เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

เริ่ม 10 มกราคม 2555

การจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม (20/11/2558)  / สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงครามกำหนดเขตควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราว (20/11/2558)  / เชิญเที่ยวชมงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ประจำปี 2558 “ลอยกระทงวิถีไทย สายน้ำอัมพวา” (20/11/2558)  / แจ้งเตือนการเคลื่อนไหวของกลุ่มเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย (20/11/2558)  / จัดหางานสมุทรสงครามเปิดให้การบริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล (20/11/2558)  / จังหวัดสมุทรสงครามกำหนดจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558 (20/11/2558)  / จังหวัดสมุทรสงครามจัดแถลงข่าวลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองวิถีชีวิตที่พอเพียง (20/11/2558)  / การจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม (20/11/2558)  / เชิญเที่ยวชมงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ประจำปี 2558 “ลอยกระทงวิถีไทย สายน้ำอัมพวา” (20/11/2558)  / ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ประจำปี 2558 “ลอยกระทงวิถีไทย สายน้ำอัมพวา” (20/11/2558) / 
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (MAMMOGRAPHY)

วันที่ 20 มิ.ย. 2555 )
 
            กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี ได้กำหนดจัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (MAMMOGRAPHY) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสจำนวน 250,000 ราย (5ปี) เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 เนื่องจากการดำเนินงานตามโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมฯ จำเป็นต้องระดมทุนเพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องตรวจเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (MAMMOGRAPHY) เครื่องละ 40 ล้านบาท รวมจำนวน 5 ชุด ดังนั้นกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิกาญจนบารมี จึงได้จัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อโสธร รุ่น "เบญจนวมงคล” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วประเทศ เพื่อสมนาคุณให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมฯ
            สำหรับท่านที่สนใจสั่งจองสามารถสั่งจองหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 1. กรมอนามัย ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 08-8505-5773 , 08-8500-6854 , 0-2590-4555 , 0-2965-9244 โทรสาร 0-2591-8181 , 0-2591-8142 2. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ 3. เว็บไซต์ http://sothorn.anamai.moph.go.th
 
 
*************************
 
จำนวนคนอ่าน 12 คน จำนวนคนโหวต 0 คน