคร จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เก้าอี้...ขยี้พุง เขตเทศบาลนครสมุทรสาคร ประจำปี 2560 (06/06/2017)
อ่าน 29 ครั้ง
แจกหมี่สิริมงคล 2 หมื่นกล่องวันคล้ายวันเกิดองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร (05/06/2017)
อ่าน 82 ครั้ง
สมุทรสาครร่วมใจปลูกต้นราชพฤกษ์ “คูน” พลังแห่งความจงรักภักดี (05/06/2017)
อ่าน 102 ครั้ง
ยิ่งใหญ่ขบวนแห่ทางบก-ทางน้ำ องค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครด้วยพลังแห่ความศรัทธา (02/06/2017)
อ่าน 156 ครั้ง
จังหวัดสมุทรสาครเปิดงานงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร (01/06/2017)
อ่าน 104 ครั้ง
อบจ.สมุทรสาครบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สมุทรสาครร่วมใจ ปลูกต้นราชพฤกษ์ “คูน” พลังแห่งความจงรักภักดี (31/05/2017)
อ่าน 63 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำเขตที่ 5 และ 9ประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อติดตามการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (29/05/2017)
อ่าน 77 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครพบปะเยี่ยมเยือนผู้เข้าร่วมอบรมจัดทำดอกไม้จันทน์ตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดสมุทรสาคร (29/05/2017)
เทศบาลนครสมุทรสาคร ร่วมแสดงความจงรักภักดีด้วยการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (28/05/2017)
อ่าน 172 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อติดตามแผนการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (28/05/2017)
อ่าน 71 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ