Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี จัดประกวดสถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปี 2556

วันที่ 25 ต.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 144 คน)

         นายบดีนันท์ เลาหะนันท์ ขนส่งจังหวัดสระบุรี เปิดเผยว่า 5 เสาหลักแห่งความปลอดภัยขององค์การสหประชาชาติ ประกอบด้วย
          เสาหลักที่ 1 การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน
          เสาหลักที่ 2 ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย
          เสาหลักที่ 3 ยานพาหนะที่ปลอดภัย
          เสาหลักที่ 4 การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
          เสาหลักที่ 5 การตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ
          จากความสำคัญดังกล่าว กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม จึงจัดโครงการประกวดสถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของนักเรียน นักศึกษา การมีวินัยในการใช้รถใช้ถนน และนวัตกรรมความปลอดภัยทางถนนเป็นหลัก โดยกำหนดการประกวดในกลุ่มสถานศึกษาที่มีความพร้อมจำนวน 3,200 แห่ง และจัดการประกวดให้ครบถ้วนทุกแห่งภายใน 3 ปี 2556 – 2558 ในส่วนของจังหวัดสระบุรี จัดการคัดเลือกสถานศึกษาระดับจังหวัดในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำผลงานการคัดเลือกส่งให้กรมขนส่งทางบก เพื่อประกวดระดับภาค ต่อไป
 ------------------------------------------------
สุรีย์ สุขกรรม / ข่าว
ธวัลรัตน์ แดงเจริญ / พิมพ์
จำนวนคนอ่าน 145 คน จำนวนคนโหวต 0 คน