Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันวิชาการเกี่ยวกับการเลือกตั้งระบอบประชาธิปไตย และพรรคการเมือง

วันที่ 7 มิ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 100 คน)

          นายศิริชัย วิริยะพงศ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี กำหนดจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันวิชาการเกี่ยวกับการเลือกตั้งระบอบประชาธิปไตย และพรรคการเมือง ในวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี ถนนมิตรภาพ ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยกำหนดให้มีกิจกรรมการประกวดแข่งขันทางวิชาการ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้
          1. การประกวดวาดภาพส่งเสริมประชาธิปไตย
          2. การประกวดสุนทรพจน์
          3. การแข่งขันตอบปัญหา
          สำหรับการเข้าร่วมประกวดการแข่งขันแต่ละกิจกรรมนั้น กำหนดเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า โดยส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.0 3623 1873 ในวันและเวลาราชการ
-------------------------------------------------
 ธวัลรัตน์ แดงเจริญ / ข่าว
จำนวนคนอ่าน 101 คน จำนวนคนโหวต 0 คน