เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

เริ่ม 10 มกราคม 2555

จังหวัดสมุทรสงครามจัดกิจกรรม ปั่นปลูกป่าพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (24/07/2559)  / จ.สมุทรสงคราม เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเที่ยวชมงานเทศกาลส้มโอขาวใหญ่ 5 - 7 สิงหาคมนี้ (24/07/2559)  / กาชาดสมุทรสงคราม จัดโครงการ"พัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย" รุ่นที่ 3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (24/07/2559)  / สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานจัดอบรมการพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการสื่อสารด้านพลังงานร่วมกับเครือข่ายที่สมุทรสงคราม (24/07/2559)  / มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 2 จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (24/07/2559)  / ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ วัดดอนมะโนรา ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที (24/07/2559)  / จ.สมุทรสงครามจัดประเพณีแห่เทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมปฏิญาณตนงดเหล้าพรรษา (24/07/2559)  / กาชาดสมุทรสงครามจัดอบรมยุวกาชาดเพื่อเป็นพื้นฐานที่จะสร้างอาสาสมัครและเครือข่าย (24/07/2559)  / มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Expo 2016 (14/07/2559)  / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงครามเปิดเผยดัชนีย์ราคาผู้บริโภคทัปของประเทศ (เงินเฟ้อ) เดือนมิถุนายน 2559 (14/07/2559)  / 
ข่าวรับสมัคร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

วันที่ 17 ก.ย. 2555 )
 
                นางสาวจิรารัตน์ สุนทรอาคเนย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงครามได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี ว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรปริญญาตรีและประกาศนียบัตร ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 และหลักสูตรปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 ซึ่งศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพชรบุรี จะจัดหน่วยให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่และรับลงทะเบียนเรียน ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
               โดยศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพชรบุรี จะจัดหน่วยให้บริการรับสมัครนักศึกษาของจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 29 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร
               เอกสารประกอบการสมัคร
               รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป , สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด , สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ , สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ประมาณ 3,500 บาท
               ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3241-9248-52 ต่อ 122 – 127 www.stou.ac.th
 
 
********************
จำนวนคนอ่าน 677 คน จำนวนคนโหวต 0 คน