FONTSIZE
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรีจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนในระดับตำบลในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

วันที่ 23 มิ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 281 คน)

                                ที่ห้องประชุมโรงแรมเกี่ยวอัน จังหวัดสระบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรมภาค1 และมอบป้ายศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินของศูนย์ยุติธรรมชุมชน รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมระดับตำบลจำนวน 30 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
                                   นางชนิดา เพชรโปรี ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี ปฏิบัติหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า ด้วยนโยบายรัฐบาลด้านการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมได้กำหนดการปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยให้เข้ารับถึงความเป็นธรรมโดยง่ายรวดเร็ว เพื่อคุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 96/2557 ที่ให้จัดตั้งศูนย์ดำธรรมขึ้นทุกจังหวัดทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และปัญหาความต้องการของประชาชนพร้อมทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมที่มีหน่วยงานรับผิดชอบร่วมกันประกอบด้วยสำนักนายกรัฐมนตรี พนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรมเพื่อประสานงานร่วมกันภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเชิงบูรณาการในการอำนวยความยุติธรรม เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
                               จังหวัดสระบุรีได้บูรณาการทุกภาคส่วนโดยการนำเครือข่ายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มาเป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมให้จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนในระดับตำบล ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จำนวน 30 แห่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เพื่อดำเนินการสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชนเขตพื้นที่ศูนย์ประสานราชการ กระทรวงยุติธรรมภาค 1 จังหวัดสระบุรี การอบรมในวันนี้เป็นการชี้แจงแนวทางเพื่อจัดศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับตำบลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การชี้แจงการดำเนินของศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับตำบลแก่กรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รวมทั้งการให้กรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนได้ทราบถึงบทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระบุรีที่ ในการช่วยเหลือประชาชนมีผู้เข้าอบรม จำนวน 150 คน
 
                         
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
มณฑลทหารบกที่ 18 ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ให้กับผู้บัญชาการคนใหม่
ศูนย์การทหารม้าสระบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะและถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช “พระบิดาแห่งการทหารม้าไทย”
โรงพยาบาลสระบุรี เปิดห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ ศูนย์โรคหัวใจ และหอบำบัดผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ ณ. ศูนย์โรคหัวใจ อาคารไอซียู ชั้น 2 โรงพยาบาลสระบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เปิดทุ่งทานตะวัน พร้อมจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน 89 พ่อลูกคู่รัก บอกพ่อให้ลดเลิกอบายมุข” และซ้อมปั่นจักรยานเพื่อเตรียมเข้าร่วมกิจกรรม Bike For Dad
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร่วมกับคณะแพทย์แผนจีนและแพทย์ทางเลือก บริการตรวจสุขภาพและฝังเข็มให้กับผู้ป่วยเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดสัมมนา “เชื่อมสถาบัน สานเครือข่าย DHS Academy สู่ศตวรรษที่ 21การขับเคลื่อนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานที่ จ.สระบุรี
จังหวัดสระบุรีเตรียมขับเคลื่อนตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการฯระดับอำเภอและทีมขับเคลื่อนฯระดับตำบล
ตรุษจีนสระบุรี พุทธศาสนิกชนจีน-ไทย ทั่วสารทิศ นับหมื่นแห่นมัสการรอยพระพุทธบาท พร้อมรับ 'เตี๊ยบ' พาสปอร์ตสู่สวรรค์ ตามความเชื่อ
จังหวัดสระบุรี คู่รักร่วมจดทะเบียนสมรสบนหลังม้า “14 กุมภา สัญญารัก วิวาห์คาวบอย ประจำปี 2561”บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักสนุกสนาน
จังหวัดสระบุรีสนธิกำลัง กวาดล้างอาชญากรรมรับวันวาเลนไทน์และตรุษจีน
จำนวนคนอ่าน 282 คน จำนวนคนโหวต 0 คน