เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

เริ่ม 10 มกราคม 2555

จัดหางานสมุทรสงครามจัดทำ MOU แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ในตลาดปลาแม่กลอง (29/06/2559)  / คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงครามประชุมติดตามผลการดำเนินงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (29/06/2559)  / สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงครามจัดประชุมเชิงปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม (29/06/2559)  / ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงครามจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดค่ายวิวัฒน์พลเมืองคืนคนดีสู่ออมกอดของครอบครัวและสังคมอย่างภาคภูมิใจ (29/06/2559) / ไตรภาคีสมุทรสงครามจับมือดำเนินงานสถานประกอบการดีผลิตภัณฑ์เด่น ผู้บริโภคปลอดภัย พร้อมมอบป้าย “แม่กลองการันตี” เพื่อการันตีผลิตภัณฑ์คุณภาพพร้อมสโลแกนของดีต้องบอกต่อ (29/06/2559)  / ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ปฏิบัติราชการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนที่สมุทรสงคราม (29/06/2559)  / หน่วยตำรวจสันติบาลสมุทรสงคราม สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 6 (29/06/2559)  / จ.สมุทรสงคราม ประชุมชุดติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (29/06/2559)  / สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงครามจัดประชุมเชิงปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม (28/06/2559)  / พลังมวลชนจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมใจสวมเสื้อสีเหลือง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้แนวคิด "ประชารัฐร่วมใจ หมู่บ้านมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด" (24/06/2559) / 
ข่าวท้องถิ่นเมืองแม่กลอง
สำนักงานวัฒธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จัดอบรมผู้ประกอบกิจการและพนักงานเจ้าหน้าที่จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 25 พ.ค. 2555 )
 
          
 
             วันนี้ (25 พ.ค. 2555) สำนักงานวัฒธรรมจังหวัดสมุทรสงครามได้จัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาพยนต์และวีดีทัศน์ พ.ศ. 2551 ณ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พ.อ.อ.ปัญญา สระทองอุ่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดโครงการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติตามอนุบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติภาพยนต์และวีดีทัศน์ พ.ศ.2551 เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการประกอบกิจการ และสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประกอบกิจการและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้มีสถานประกอบการ พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 250 คน
 
 
****************
จำนวนคนอ่าน 162 คน จำนวนคนโหวต 0 คน