หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีบวงสรวงพ่อพันท้ายนรสิงห์ เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ (28/01/2015)
จังหวัดสมุทรสาครจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2557 (27/01/2015)
กอ.รมน.สมุทรสาครจัดโครงการ สื่อมวลชนสัมพันธ์ (27/01/2015)
จังหวัดสมุทรสาครเปิดมวยนานาชาติตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (27/01/2015)
จังหวัดสมุทรสาครแถลงข่าวจัดงานเทศกาลอาหารทะเล ครั้งที่ 14 สู่ประชาคม..อาเซียน (19/01/2015)
สมาคมประมงจังหวัดสมุทรสาครมอบปลากะตักและปลาทูแห้งให้กับผู้แทนกองทัพเรือตามโครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน (13/01/2015)
อ่าน 124 ครั้ง
จังหวัดสมุทรสาครเปิดโครงการ “ชุมชนไร้ถังปลอดขยะ” (09/01/2015)
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครปลูกจิตสำนึกเด็กนักเรียนให้รักสถาบันหลักของชาติ ประวัติศาสตร์ และเรื่องราวของจังหวัดสมุทรสาคร (07/01/2015)
อ่าน 203 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ สมุทรสาคร เปิดศูนย์อาชีวะอาสา (30/12/2014)
จังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการคืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ (29/12/2014)
กรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธินทำบุญปีใหม่ 2558 (26/12/2014)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (25/12/2014)
ผู้ว่าฯ สมุทรสาครพบเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม (24/12/2014)
จังหวัดสมุทรสาครเปิดงานการลดราคาจำหน่ายสินค้าเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน (24/12/2014)
ผู้ว่าฯ เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ประจำเดือน ธันวาคม 2557 (19/12/2014)
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัดตรวจติดตามการดำเนินงานของกองทุนที่มีปัญหาในพื้นที่สมุทรสาคร (19/12/2014)
ขนส่งจังหวัดสมุทรสาครจัดกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 (19/12/2014)
ผู้ว่าฯ ประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและทางน้ำจังหวัดสมุทรสาคร ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 (17/12/2014)
รองผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมและแนะนำสถานประกอบการล้งแก้ปัญหาน้ำเมือกปลารั่วไหลลงถนน (15/12/2014)
ผู้ว่าฯ เปิดโครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมจังหวัดสมุทรสาคร (11/12/2014)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ