FONTSIZE
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและขบวนองค์กรชุมชนภาคกลาง 9 จังหวัด เปิดเวทีสร้างความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญ

วันที่ 7 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 344 คน)

                          ที่ห้องประชุมไร่กุสุมารีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี นายอภิชาต สุขคานนท์ รองประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เป็นประธานเปิดเวทีสร้างความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อประชาชนและชุมชนได้อะไรจากร่างรัฐธรรมนูญและกระบวนการประชามติ ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและขบวนองค์กรชุมชน โดยมี สภาองค์กรชุมชนภาคกลาง 9 จังหวัด ประกอบด้วย พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี ชัยนาท อุทัยธานีและนครสวรรค์เข้าร่วมจำนวน 220 คน
                          นางปฐมมน กัณหา อนุกรรมการการดำเนินงานสภาองค์กรชุมชนประธานคณะทำงานสภาองค์กรชุมชนสระบุรี กล่าวว่า คณะทำงานสภาองค์กรชุมชนภาคกลาง มีความมุ่งหวังให้กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นในครั้งนี้ มีเครือข่ายภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการเผยแพร่สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ให้ความรู้ต่อประชาชนได้รู้และเข้าใจในรายละเอียดสาระของร่างรัฐธรรมนูญ และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ในการลงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 จึงจัดเวทีสร้างความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญก่อนลงประชามติในครั้งนี้เพื่อให้ความรู้กับเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้และเกิดความเข้าใจในสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะระหว่างคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กับผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายอภิชาต สุขคานนท์ รองประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ มาบรรยายและให้ความรู้ เนื้อหาสาระและตอบข้อซักถาม
                             นอกจากนี้ อ.วิภาศศิ ช้างทอง ดร.จรรยา กลัดล้อม อนุกรรมการภาคกลาง ร่วมเป็นวิทยากรระดมความคิดเห็นและทบทวนความก้าวหน้าการจัดตั้งบริษัทประชารัฐสามัคคี และการบรรยายสร้างความเข้าใจบริษัทประชารัฐสามัคคี และตอบข้อซักถามโดยนายธรพล สุวรรณรุ่งเรือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พอช.
 
                                
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
มณฑลทหารบกที่ 18 ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ให้กับผู้บัญชาการคนใหม่
โรงพยาบาลสระบุรี เปิดห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ ศูนย์โรคหัวใจ และหอบำบัดผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ ณ. ศูนย์โรคหัวใจ อาคารไอซียู ชั้น 2 โรงพยาบาลสระบุรี
ศูนย์การทหารม้าสระบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะและถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช “พระบิดาแห่งการทหารม้าไทย”
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เปิดทุ่งทานตะวัน พร้อมจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน 89 พ่อลูกคู่รัก บอกพ่อให้ลดเลิกอบายมุข” และซ้อมปั่นจักรยานเพื่อเตรียมเข้าร่วมกิจกรรม Bike For Dad
โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร่วมกับคณะแพทย์แผนจีนและแพทย์ทางเลือก บริการตรวจสุขภาพและฝังเข็มให้กับผู้ป่วยเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
จังหวัดสระบุรีเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สู่เส้นทางตามรอย 14 โอกาสเสด็จประพาสสระบุรี
จ.สระบุรี จ่ายเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้แก่ผู้กู้รวมเป็นเงินกว่า3 ล้านบาท
จ.สระบุรีแถลงข่าวแข่งขันเรือยาวประเพณี จ้าวลำน้ำป่าสัก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ผวจ.สระบุรีนำคณะผู้ว่าราชการฯสระบุรีคนใหม่และอดีตผู้ว่าฯสระบุรี ส่วนราชการอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐานอาคารศูนย์ราชการแห่งใหม่จังหวัดสระบุรี
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส่วนราชการในพื้นที่จ.สระบุรีและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกิจกรรม ปั่น ปลูก ป่า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯและพลิกฟื้นคืนผืนป่าสู่ธรรมชาติ
จำนวนคนอ่าน 345 คน จำนวนคนโหวต 0 คน