เข้าสู่ระบบ

     Link น่าสนใจ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 2 คน
Number of Lastmonth 34 คน
Total 327 คน

เริ่ม 1 กันยายน 2553


      
 
 
 บุคลากร
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม
 
นายมรกต  คงทน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม
 
 
 
 
นายสามารถ  รักษากุล
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
 
 
 
 
 
 
นางณัฎฐา  ตันสงวน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
 
 
 
นายจิตติพัฒน์  ดอนเหนือ
นายช่างไฟฟ้าระดับปฏิบัติงาน
 
 
 
 
นางรุ่งนภา  สงวนสมบัติ
พนักงานธุรการ ส. ๒
 
 
 
 
นายกวีชัย  สงวนสมบัติ
พนักงานขับรถยนต์
ปฏิบัติการช่างภาพ
 
       

 
         
   
 
     ดูทีวี ฟังวิทยุ แห่งประเทศไทย