หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น
เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร มอบตราตั้งเจ้าอาวาสรูปใหม่ วัดใหม่คลองตันประชาสรรค์ จังหวัดสมุทรสาคร (20/12/2016)
อ่าน 340 ครั้ง
จังหวัดสมุทรสาคร ประชุมโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครบกำหนดสตมวาร 100 วัน (20/12/2016)
อ่าน 111 ครั้ง
คณะสงฆ์ในจังหวัดสมุทรสาคร สวดพระพุทธมนต์ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทุกวันที่ 20 ของเดือน (20/12/2016)
อ่าน 83 ครั้ง
การไฟฟ้าสมุทรสาครเปิด PEA Shop บริการประชาชนแห่งใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ (20/12/2016)
อ่าน 271 ครั้ง
สำนักงานพาณิชย์สมุทรสาครตรวจกระเช้าปีใหม่ เน้นติดป้ายแสดงราคา แสดงรายการสินค้าในกระเช้า (19/12/2016)
อ่าน 53 ครั้ง
จังหวัดสมุทรสาครประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 (19/12/2016)
สมุทรสาครแถลงข่าวชุดของขวัญปีใหม่ “Samutsakhon Sea Salt” ยกกระดับเกลือทะเลสู่เกลือสปา (16/12/2016)
ฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร จัดสัมมนาเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และ พ.ศ.2557 (15/12/2016)
อ่าน 57 ครั้ง
อบจ.สมุทรสาคร ทำบุญเลี้ยงพระเพล เนื่องในวันครบรอบ 5 ปี SK park อุทยานแห่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร (14/12/2016)
อ่าน 67 ครั้ง
จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (14/12/2016)
อ่าน 77 ครั้ง
จังหวัดสมุทรสาครปลูกป่าชายเลนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (13/12/2016)
อ่าน 62 ครั้ง
จังหวัดสมุทรสาครจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย ภายใต้แนวคิด สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน (09/12/2016)
อ่าน 114 ครั้ง
จังหวัดสมุทรสาครจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย ภายใต้แนวคิด สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน (09/12/2016)
จังหวัดสมุทรสาครบูรณาการหน่วยงานตรวจแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในเรือประมงทะเล (07/12/2016)
อ่าน 76 ครั้ง
ผู้ประกอบการร้านค้าเทศบาลนครสมุทรสาครกว่า 100 ร้านแจกอาหารฟรี ทำดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (05/12/2016)
อ่าน 76 ครั้ง
ตำรวจสันติบาล จังหวัดสมุทรสาคร เปิดอบรมโครงการ “สร้างจิตสำนัก ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 2 ในจังหวัดสมุทรสาคร (02/12/2016)
อ่าน 156 ครั้ง
จังหวัดสมุทรสาครปล่อยกุลาดำ 5 ล้านตัวเพื่อพระราชกุศลปัญญาสมวารแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (02/12/2016)
จังหวัดสมุทรสาครประกอบพิธีถวายภัตตาหารเพล เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(50 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (02/12/2016)
อ่าน 164 ครั้ง
จังหวัดสมุทรสาครจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50วัน) (01/12/2016)
จังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (01/12/2016)
อ่าน 98 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ