หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น
ผู้ว่าฯสมุทรสาครมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ ให้กับ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน (15/10/2015)
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครลงพื้นที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ เตรียมพร้อมป้องกันภัยแล้ง (15/10/2015)
ผู้ว่าฯสมุทรสาครมอบนโยบายมอบและแนวทางการปฏิบัติราชการ ให้กับ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร (14/10/2015)
จ.สมุทรสาครเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการสำรวจและออกแบบทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) ตอน 2 (14/10/2015)
รองผู้ว่าฯสมุทรสาครเปิดธนาคารไทยพาณิชย์สาขาตลาดมหาชัย 2 (12/10/2015)
ผู้ว่าฯสมุทรสาครเปิดงานไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจสมุทรสาคร (12/10/2015)
จ.สมุทรสาครทำบุญตักบาตรครบ 2 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (03/10/2015)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเข้าสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (02/10/2015)
จ.สมุทรสาคร จัดพิธีวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (02/10/2015)
จังหวัดสมุทรสาครรื้อถอนเครื่องมือทำประมงที่ผิดกฎหมายตามคำสั่ง คสช. เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (30/09/2015)
จ.สมุทรสาครประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (29/09/2015)
จังหวัดสมุทรสาครแถลงผลงาน มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืนความสุขให้คนสมุทรสาคร ในรอบ 1 ปี (28/09/2015)
อบต. ท่าทรายสืบสานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง 1 เดียวในจ.สมุทรสาคร (28/09/2015)
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีมอบป้ายและเปิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดสมุทรสาคร (25/09/2015)
รพ.กระทุ่มแบนทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนพัฒนาอาคารบริการและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อถวายราชสดุดี เนื่องในวันมหิดล (25/09/2015)
มูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์จัดพิธีสำนึกพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้ (25/09/2015)
จ.สมุทรสาคร ถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างมีส่วนร่วม (25/09/2015)
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาครจัดพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบการจัดการขนะมูลฝอย (22/09/2015)
จ.สมุทรสาครแถลงข่าวจัดงาน”มหกรรมวิถีไทย เมืองสาครบุรี” (21/09/2015)
อบจ.สมุทรสาครพัฒนา 25 ตาสับปะรดก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (18/09/2015)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ