หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น
ขอเชิญเที่ยวงานสมุทรสาครอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 1 (31/07/2015)
สืบสานประเพณีแห่เทียนทางน้ำรักษ์คลองภาษีเจริญ (31/07/2015)
อ่าน 212 ครั้ง
จ.สมุทรสาครประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กรกฎาคม 2558 (29/07/2015)
จ.สมุทรสาคร ถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน (28/07/2015)
จ.สมุทรสาครจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร (28/07/2015)
พสกนิกรชาวสมุทรสาครทุกหมู่เหล่าร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (28/07/2015)
จ.สมุทรสาครจัดกิจกรรมส่งเสริมประเภณีแห่เทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาละวันเข้าพรรษา (28/07/2015)
จ.สมุทรสาครทอดผ้าป่ามหากุศล ถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์พระภิกษุ สามเณร ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (28/07/2015)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย พร้อมทั้งทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร (27/07/2015)
จ.สมุทรสาครจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร (23/07/2015)
ขนส่งจังหวัดสมุทรสาครจัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารและพนักงานขับรถบรรทุกรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (22/07/2015)
จ.สมุทรสาครแถลงข่าวจัดงาน สมุทรสาครอุตสาหกรรมแฟร์ 2558 โชว์ศักยภาพเมืองอุตสาหกรรมดึงรายได้เข้าจังหวัด (20/07/2015)
จ.สมุทรสาครจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (20/07/2015)
อ่าน 130 ครั้ง
สมุทรสาครจัดโครงการสมทบทุนมูลนิธิขาเทียมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (17/07/2015)
รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเข้าชี้แจงทำความเข้าใจ พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับจังหวัดสมุทรสาคร (16/07/2015)
จังหวัดและชมรม to be number one จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประกวด to be number one ระดับประเทศ (16/07/2015)
อ่าน 198 ครั้ง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาครจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (15/07/2015)
จ.สมุทรสาคร จัดพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (14/07/2015)
จ.สมุทรสาครเปิดงาน ช๊อป ชิม ชิล OTOP @ Nampu Plaza สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง (06/07/2015)
ศปมผ.โดยศรชล.เขต1 และศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก สมุทรสาคร ร่วมกับกรมเจ้าท่า กรมประมง และ กสทช. จัดชุดเคลื่อนที่แบบเบ็ดเสร็จ อบรมชาวประมง เพื่อขอรับประกาศนียบัตรคนประจำเรือ (06/07/2015)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ