เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

เริ่ม 10 มกราคม 2555

FONTSIZE
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงครามประกาศรับฟังความคิดเห็นประชาชนกรณีการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (22/05/2560)  / บอร์ด คปภ.สั่ง "สัจจะประกันภัย" หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว (22/05/2560)  / ขอเชิญรับซื้อผลไม้จากจังหวัดระยอง (22/05/2560) / โครงการศิลปินพื้นบ้านสืบสานความเป็นพลเมือง (18/05/2560) / บอร์ด คปภ.สั่ง "สัจจะประกันภัย" หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว (17/05/2560)  / สำนักงานเกษตรจังหวัด แจ้งข้อมูลวิสาหกิจชุมชนที่ขอยกเลิกทะเบียน ปี 2559 (17/05/2560) / กระทรวงพาณิชย์ ได้พัฒนาระบบการจดทะเบียนนอตอบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) (17/05/2560)  / สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงครามประกาศรับฟังความคิดเห็นประชาชนกรณีการพิจารณาคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (17/05/2560)  / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (16/05/2560) / สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงครามประกาศรับฟังความคิกเห็นประชาชน กรณีพิจารณาคำขอประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 จำนวน 4 โรงงาน (11/05/2560) / 
ข่าวรับสมัคร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงครามรับสมัครพนักงานราชการ

วันที่ 14 เม.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 54 คน)
 
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงครามรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๐๑๐ บาท รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม เลขที่ ๑๘๖ หมู่ ๓ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔-๗๑๔๓๔๒-๓ ในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 55 คน จำนวนคนโหวต 0 คน