FONTSIZE
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรีจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนในระดับตำบลในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

วันที่ 23 มิ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 330 คน)

                                ที่ห้องประชุมโรงแรมเกี่ยวอัน จังหวัดสระบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรมภาค1 และมอบป้ายศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินของศูนย์ยุติธรรมชุมชน รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมระดับตำบลจำนวน 30 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
                                   นางชนิดา เพชรโปรี ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี ปฏิบัติหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า ด้วยนโยบายรัฐบาลด้านการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมได้กำหนดการปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยให้เข้ารับถึงความเป็นธรรมโดยง่ายรวดเร็ว เพื่อคุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 96/2557 ที่ให้จัดตั้งศูนย์ดำธรรมขึ้นทุกจังหวัดทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และปัญหาความต้องการของประชาชนพร้อมทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมที่มีหน่วยงานรับผิดชอบร่วมกันประกอบด้วยสำนักนายกรัฐมนตรี พนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรมเพื่อประสานงานร่วมกันภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเชิงบูรณาการในการอำนวยความยุติธรรม เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
                               จังหวัดสระบุรีได้บูรณาการทุกภาคส่วนโดยการนำเครือข่ายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มาเป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมให้จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนในระดับตำบล ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จำนวน 30 แห่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เพื่อดำเนินการสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชนเขตพื้นที่ศูนย์ประสานราชการ กระทรวงยุติธรรมภาค 1 จังหวัดสระบุรี การอบรมในวันนี้เป็นการชี้แจงแนวทางเพื่อจัดศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับตำบลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การชี้แจงการดำเนินของศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับตำบลแก่กรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รวมทั้งการให้กรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนได้ทราบถึงบทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระบุรีที่ ในการช่วยเหลือประชาชนมีผู้เข้าอบรม จำนวน 150 คน
 
                         
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
มณฑลทหารบกที่ 18 ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ให้กับผู้บัญชาการคนใหม่
โรงพยาบาลสระบุรี เปิดห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ ศูนย์โรคหัวใจ และหอบำบัดผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ ณ. ศูนย์โรคหัวใจ อาคารไอซียู ชั้น 2 โรงพยาบาลสระบุรี
ศูนย์การทหารม้าสระบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะและถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช “พระบิดาแห่งการทหารม้าไทย”
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เปิดทุ่งทานตะวัน พร้อมจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน 89 พ่อลูกคู่รัก บอกพ่อให้ลดเลิกอบายมุข” และซ้อมปั่นจักรยานเพื่อเตรียมเข้าร่วมกิจกรรม Bike For Dad
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร่วมกับคณะแพทย์แผนจีนและแพทย์ทางเลือก บริการตรวจสุขภาพและฝังเข็มให้กับผู้ป่วยเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ผู้ว่าฯสระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ลงพื้นที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เร่งพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต
สระบุรีจัดกิจกรรม“กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ของทุกภาคส่วนในบรรยากาศที่เป็นกันเอง
สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตรแก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ณ วัดพระพุทธแสงธรรม จังหวัดสระบุรี
สระบุรีจัดเตรียมซ้อมแผนการฝึกป้องกันและสาธารณภัยด้านอุทกภัยสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยแก่ประชาชน
จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561 รณรงค์การช่วยเหลือไม่หวังสิ่งตอบแทนพร้อมชวนติดแฮชแท็ก Missing Type TH โพสต์ลงสื่อออนไลน์
จำนวนคนอ่าน 331 คน จำนวนคนโหวต 0 คน