Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
ข่าวยามเช้า สวท.กทม.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2556 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคมนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

วันที่ 17 ม.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 152 คน)

             ไปที่จังหวัดสระบุรี เมืองคนดี มีน้ำใจ วิถีไทยครบวงจร นายสุรีย์ สุขกรรม ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี รายงานว่า วันนี้ (18 ม.ค.) เวลา 12.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน "เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2556 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคมนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย
             นายนพดล ตัณวิเชียร รองผู้อำนวยการกิจการส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย ส่วนราชการในจังหวัด และประชาชนชาวสระบุรี ร่วมรับเสด็จฯ นายนพดล ตัณวิเชียร กล่าว่า การจัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ในปีนี้ มีแนวคิดหลักในการจัดงานคือ "อ.ส.ค.รวมพลังผู้เลี้ยงโคน้อมนำอาชีพพระราชทานสู่อาเซียน” ซึ่งภายในงาน มีกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งการโคนมไทย กาสรแสดงการเลี้ยงโคนมในเขตภูมิภาคอาเซียน การแสดงนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไทย เช่น Olive’ Milk. และโยเกิร์ตพร้อมดื่มยูเอชทีผสมคอลลาเจน และฟาร์โคนมต้นแบบ รวมถึงการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ "รวมพลังผู้เลี้ยงโคนม น้อมนำอาชีพพระราชทานสู่อาเซียน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและการนำเสนอแนวความคิด ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในขณะเดียว ยังได้สัมผัสบรรยากาศในเมืองคาวบอยที่ทาง อ.ส.ค.เนรมิตพื้นที่กว่า 5 ไร่ ให้เป็นเมืองคาวบอย นอกจากนี้ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ยังได้นำกิจกรรมที่น่าสนใจมาให้บริการแก่เยาวชน อาทิเช่น ห้องทอดลองวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวิทยาศาสตร์หรรษา เป็นต้น
 ----------------------------------------------------
ธวัลรัตน์ แดงเจริญ / ข่าว
ออกอากาศในวันที่ 18 มกราคม 2556
จำนวนคนอ่าน 153 คน จำนวนคนโหวต 0 คน