หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น
สมุทรสาครให้ความรู้นายจ้าง/สถานประกอบการเรื่องการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวปีพ.ศ 2559 (22/03/2016)
ทสจ.สมุทรสาครจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ถังดักไขมันอย่างง่ายเพื่อบำบัดน้ำเสีย (17/03/2016)
ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ติดตามการดำเนินงานโครงการตำบลละ 5 ล้านบาทของ อบต.บางกระเจ้า และแนะให้พัฒนาพื้นที่เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (16/03/2016)
อ่าน 152 ครั้ง
อธิบดีส่งเสริมการเกษตรติดตามปัญหาน้ำเค็มกระทบสวนกล้วยไม้ (12/03/2016)
อ่าน 213 ครั้ง
ตร.สมุทรสาคร รณรงค์ต่อต้านการปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจังทั้งทางน้ำและทางบก (09/03/2016)
จ.สมุทรสาครแถลงข่าวจัดงานประเพณี 111 ปี สุขาภิบาลท่าฉลอม (วันท้องถิ่นไทย) เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (09/03/2016)
อ่าน 258 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 5 ตรวจติดตามการจัดการขยะมูลฝอย พร้อมติดตามมาตราการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และมาตราการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล จังหวัดสมุทรสาคร (08/03/2016)
ปปท. สัมมนาโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัด (07/03/2016)
ผู้ว่าฯสมุทรสาคร ลงพื้นที่ตำบลชัยมงคลติดตามพื้นที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจังหวัดพร้อมติดตามโครงการตำบลละ 5 ล้าน (01/03/2016)
จ.สมุทรสาครแถลงข่าว “ สมุทรสาคร EXPO 2016 ครั้งที่ 7” (01/03/2016)
ผู้ว่าฯสมุทรสาครนำหัวหน้าส่วนราชการร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (29/02/2016)
จ.สมุทรสาคร มอบจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (29/02/2016)
จังหวัดสมุทรสาครจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ เนื่องในครบ 100 ของการสหกรณ์ในประเทศไทย (29/02/2016)
ประมงสมุทรสาครติวเข้มชาวประมงเรื่องการยื่นขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ (25/02/2016)
จ.สมุทรสาครประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 (25/02/2016)
แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลอาหารทะเลจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 15 โชว์การเป็นนครแห่งอาหารทะเล (24/02/2016)
จ.สมุทรสาคร เข้าร่วมการประกวด to be number one ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก (24/02/2016)
จ.สมุทรสาคร จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (19/02/2016)
สมุทรสาครให้ความรู้ผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น (ล้ง) เพื่อยกระดับเป็นโรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย (17/02/2016)
จังหวัดสมุทรสาครจัดกิจกรรมวันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 (16/02/2016)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ