เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

เริ่ม 10 มกราคม 2555

ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม นำซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติท่ามกลางสายฝนตลอดเส้นทาง (03/08/2558)  / จ.สมุทรสงคราม ซ้อมปั่นจักรยาน Bike for Mom ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายชุ่มช่ำ (03/08/2558)  / จ.สมุทรสงครามซ้อมปั่นจักรยาน Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ครั้งที่ 2 สำรวจเส้นทางและปรับปรุงแก้ไขให้มีความปลอดภัยที่สุด ระยะทาง 36.8 กิโลเมตร (03/08/2558)  / จังหวัดสมุทรสงครามจัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา (03/08/2558)  / ผู้ว่าฯ สมุทรสงครามอัญเชิญเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ (03/08/2558)  / ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (03/08/2558)  / กาชาดจังหวัดสมุทรสงครามจัดโครงการวัยใสสร้างสรรค์ รู้เท่าทันตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร (03/08/2558)  / กาชาดจังหวัดสมุทรสงครามจัดโครงการ “วัยใสสร้างสรรค์ รู้เท่าทันตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร”ให้กับเยาวชน วัยเสี่ยงให้เป็นกำลังที่ดีของชาติในอนาคต (03/08/2558)  / ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามมอบป้ายร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (03/08/2558)  / ผู้ว่าฯ สมุทรสงครามนำพสกนิกรชาวสมุทรสงครามร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (03/08/2558)  / 
ข่าวท้องถิ่นเมืองแม่กลอง
สำนักงานวัฒธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จัดอบรมผู้ประกอบกิจการและพนักงานเจ้าหน้าที่จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 25 พ.ค. 2555 )
 
          
 
             วันนี้ (25 พ.ค. 2555) สำนักงานวัฒธรรมจังหวัดสมุทรสงครามได้จัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาพยนต์และวีดีทัศน์ พ.ศ. 2551 ณ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พ.อ.อ.ปัญญา สระทองอุ่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดโครงการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติตามอนุบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติภาพยนต์และวีดีทัศน์ พ.ศ.2551 เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการประกอบกิจการ และสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประกอบกิจการและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้มีสถานประกอบการ พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 250 คน
 
 
****************
จำนวนคนอ่าน 597 คน จำนวนคนโหวต 0 คน