เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

เริ่ม 10 มกราคม 2555

FONTSIZE
โครงการมอบกรรมสิทธ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 (24/04/2557)  / สำนักงาน ป.ป.ช.ประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว “Young Gen Anti-Corruption” (24/04/2557)  / วันผู้สูงอายุสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ (23/04/2557)  / การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557 (23/04/2557)  / จังหวัดสมุทรสงครามกำหนดจัดโครงการปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2557 (23/04/2557)  / โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี พ.ศ. 2557 จังหวัดสมุทรสงคราม (23/04/2557)  / สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงครามประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการขอรับใบอนุญษตประกอบกิจการโรงงาน (23/04/2557)  / ประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงครามหยุดจ่ายน้ำเพื่อทำการซ่อมแซมท่อระบายตะกอน (23/04/2557) / พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (23/04/2557)  / อบรมให้ความรู้เพื่อช่วยเหลือผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร จังหวัดสมุทรสงคราม (22/04/2557)  / 
ข่าวรับสมัคร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงครามรับสมัครพนักงานราชการ

วันที่ 14 เม.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 399 คน)
 
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงครามรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๐๑๐ บาท รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม เลขที่ ๑๘๖ หมู่ ๓ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔-๗๑๔๓๔๒-๓ ในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 400 คน จำนวนคนโหวต 0 คน