หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น
ผู้ว่าฯสมุทรสาครนำนักปั่นกว่า 1,000 คนซ้อมใหญ่ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” (01/12/2015)
จ.สมุทรสาครจัดพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 (01/12/2015)
จ.สมุทรสาครรวมใจปรับภูมิทัศน์ถนนพระราม 2 (30/11/2015)
จังหวัดสมุทรสาครปล่อยแถวปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (30/11/2015)
จ.สมุทรสาครพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน (26/11/2015)
จ.สมุทรสาครประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 (26/11/2015)
อ่าน 123 ครั้ง
สมุทรสาครสืบสานประเพณีลอยกระทงอย่างไทยใช้วัสดุจากธรรมชาติ (26/11/2015)
จ.สมุทรสาครประกวด 10 สุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด (26/11/2015)
อ่าน 167 ครั้ง
จ.สมุทรสาครประชุมแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งและปัญหาน้ำเค็มรุกพื้นที่ (26/11/2015)
อ่าน 191 ครั้ง
โยธาธการและผังเมืองจัดเวทีระดมความคิดเห็นครั้งที่ 2 โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร (26/11/2015)
รพ.สมุทรสาครจัดมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ครั้งที่ 8 ภาคีเครือข่ายร่วมก้าวสู่ประชาคม ASEAN (26/11/2015)
สภากาแฟจังหวัดสมุทรสาคร (26/11/2015)
ภาคเอกชนจัดบรรยายการลดต้นทุนการผลิตด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการแข่งขันในตลาด AEC (25/11/2015)
จดทะเบียนแรงงานแปรรูปสัตว์น้ำวันแรกจังหวัดสมุทรสาครบางตา (25/11/2015)
จ.สมุทรสาครประชุมเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558 (23/11/2015)
เปิดงานมหกรรมรักษ์สุขภาพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (20/11/2015)
จังหวัดสมุทรสาครฝึกซ้อมแผนกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่ (19/11/2015)
สพฐ.ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร (18/11/2015)
ผู้ว่าฯสมุทรสาครเปิดงานเทศกาลปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอม ครั้งที่ 7 “ชมนก ดูอ่าว ชิมปลาทูสาว ที่ท่าฉลอม” (18/11/2015)
รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ (18/11/2015)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ