เข้าสู่ระบบ

     Link น่าสนใจ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 6 คน
Number of Lastmonth 155 คน
Total 18,932 คน

เริ่ม 1 กันยายน 2553


      
 
 
 
 บุคลากร
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม
 

นายอภิชาญ  ปานปรีชา
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม
 
 

 
 
นาสาวสมคิด  เริมภักตร์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
 
 
 
 
 
 
นางณัฎฐา  ตันสงวน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
 
 
 
นายจิตติพัฒน์  ดอนเหนือ
นายช่างไฟฟ้าระดับชำนาญงาน
 
 
 
 
นางรุ่งนภา  สงวนสมบัติ
พนักงานธุรการ ส. 3
 
 
 
 
นายกวีชัย  สงวนสมบัติ
พนักงานขับรถยนต์
 
       

 
         
   
 
     ดูทีวี ฟังวิทยุ แห่งประเทศไทย