หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น
จ.สมุทรสาครจัดพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 เนื่องใน “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2558 (23/10/2015)
รองผู้ว่าฯสมุทรสาครเปิดการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 (22/10/2015)
วันสถาปนากรมทหารสื่อสารที่ 1 ครบรอบปีที่ 27 (22/10/2015)
จ.สมุทรสาครประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ Bike For Dad (22/10/2015)
จ.สมทุรสาครจัดกิจกรรม บำรุง ดูแลรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ (21/10/2015)
อบจ.สมุทรสาครอบรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกพร้อมมอบทรายอะเบท 250,000 ซอง (21/10/2015)
จ.สมุทรสาครขอเชิญชายไทยสมัครเข้าโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (20/10/2015)
กรมเจ้าท่าจัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในมาตราการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย(IUU Fishing) (19/10/2015)
จังหวัดสมุทรสาครจัดเวทีชุมชนเพื่อการจัดสรรกิจกรรมตามแผนชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59 (16/10/2015)
ผู้ว่าฯสมุทรสาครมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ ให้กับ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน (15/10/2015)
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครลงพื้นที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ เตรียมพร้อมป้องกันภัยแล้ง (15/10/2015)
ผู้ว่าฯสมุทรสาครมอบนโยบายมอบและแนวทางการปฏิบัติราชการ ให้กับ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร (14/10/2015)
จ.สมุทรสาครเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการสำรวจและออกแบบทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) ตอน 2 (14/10/2015)
รองผู้ว่าฯสมุทรสาครเปิดธนาคารไทยพาณิชย์สาขาตลาดมหาชัย 2 (12/10/2015)
ผู้ว่าฯสมุทรสาครเปิดงานไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจสมุทรสาคร (12/10/2015)
จ.สมุทรสาครทำบุญตักบาตรครบ 2 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (03/10/2015)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเข้าสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (02/10/2015)
จ.สมุทรสาคร จัดพิธีวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (02/10/2015)
จังหวัดสมุทรสาครรื้อถอนเครื่องมือทำประมงที่ผิดกฎหมายตามคำสั่ง คสช. เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (30/09/2015)
จ.สมุทรสาครประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (29/09/2015)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ