Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดสระบุรี จัดงานปะเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ล้างเท้าพระ ยิ่งใหญ่

วันที่ 4 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 228 คน)

                   นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2555 ณ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี กำหนดจัดงานประเพณีตักบาตรดอกพรรษา ถวายเทียนพรรษา และล้างเท้าพระ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีให้สืบทอด และเปิดโอกาสให้พ่อแม่พาลูกตักบาตรดอกเข้าพรรษา บำเพ็ญกุศล สร้างความเข็มแข็งให้สังคมครอบครัว ด้านการมีกิจกรรมร่วมกัน โดยในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 เวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระ จำนวน 3,000 รูป เวลา 08.30 น. พิธีถวายเทียนพรรษา 86 ต้น พิธีเปิดงานประเพณี ตักบาตรดอกเข้าพรรษา ล้างเท้าพระ ในงานจัดให้มีขบวนรถบุปผชาติ ขบวนพยุหยาตรา ขบวนเจ้าเมืองสระบุรี ขบวนเทียนพรรษาพระราชทาน และศิลปินวัฒนธรรมของ ดี เด่น ดัง 13 อำเภอ การแสดงสินค้าโอท็อป และมหรสพตลอดงาน
                 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจร่วมงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ล้างเท้าพระ สามารถมาร่วมงานประเพณีได้ ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2555 โดยจะแบ่งช่วงเวลาตักบาตรดอกเข้าพรรษา ล้างเท้าพระ ออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงแรก เวลา 09.30 น. และช่วงที่ 2 เวลา 15.00 น. ผู้ที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลเมืองพระพุทธบาท โทร. 0 3626 6613 สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีโทร. 0 3631 3433
 -------------------------------------------
ธวัลรัตน์ แดงเจริญ / ข่าว
จำนวนคนอ่าน 229 คน จำนวนคนโหวต 0 คน