FONTSIZE
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
สระบุรี-จัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญพ.ศ.2559

วันที่ 1 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 305 คน)

                              ที่ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญพ.ศ.2559 มีหัวหน้าส่วนราชการ อาทิพลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่18 นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พ.ต.อ.จักรกฤษ เครือสุนทรวานิช รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี นายศิริชัย วิริยพงศ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี นายอำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559
                        ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยและคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ส่วนราชการต่างๆ ให้ความร่วมมือช่วยเหลือและสนับสนุนคณะกรรมการการเลือกตั้งในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรับธรรมนูญ ให้เป็นไปด้วยความสุจริต เรียบร้อยและยุติธรรม โดยมอบหมายให้ทุกจังหวัดดำเนินจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญพ.ศ.2559 เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 สิงหาคม2559 นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า ทางจังหวัดสระบุรีมีความพร้อมให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรีให้เป็นไปด้วยความสุจริต เรียบร้อยและยุติธรรม ในครั้งนี้ทางจังหวัดสระบุรีได้บูรณาการทุกภาคส่วนในการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยระดับทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัดโดยมีภารกิจในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ใน 3 ภารกิจ คือ ภารกิจด้านการบริหารจัดการ จัดทำแผนเผชิญเหตุ ซักซ้อมแผน ติดตามสถานการณ์ ประเมินพื้นที่มีความเสี่ยง บูรณาการทุกภารส่วนในการดูแลรักษาความสงบ ภารกิจด้านการข่าว ให้ศูนย์และอำเภอเป็นหลักโดยใช้เครือข่ายข่าวในพื้นที่เป็นกลไกลขับเคลื่อนและ ภารกิจด้านการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาการชุมนุมในที่สาธารณะ
                       และจังหวัดสระบุรีได้มีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญพ.ศ.2559 ทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัดดำเนินภารกิจหลักทั้ง 3 ข้ออย่างเคร่งครัด และให้รายงานข่าวสารอย่างทันท่วงที โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือก่อนวันออกเสียงประชามติ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-6 สิงหาคม 2559 ระยะที่ 2 วันที่ 7 สิงหาคม 2559 และระยะที่ 3 หลังออกเสียงประชามติ ตั้งแต่วันที่ 8-10 สิงหาคม 2559
 
                                   
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
มณฑลทหารบกที่ 18 ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ให้กับผู้บัญชาการคนใหม่
โรงพยาบาลสระบุรี เปิดห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ ศูนย์โรคหัวใจ และหอบำบัดผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ ณ. ศูนย์โรคหัวใจ อาคารไอซียู ชั้น 2 โรงพยาบาลสระบุรี
ศูนย์การทหารม้าสระบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะและถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช “พระบิดาแห่งการทหารม้าไทย”
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร่วมกับคณะแพทย์แผนจีนและแพทย์ทางเลือก บริการตรวจสุขภาพและฝังเข็มให้กับผู้ป่วยเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เปิดทุ่งทานตะวัน พร้อมจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน 89 พ่อลูกคู่รัก บอกพ่อให้ลดเลิกอบายมุข” และซ้อมปั่นจักรยานเพื่อเตรียมเข้าร่วมกิจกรรม Bike For Dad
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดสุดยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี
จ.สระบุรีเปิดโครงการตลาดนัดข้าวเปลือกประจำปีการผลิต 2561/62
ผู้ว่าฯสระบุรีนำกระเช้าเข้าเยี่ยมนักปั่นที่ประสบอุบัติเหตุจากกิจกรรม bike อุ่นไอรัก
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำข้าราชการและประชาชนร่วมปั่นจักรยานระยะทาง 29 กิโลเมตร ในการจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก และแปรอักษรเลข 10 ไทย
จ.สระบุรีมอบฟันเทียมโครงการฟันเทียมพระราชทาน
จำนวนคนอ่าน 306 คน จำนวนคนโหวต 0 คน