เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

เริ่ม 10 มกราคม 2555

 
 
หน้าหลัก >> ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์

สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
22 ก.ย. 2560
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สมุทรสงคราม ร่วมกับ จ.สมุทรสงคราม อบต.นางตะเคียน จัดโครงการ “จิตอาสา ประชารัฐ พัฒนาแหล่งน้ำ” ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในระยะที่ 2
13 ก.ย. 2560
สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....
13 ก.ย. 2560
ผู้ว่าฯ สมุทรสงครามประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์เพื่อติดตามความคืบหน้า
11 ก.ย. 2560
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมคณะทำงานการสนับสนุนการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น
11 ก.ย. 2560
โครงการจัดสร้างพระกริ่ง - เหรียญ "พระพุทธโสธร" รุ่น ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 60
11 ก.ย. 2560
ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม มอบแนวทาง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ดูแลความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในพื้นที่
11 ก.ย. 2560
ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม มอบแนวทาง กำนันผู้ใหญ่บ้าน กวาดบ้านล้างเมืองดูแลความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในพื้นที่
11 ก.ย. 2560
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง
11 ก.ย. 2560
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง
11 ก.ย. 2560
ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน“จังหวัดสะอาด”
11 ก.ย. 2560
ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม ลงพื้นที่พบปะเกษตรรุ่นใหม่ส่งเสริมและมุ่งเน้นให้กลุ่มคนหนุ่มสาวหันมาสนใจประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร ทั้งในลักษณะอาชีพหลัก อาชีพรอง
11 ก.ย. 2560
เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2560
11 ก.ย. 2560
ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด
11 ก.ย. 2560
ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม นำหัวหน้าส่วนราชการถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
11 ก.ย. 2560
รองผู้ว่าฯสมุทรสงคราม ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม
11 ก.ย. 2560
รองผู้ว่าฯ สมุทรสงครามเป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
11 ก.ย. 2560
ผู้ว่าฯ สมุทรสงครามเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่องการจัดทำผังจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3
11 ก.ย. 2560
ผู้ว่าฯ สมุทรสงครามเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่องการจัดทำผังจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3
11 ก.ย. 2560
คลังจังหวัดสมุทรสงครามจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ตามแนวทางการบริหารจัดการสิทธิสำหรับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11 ก.ย. 2560

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ถัดไป>>