FONTSIZE
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
ศอ.ปส.จ.สระบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก“ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์”

วันที่ 24 มิ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 510 คน)

                      วันนี้(24มิถุนายน2559) เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ70ปีทรงครองราชย์ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกในวันที่ 26มิถุนายน นี้มีตัวแทนทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิญาณตนและอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
                      โดย นายทิวา วัชรกาฬ ปลัดจังหวัดสระบุรีได้กล่าวว่าทั้งนี้องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ทุกวันที่ 26มิถุนายนทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกและหลายประเทศะยืนยันเจตนารมณ์ที่จะร่วมกับประเทศสมาชิกทั่วโลกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2559 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้คำขวัญ "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์” โดยได้กำหนดให้เดือนมิถุนายน เป็นเดือนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมุ่งสร้างความเข้าใจถึงเครือข่ายระดับหมู่บ้าน ชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างการรับรู้ และดำเนินการให้มีความเชื่อมโยงด้านการป้องกันปราบปราม และการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด และในปีนี้ การรณรงค์ตรงกับเดือนมหามงคลในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน ประกอบกับในวันที่ 26 มิถุนายน 2559 เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดสระบุรีจึงร่วมกับสำนักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดภาค1และทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังโดยกลไกล "ประชารัฐ" ภายใต้การสนับสนุนของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผน"ประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด" ในพ.ศ.2559-2560 ตามคำสั่งของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
                สำหรับกิจกรรมประกอบไปด้วยการขับร้องเพลงของนักเรียน การแสดงของชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสระบุรี การมอบใบประกาศแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ การอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกและการกล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด
 
                                             
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
มณฑลทหารบกที่ 18 ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ให้กับผู้บัญชาการคนใหม่
โรงพยาบาลสระบุรี เปิดห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ ศูนย์โรคหัวใจ และหอบำบัดผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ ณ. ศูนย์โรคหัวใจ อาคารไอซียู ชั้น 2 โรงพยาบาลสระบุรี
ศูนย์การทหารม้าสระบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะและถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช “พระบิดาแห่งการทหารม้าไทย”
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร่วมกับคณะแพทย์แผนจีนและแพทย์ทางเลือก บริการตรวจสุขภาพและฝังเข็มให้กับผู้ป่วยเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เปิดทุ่งทานตะวัน พร้อมจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน 89 พ่อลูกคู่รัก บอกพ่อให้ลดเลิกอบายมุข” และซ้อมปั่นจักรยานเพื่อเตรียมเข้าร่วมกิจกรรม Bike For Dad
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดสุดยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี
จ.สระบุรีเปิดโครงการตลาดนัดข้าวเปลือกประจำปีการผลิต 2561/62
ผู้ว่าฯสระบุรีนำกระเช้าเข้าเยี่ยมนักปั่นที่ประสบอุบัติเหตุจากกิจกรรม bike อุ่นไอรัก
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำข้าราชการและประชาชนร่วมปั่นจักรยานระยะทาง 29 กิโลเมตร ในการจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก และแปรอักษรเลข 10 ไทย
จ.สระบุรีมอบฟันเทียมโครงการฟันเทียมพระราชทาน
จำนวนคนอ่าน 511 คน จำนวนคนโหวต 0 คน