เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

เริ่ม 10 มกราคม 2555

ประกาศติดตามบุคคลสูญหาย (07/07/2558)  / ประกาศติดตามบิดามารดา เด็กชายกิตติทัต อ่วมสะอาด (07/07/2558) / ประกาศติดตามบุคคลสูญหาย (06/07/2558)  / อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือบ้านดินทรุดตัวบ้านสไลด์ลงแม่น้ำ จังหวัดสมุทรสงคราม (06/07/2558)  / อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือบ้านดินทรุดตัวบ้านสไลด์ลงแม่น้ำ จังหวัดสมุทรสงคราม (06/07/2558)  / โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม เตือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำ ระวังอันตรายจากดินสไลด์-ตลิ่งทรุดตัว (06/07/2558)  / เรือประมง จ.สมุทรสงคราม เร่งนำปลาขึ้นจากเรือเพื่อขาย หลังมีกำหนดตลาดปลาจะปิดในวันที่ 4 กค.58 นี้ (06/07/2558)  / รองผู้ว่าฯ สมุทรสงครามตรวจอ่าวแม่กลอง จัดระเบียบเรือประมงที่จอดลอยลำอยู่ปากอ่าวแม่กลอง (06/07/2558)  / รองผู้ว่าฯ สมุทรสงครามตรวจอ่าวแม่กลอง จัดระเบียบเรือประมงที่จอดลอยลำอยู่ปากอ่าวแม่กลอง (06/07/2558) / รองผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม ให้คำแนะนำเรือประมงที่จอดท่าเทียบท่า (06/07/2558)  / 
ข่าวรับสมัคร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

วันที่ 17 ก.ย. 2555 )
 
                นางสาวจิรารัตน์ สุนทรอาคเนย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงครามได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี ว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรปริญญาตรีและประกาศนียบัตร ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 และหลักสูตรปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 ซึ่งศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพชรบุรี จะจัดหน่วยให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่และรับลงทะเบียนเรียน ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
               โดยศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพชรบุรี จะจัดหน่วยให้บริการรับสมัครนักศึกษาของจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 29 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร
               เอกสารประกอบการสมัคร
               รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป , สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด , สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ , สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ประมาณ 3,500 บาท
               ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3241-9248-52 ต่อ 122 – 127 www.stou.ac.th
 
 
********************
จำนวนคนอ่าน 2733 คน จำนวนคนโหวต 0 คน