หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรสาครถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 (05/12/2014)
ผู้ว่าฯ เปิดกิจกรรม เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข เทิดไท้องค์ราชันเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา (03/12/2014)
อบจ.จังหวัดสมุทรสาครจัดงาน สมุทรสาครรวมใจไถ่ชีวิตโค กระบือ ประจำปี 2557 (03/12/2014)
จังหวัดสมุทรสาครจัดขบวนแห่นาคอย่างยิ่งใหญ่ ในพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557 (01/12/2014)
จังหวัดสมุทรสาครจัดมหกรรมรวมพลังเสริมสร้างความเข็งแข็งให้แก่เด็กและเยาวชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด (01/12/2014)
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ป่วย HIV สมุทรสาคร (28/11/2014)
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้เพื่อรับฟังปัญหา (28/11/2014)
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครเปิดศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนาขวาง (24/11/2014)
คลังสมุทรสาครชี้แจงการใช้สิทธิ Undo สมาชิก กบข. (24/11/2014)
พิธีมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ “ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ” ประจำปี 2557 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้นปีที่ 6 (24/11/2014)
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครปลูกจิตสำนึกเด็กนักเรียนให้รักสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรู้รักสามัคคี (20/11/2014)
อบต.ท่าทราย จัดโครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข ทำความสะอาด Big Cleaning Day (19/11/2014)
อ่าน 151 ครั้ง
งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง (14/11/2014)
จังหวัดสมุทรสาครตรวจสภาพการจ้างงาน สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ในโรงงานอุตสาหกรรม (12/11/2014)
อ่าน 206 ครั้ง
ผู้ว่าสัญจรเยี่ยมกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่าเสา (05/11/2014)
อ่าน 158 ครั้ง
อบต.ท่าทราย จัดโครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข ทำความสะอาด Big Cleaning Day (04/11/2014)
อ่าน 172 ครั้ง
สมุทรสาครแถลงข่าวปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ One STOP Service (31/10/2014)
พิธีส่งทหารกองประจำการและอำลาธงชัยเฉลิมพล (31/10/2014)
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครเยี่ยมเกษตรกรผู้ทำนาเกลือเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไข (29/10/2014)
ปปช.สมุทรสาคร แถลงการปราบปรามการทุจริตมีคดีลดลงพร้อมเตรียมจัดเดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฏร์รัฐ” (28/10/2014)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ