FONTSIZE
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
เหล่ากาชาดสระบุรีมอบทุนการศึกษา 239 ทุน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี

วันที่ 21 มิ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 290 คน)

                               วันนี้( 21 มิ.ย.2559) เวลา 10.30 น.นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 และนางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนในจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2559 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี      
                               การมอบทุนดังกล่าวเป็นทุนการศึกษาของเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี ส่วนราชการ ภาคเอกชน ที่ได้จัดสรรขึ้นโดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเพื่อให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษาเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งทางจังหวัดสระบุรีได้คัดเลือกนักเรียนในครอบครัวยากจนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ทั้ง 13 อำเภอ มีจำนวนทุนที่มอบ 239 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,195,000 บาท
                                นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ได้กล่าวว่า เชื่อว่าทุนการศึกษา ที่มอบแก่นักเรียนรวมจำนวน 239 คน ในครั้งนี้จะยังประโยชน์ให้กับนักเรียนซึ่งเป็นลูกหลานของชาวจังหวัดสระบุรี ได้มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
                                    
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
มณฑลทหารบกที่ 18 ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ให้กับผู้บัญชาการคนใหม่
โรงพยาบาลสระบุรี เปิดห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ ศูนย์โรคหัวใจ และหอบำบัดผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ ณ. ศูนย์โรคหัวใจ อาคารไอซียู ชั้น 2 โรงพยาบาลสระบุรี
ศูนย์การทหารม้าสระบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะและถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช “พระบิดาแห่งการทหารม้าไทย”
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เปิดทุ่งทานตะวัน พร้อมจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน 89 พ่อลูกคู่รัก บอกพ่อให้ลดเลิกอบายมุข” และซ้อมปั่นจักรยานเพื่อเตรียมเข้าร่วมกิจกรรม Bike For Dad
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร่วมกับคณะแพทย์แผนจีนและแพทย์ทางเลือก บริการตรวจสุขภาพและฝังเข็มให้กับผู้ป่วยเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
จ.สระบุรีจัดงานสระบุรีเมืองสมุนไพร หัวใจยืนยาวพร้อมเปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 5 เส้นทาง 19-22 กรกฏาคมนี้ที่ศูนย์โอทอปคอมเพล็กซ์พุแค
พาณิชย์จังหวัดสระบุรีส่งมอบเครื่องสับมันสำปะหลังให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อใช้แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี จัดทำสัญญากู้ยืมพร้อมมอบเงินทุนประกอบอาชีพประเภทรายบุคคลจากกองทุนผู้สูงอายุ
เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีมอบบ้านผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
โรงเรียนอนุบาลสระบุรีจับมือเครือข่ายผู้ปกครองเตรียมจัดการแข่งขัน เดิน-วิ่ง อนุบาลสระบุรี มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
จำนวนคนอ่าน 291 คน จำนวนคนโหวต 0 คน