หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น
ผอ.ศรชล.เขต1 เปิดปฏิบัติการ เปิดเรือน เยือนศูนย์ฯ ณ ศูนย์ PIPO จังหวัดสมุทรสาคร (11/10/2016)
เวทีถนนปลอดภัยจังหวัดสมุทรสาครเพื่อการบริหารข้อมูลลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน (07/10/2016)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขยกระดับโรงพยาบาลกระทุ่มแบนเพื่อรองรับการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (05/10/2016)
จ.สมุทรสาครอบรมให้ความรู้ เรื่องพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (30/09/2016)
สภากาแฟจังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือน กันยายน 2559 (30/09/2016)
จ.สมุทรสาครร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามบันทึกความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (30/09/2016)
จังหวัดสมุทรสาครปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2559 (22/09/2016)
ผู้ว่าฯ สัญจรตำบลท่าฉลอม (22/09/2016)
จ.สมุทรสาครบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ระยะที่ 3 ระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร กับจังหวัดสมุทรสาคร (22/09/2016)
ถอดบทเรียนและสรุปผลการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยจังหวัดสมุทรสาคร (22/09/2016)
จ.สมุทรสาครทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (22/09/2016)
อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการทหารสื่อสาร ประจำปี 2559 (22/09/2016)
อ่าน 84 ครั้ง
ทสจ.สมุทรสาครจัดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจฟื้นฟูคลองสุนัขหอนและคลองสาขา (22/09/2016)
จ.สมุทรสาครปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (19/09/2016)
จ.สมุทรสาครเปิดหมู่บ้าน OTOPเพื่อการ การท่องเที่ยว บ้านพันท้ายนรสิงห์ (19/09/2016)
จังหวัดสมุทรสาครโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558 แบบมีไฟฟ้า จำนวน 5 บ่อ และแบบไม่มีไฟฟ้า จำนวน 1 บ่อ รวมจำนวน 6 บ่อ ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอบ้ (16/09/2016)
จังหวัดสมุทรสาคร ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2/2559 (16/09/2016)
อ่าน 74 ครั้ง
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสาครมอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง (14/09/2016)
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต5 ตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสมุทรสาคร (13/09/2016)
งานเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสมุทรสาคร (13/09/2016)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ