เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

เริ่ม 10 มกราคม 2555

จังหวัดสมุทรสงครามจัดกิจกรรม ปั่นปลูกป่าพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (24/07/2559)  / จ.สมุทรสงคราม เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเที่ยวชมงานเทศกาลส้มโอขาวใหญ่ 5 - 7 สิงหาคมนี้ (24/07/2559)  / กาชาดสมุทรสงคราม จัดโครงการ"พัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย" รุ่นที่ 3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (24/07/2559)  / สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานจัดอบรมการพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการสื่อสารด้านพลังงานร่วมกับเครือข่ายที่สมุทรสงคราม (24/07/2559)  / มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 2 จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (24/07/2559)  / ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ วัดดอนมะโนรา ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที (24/07/2559)  / จ.สมุทรสงครามจัดประเพณีแห่เทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมปฏิญาณตนงดเหล้าพรรษา (24/07/2559)  / กาชาดสมุทรสงครามจัดอบรมยุวกาชาดเพื่อเป็นพื้นฐานที่จะสร้างอาสาสมัครและเครือข่าย (24/07/2559)  / มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Expo 2016 (14/07/2559)  / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงครามเปิดเผยดัชนีย์ราคาผู้บริโภคทัปของประเทศ (เงินเฟ้อ) เดือนมิถุนายน 2559 (14/07/2559)  / 
ข่าวท้องถิ่นเมืองแม่กลอง
สำนักงานวัฒธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จัดอบรมผู้ประกอบกิจการและพนักงานเจ้าหน้าที่จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 25 พ.ค. 2555 )
จำนวนคนอ่าน 173 คน จำนวนคนโหวต 0 คน