เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

เริ่ม 10 มกราคม 2555

FONTSIZE
 
ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติที่ไม่มีเอกสารแสดงตน กว่า 3,000 คน (24/07/2560)  / เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ศึกษาดูงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ จังหวัดเพชรบุรี (21/07/2560)  / รองผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย (19/07/2560) / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ แก่ผู้ประกอบการค้าตลาดน้ำบางน้อย (ตลาดต้องชม) (19/07/2560) / ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม แจ้งเตือนให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนัก อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ 14-18 กรกฏาคม นี้ (14/07/2560) / ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (12/07/2560)  / กาชาดจังหวัดสมุทรสงครามจัดอบรมพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 (04/07/2560) / พลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร นำสื่อฯ เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแป้งร่ำ และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี (03/07/2560) / สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม แจ้งประกาศผลการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น (03/07/2560) / สรุปข่าวเด่นประจำเดือนมิถุนายน 2560 (29/06/2560) / 
 
ข่าวรับสมัคร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงครามรับสมัครพนักงานราชการ

วันที่ 14 เม.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 55 คน)
 
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงครามรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๐๑๐ บาท รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม เลขที่ ๑๘๖ หมู่ ๓ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔-๗๑๔๓๔๒-๓ ในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 56 คน จำนวนคนโหวต 0 คน