หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น
Big Cleaning Day ทำความสะอาดครั้งใหญ่กับคราบน้ำมันที่ลอยมาติดป่าชายเลน ต.นาโคก จ.สมุทรสาคร (06/11/2015)
สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (04/11/2015)
จังหวัดสมุทรสาครแถลงข่าวเทศกาลปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอม ครั้งที่ 7 (04/11/2015)
สมุทรสาครพบคราบน้ำมันลอยมาติดแนวป่าชายเลนที่ตำบลนาโคก (02/11/2015)
อ่าน 259 ครั้ง
ประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาครแห่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad (02/11/2015)
รองผู้ว่าฯสมุทรสาคร มอบโอวาทและเงินค่าเดินทางให้แก่นักกีฬาตัวแทนจังหวัดสมุทรสาคร ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชสติครั้งที่ 32 คัดเลือกตัวแทนภาค 1 (02/11/2015)
รมว.แรงงานลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเร่งขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ (02/11/2015)
จ.สมุทรสาครประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ตุลาคม 2558 (02/11/2015)
อ่าน 94 ครั้ง
มูลนิธิคุณพุ่มฯ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการจังหวัดสมุทรสาคร (27/10/2015)
หอการค้าจังหวัดสมุทรสาครแถลงข่าวเตรียมจัดงานครบรอบ 30 ปี ภายใต้สโลแกรน Change For Share เปลี่ยนเพื่อแบ่งปัน (27/10/2015)
จ.สมุทรสาครจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (25/10/2015)
จ.สมุทรสาครจัดพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 เนื่องใน “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2558 (23/10/2015)
รองผู้ว่าฯสมุทรสาครเปิดการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 (22/10/2015)
วันสถาปนากรมทหารสื่อสารที่ 1 ครบรอบปีที่ 27 (22/10/2015)
จ.สมุทรสาครประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ Bike For Dad (22/10/2015)
จ.สมทุรสาครจัดกิจกรรม บำรุง ดูแลรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ (21/10/2015)
อบจ.สมุทรสาครอบรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกพร้อมมอบทรายอะเบท 250,000 ซอง (21/10/2015)
จ.สมุทรสาครขอเชิญชายไทยสมัครเข้าโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (20/10/2015)
กรมเจ้าท่าจัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในมาตราการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย(IUU Fishing) (19/10/2015)
จังหวัดสมุทรสาครจัดเวทีชุมชนเพื่อการจัดสรรกิจกรรมตามแผนชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59 (16/10/2015)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ