FONTSIZE
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 นำทุกภาคส่วนร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรป่าไม้ ตามโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษ์แผ่นดิน”

วันที่ 6 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 386 คน)

                             วันนี้(6 ก.ค. 2559) ที่บริเวณพื้นที่คลองห้วยแร่หมู่ 4 ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จ.สระบุรี พลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร รด.จิตอาสา ผู้แทนเอกชน ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม ในการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงให้ความสำคัญกับทรัพยากรป่าไม้ และทรงเสด็จทรงงานด้านการอนุรักษ์มาโดยตลอด
                            ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และให้ประชาชนในพื้นที่มีใจรักในต้นไม้ และช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในวันนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 199 ต้น และร่วมกันทำความสะอาดคลองห้วยแร่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักในพื้นที่
                           โดยคลองห้วยแร่เป็นแหล่งน้ำทางธรรมชาติรับน้ำจากพื้นที่อำเภอแก่งคอย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เข้าสู่พื้นที่ของอำเภอเสาไห้ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างไทยงาม และไหลสูพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านยาง และไหลลงสู่แม่น้ำป่าสัก ทั้งนี้คลองห้วยแร่ ได้รับการบูรณะและขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ ตามโครงการ "70 ปีครองราชย์ ประชารัฐ ร่วมใจภักดิ์ รักษ์น้ำตามรอยพ่อ”ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้กระทรวงกลาโหมโดยกองทัพไทย และกองทัพบก รับผิดชอบดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในส่วนคลองห้วยแร่นั้น ได้ดำเนินการขุดลอกคลอง ขนาดกว้าง ประมาณ 15 เมตร ระยะทางยาวกว่า 950 เมตร ซึ่งดำเนินการโดย กองทัพภาคที่ 1
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
มณฑลทหารบกที่ 18 ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ให้กับผู้บัญชาการคนใหม่
โรงพยาบาลสระบุรี เปิดห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ ศูนย์โรคหัวใจ และหอบำบัดผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ ณ. ศูนย์โรคหัวใจ อาคารไอซียู ชั้น 2 โรงพยาบาลสระบุรี
ศูนย์การทหารม้าสระบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะและถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช “พระบิดาแห่งการทหารม้าไทย”
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร่วมกับคณะแพทย์แผนจีนและแพทย์ทางเลือก บริการตรวจสุขภาพและฝังเข็มให้กับผู้ป่วยเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เปิดทุ่งทานตะวัน พร้อมจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน 89 พ่อลูกคู่รัก บอกพ่อให้ลดเลิกอบายมุข” และซ้อมปั่นจักรยานเพื่อเตรียมเข้าร่วมกิจกรรม Bike For Dad
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดสุดยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี
จ.สระบุรีเปิดโครงการตลาดนัดข้าวเปลือกประจำปีการผลิต 2561/62
ผู้ว่าฯสระบุรีนำกระเช้าเข้าเยี่ยมนักปั่นที่ประสบอุบัติเหตุจากกิจกรรม bike อุ่นไอรัก
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำข้าราชการและประชาชนร่วมปั่นจักรยานระยะทาง 29 กิโลเมตร ในการจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก และแปรอักษรเลข 10 ไทย
จ.สระบุรีมอบฟันเทียมโครงการฟันเทียมพระราชทาน
จำนวนคนอ่าน 387 คน จำนวนคนโหวต 0 คน