เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

เริ่ม 10 มกราคม 2555

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมทุรสงครามนำซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ บนเส้นทางสิริมงคล 29 กิโลเมตร (02/12/2558)  / รายงานพิเศษ : แม่เมืองสมุทรสงคราม นำพลังมวลชนซ้อมปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD บนเส้นทางสิริมงคล (02/12/2558)  / ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม นำซ้อม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” (02/12/2558)  / ภาคเอกชนร่วมจับมือทำความดีเพื่อชุมชน พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ (02/12/2558) / ภาคเอกชนร่วมจับมือทำความดีเพื่อชุมชน พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ (02/12/2558)  / รองผู้ว่าฯสมุทรสงครามลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดหนอนหัวดำมะพร้าว (02/12/2558)  / จังหวัดสมุทรสงครามเชิญชวนประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรับเสื้อพระราชทานปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD (01/12/2558)  / เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม พิจารณาคัดเลือกผลงานดีเด่นรับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWORDS (01/12/2558)  / สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงครามจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง (01/12/2558)  / อบจ.สมุทรสงครามจัดแถลงข่าว ฟุตบอลการกุศลช่วยน้อง (01/12/2558)  / 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานของ บริษัท สยามอิสเทิร์น จำกัด

วันที่ 19 ก.ย. 2555 )
 
               นางสาวจิรารัตน์ สุนทรอาคเนย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงครามได้รับแจ้งจากอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงครามว่า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงครามได้รับเรื่องราวการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ของบริษัท สยามอิสเทิร์น จำกัด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/6 หมู่ที่ 5 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี้
 
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย อบ อัดน้ำยาถนอมเนื้อไม้
 
             ด้วย บริษัท สยามอิสเทิร์น จำกัด ได้ยื่นใบขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย อบ อัดน้ำยาถนอมเนื้อไม้ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 68/6 หมู่ที่ 5 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยขอติดตั้งกำลังเครื่องจักร 756.95 แรงม้า จำนวนคนงาน 75 คน โดยจะทำการติดตั้งเครื่องจักร และเริ่มประกอบกิจการโรงงาน ภายใน 120 วัน นับแต่วันอนุญาตเป็นต้นไป และการประกอบกิจการโรงงานไม่ก่อให้เกิดมลพิษแต่อย่างใด อนึ่ง บริษัท สยามอิสเทิร์น จำกัด เคยได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย อบ อัดน้ำยาถนอมเนื้อไม้ ทะเบียนโรงงานเลขที่ ศ3-34(1)-2/37 สส แต่มิได้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตภายในเวลาที่กำหนด จึงต้องดำเนินการเสมือนผู้ขออนุญาตใหม่ รายละเอียดปรากฏตามคำขอรับใบอนุญาตที่แนบท้ายประกาศนี้
             จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน หากผู้ใดจะมีข้อคิดเห็นโต้แย้งการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย อบ อัดน้ำยาถนอมเนื้อไม้ ให้ยื่นคำร้องต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใน 15 วัน นับแต่ประกาศเป็นต้นไป
 
                                                                         ประกาศ ณ เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555
 
                                                                                       (นายจารึก ธรรมสุนทร)
                                                                              อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
 
            ผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ 0-3471-2907 โทรสาร 0-3471-5550
 
 
***********************
 
 
จำนวนคนอ่าน 37 คน จำนวนคนโหวต 0 คน