หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรสาคร เตรียมจัดงานเกษตรของดีบ้านแพ้ว และ งานปิดทองหลวงพ่อโตวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ประจำปี 2558 (03/03/2015)
จังหวัดสมุทรสาครจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ (26/02/2015)
จังหวัดสมุทรสาครจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (26/02/2015)
จังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (20/02/2015)
จังหวัดสมุทรสาครนำร่องสร้างฝายบำบัดน้ำเสียในคลอง (19/02/2015)
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (19/02/2015)
จังหวัดสมุทรสาครจัดกิจกรรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว “ปั่นสองน่องท่องเมืองสาคร” ครั้งที่ 2 (15/02/2015)
จังหวัดสมุทรสาครจัดพิธีจดทะเบียนต่อหน้าพ่อพันท้ายนรสิงห์เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ (14/02/2015)
ท่านประสาท พงษ์ศิวาภัย กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ บรรยายพิเศษให้ความรู้เรื่อง การป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และแนวทางการเฝ้าระวัง (13/02/2015)
จังหวัดสมุทรสาครปลูกข้าวไรซ์เบอรี่แบบนาโยนเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (12/02/2015)
จังหวัดสมุทรสาครจัดพิธีสดุดี เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน (10/02/2015)
จังหวัดสมุทรสาครใช้เรือประมงลากขยะในแม่น้ำท่าจีนเนื่องในวันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม (06/02/2015)
จังหวัดสมุทรสาครแถลงข่าวกิจกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยว (02/02/2015)
จังหวัดสมุทรสาคร เปิดงานเทศกาลอาหารทะเล ครั้งที่ 14 (30/01/2015)
จังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีบวงสรวงพ่อพันท้ายนรสิงห์ เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ (28/01/2015)
จังหวัดสมุทรสาครจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2557 (27/01/2015)
กอ.รมน.สมุทรสาครจัดโครงการ สื่อมวลชนสัมพันธ์ (27/01/2015)
จังหวัดสมุทรสาครเปิดมวยนานาชาติตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (27/01/2015)
จังหวัดสมุทรสาครแถลงข่าวจัดงานเทศกาลอาหารทะเล ครั้งที่ 14 สู่ประชาคม..อาเซียน (19/01/2015)
สมาคมประมงจังหวัดสมุทรสาครมอบปลากะตักและปลาทูแห้งให้กับผู้แทนกองทัพเรือตามโครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน (13/01/2015)
อ่าน 127 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ