หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรสาคร ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2/2559 (16/09/2016)
อ่าน 80 ครั้ง
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสาครมอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง (14/09/2016)
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต5 ตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสมุทรสาคร (13/09/2016)
งานเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสมุทรสาคร (13/09/2016)
จังหวัดสมุทรสาครจัดพิธีลงนามในสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” (11/09/2016)
จ.สมุทรสาครแถลงข่าวการจัดงาน “ไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจสมุทรสาครประจำปี 2559 70 ปี แห่งการครองราชย์ มหาราชา” (09/09/2016)
ปภ.สมุทรสาครฝึกอบรมเตรียมพร้อมและรับมือสาธารณภัยโดยให้ผู้ย้ายถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม (08/09/2016)
ผู้ว่าฯ สัญจร ตำบลคลองมะเดื่อ (07/09/2016)
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนำคณะจีนดูงานสินค้าอาหารทะเลจังหวัดสมุทรสาครหวังเพิ่มช่องทางการตลาด (31/08/2016)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร กับสหกรณ์การเกษตร ตามโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร (31/08/2016)
จ.สมุทรสาครเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี พ. ศ. 2561-2564 (31/08/2016)
จ.สมุรสาครประชุมคณะกรมการประจำเดือนสิงหาคม 2559 (31/08/2016)
รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครกำชับทุกหน่วยงานดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่สมุทรสาคร (12/08/2016)
จ.สมุทรสาครประกอบพิธี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ (12/08/2016)
รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนำข้าราชการประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร พร้อมมอบพันธ์สัตว์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (12/08/2016)
จ.สมุทรสาครอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้นายจ้างกิจการต่อเนื่องประมงทะเลและอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ (11/08/2016)
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาครอบรมให้ความรู้กฎหมายฟื้นฟูกิจการของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) (11/08/2016)
จ.สมุทรสาครทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินและมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน (11/08/2016)
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารและมอบสิ่งของให้แก่ผู้ต้องขังหญิง (11/08/2016)
อ่าน 126 ครั้ง
แถลงข่าวแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 14 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (05/08/2016)
อ่าน 249 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ