หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น
จ.สมุทรสาครประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (29/09/2015)
จังหวัดสมุทรสาครแถลงผลงาน มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืนความสุขให้คนสมุทรสาคร ในรอบ 1 ปี (28/09/2015)
อบต. ท่าทรายสืบสานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง 1 เดียวในจ.สมุทรสาคร (28/09/2015)
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีมอบป้ายและเปิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดสมุทรสาคร (25/09/2015)
รพ.กระทุ่มแบนทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนพัฒนาอาคารบริการและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อถวายราชสดุดี เนื่องในวันมหิดล (25/09/2015)
มูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์จัดพิธีสำนึกพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้ (25/09/2015)
จ.สมุทรสาคร ถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างมีส่วนร่วม (25/09/2015)
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาครจัดพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบการจัดการขนะมูลฝอย (22/09/2015)
จ.สมุทรสาครแถลงข่าวจัดงาน”มหกรรมวิถีไทย เมืองสาครบุรี” (21/09/2015)
อบจ.สมุทรสาครพัฒนา 25 ตาสับปะรดก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (18/09/2015)
อบจ.สมุทรสาครจัดประกวดภาพถ่ายเก่าจังหวัดสมุทรสาคร”ย้อนวันวาน เล่าขานอดีต” (18/09/2015)
จ.สมุทรสาครแถลงข่าวการจัดงาน “ไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจสมุทรสาครประจำปี 2558 เทิดพระเกียรติ 88 พรรษา มหาราชา” (18/09/2015)
จ.สมุทรสาครจัดงาน “สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ” (17/09/2015)
อ่าน 149 ครั้ง
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาครจัดพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ (17/09/2015)
จ.สมุทรสาครจัดกิจกรรม Big Cleaning Day คลองคันพนังและเสริมสร้างองค์ความรู้เยาวชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพื้นฟูสิ่งแวดล้อม (17/09/2015)
ศูนย์บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาชัย จัดโครงการ “ใจอาสาบริจาคโลหิต” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (16/09/2015)
สมุทรสาครระดมทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็นการสำรวจและออกแบบทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (15/09/2015)
บรรยากาศการลงทะเบียนสั่งซื้อ-สั่งจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สมุทรสาครคึกคัก (15/09/2015)
รอง ผวจ.สมุทคสาคร เข้าเยี่ยมครอบครัวนักเรียนทุนพระราชทาน (15/09/2015)
อ่าน 93 ครั้ง
จ.สมุทรสาครจัดสัมมนา “โค้งสุดท้ายสู่ AEC ที่สมุทรสาคร” สร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ (14/09/2015)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ