เข้าสู่ระบบ

     Link น่าสนใจ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 9 คน
Total 119 คน

เริ่ม 1 กันยายน 2553


      
 
 
 บุคลากรของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม
 
 
 
นางสาวจิรารัตน์  สุนทรอาคเนย์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม
 
 
 
 
 
 
นางวจิรา ชุติกชุษณพงศ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
 
 
 
 
 
 
นางหรรษา  เหมวิจิตร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
นายจิตติพัฒน์  ดอนเหนือ
นายช่างไฟฟ้าระดับปฏิบัติงาน
 
 
 
 
นางรุ่งนภา  สงวนสมบัติ
พนักงานธุรการ ส. ๒
 
 
 
 
นายกวีชัย  สงวนสมบัติ
พนักงานขับรถยนต์
ปฏิบัติการช่างภาพ
 
       

 
         
   
 
     ดูทีวี ฟังวิทยุ แห่งประเทศไทย