หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง (16/02/2016)
จ.สมุทรสาครจัดงาน วิวาห์แห่งความซื่อสัตย์ สัญญารัก..จากนี้ชั่วนิรันดร์ (16/02/2016)
จ.สมุทรสาคร เปิดงานเทศกาลอนุรักษ์นกชายเลน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559 (16/02/2016)
จ.สมุทรสาคร จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2559 (10/02/2016)
ผบ.ทรภ.1 หารือการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ และปัญหาแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายของจังหวัดสมุทรสาคร (09/02/2016)
ผู้ว่าฯสมุทรสาครลงพื้นที่ตำบลบางน้ำจืดรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามโครงการผู้ว่าสัญจรพร้อมติดตามโครงการตำบลละ5 ล้าน (09/02/2016)
รองผู้ว่าฯสมุทรสาครเปิดสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสวนหลวงช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยหรือขาดเงินชั่วคราว (08/02/2016)
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครลงพื้นที่ช่วยเหลือยายวัย 67 ปี ตาบอด 2 ข้างอาศัยในบ้านทรุดโทรมคนเดียว (06/02/2016)
อ่าน 222 ครั้ง
แถลงข่าวจัดงาน วิวาห์แห่งความซื่อสัตย์ สัญญารัก..จากนี้ชั่วนิรันดร์ (03/02/2016)
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครลงพื้นที่ตำบลหนองสองห้องเพื่อติดตามนโยบายรัฐบาลและรับฟังความต้องการพร้อมหาทางช่วยเหลือประชาชน (03/02/2016)
อ่าน 105 ครั้ง
โครงการกาชาดและมหาดไทย ร่วมใจดูแลผู้ยากไร้ (29/01/2016)
ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร”การเลี้ยงสัตว์ปีก”โครงการสร้างรายได้จากปศุสัตว์ในหน้าแล้ง (25/01/2016)
สมุทรสาครน้อมเกล้าถวายปลาทูเค็ม กะปิ และเกลือตามโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (19/01/2016)
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครลงพื้นที่ติดตามโครงการตำบลละ 5 ล้าน พร้อมหารือปัญหาราคาเกลือตกต่ำ (19/01/2016)
จังหวัดสมุทรสาคร คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น เพื่อเป็นตัวแทนคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป (18/01/2016)
จ.สมุทรสาครจัดพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ” ประจำปี 2559 (17/01/2016)
จ.สมุทรสาครตรวจสภาพการจ้างงาน สภาพการทำงานและค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบการ (13/01/2016)
สมุทรสาครหาแนวทางแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการแปรรูป (ล้ง) เบื้องต้นเตรียมยกระดับล้งเป็นโรงงาน (13/01/2016)
ผู้ว่าฯสมุทรสาครลงพื้นที่ตำบลเกษตรพัฒนาติดตามโครงการตำบลละ 5 ล้านพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำเค็มรุกพื้นที่ (12/01/2016)
จ.สมุทรสาครจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 (09/01/2016)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ