Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี กำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงาน

วันที่ 17 ธ.ค. 2553 (จำนวนคนอ่าน 496 คน)

          นายวิฑูร สุขะวัธนกุล จัดหางานจังหวัดสระบุรี แจ้งกับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ได้กำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงานขึ้น ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2553 ระหว่างเวลา 19.00 – 15.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ ห้างสุขอนันต์ปาร์ค ตงปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุสงค์เพื่อให้ผู้ว่างงาน ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วม หรือ ประชาชนทั่วไปที่ต้องการหางานทำได้มีโอกาสสมัครงานและสัมภาษณ์งานจากนายจ้าง สถานประกอบการโดยตรงซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาการว่างงานได้ระดับหนึ่ง ผู้ที่สนใจสามารถพบกันได้ที่วันนัดพบแรงงาน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี โทรศัพท์หมายเลข 0 3621 2179 หรือ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์หมายเลข 0 3631 3433 ในวันและเวลาราชการ
-----------------------------------------------------------------------
ธวัลรัตน์ แดงเจริญ / ข่าว / พิมพ์
จำนวนคนอ่าน 497 คน จำนวนคนโหวต 0 คน