Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนการแสดงความคิดการประชาสัมพันธ์งานเทศกาลท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันจังหวัดสระบุรี

วันที่ 10 ส.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 8 คน)

          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี ขอเชิญชวน เยาวชน ประชาชนชาวสระบุรีทุกคณะ ทุกฝ่าย ได้ร่วมใจกันสร้างสรรค์พัฒนาบ้านเกิด มีส่วนร่วมกับกิจกรรมงานสำคัญต่างๆในจังหวัดสระบุรี ที่ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี รายได้การค้าการขาย ผลผลิตมูลรวม ความประทับใจในผู้คนพื้นที่สระบุรี เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีจังหวัดสระบุรีบ้านเรา โดยเฉพาะงานเทศกาลท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน ซึ่งจัดขึ้นทุกปีในช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคม เป็นต้นไป งานนี้ นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มีนโยบายให้ทุกคณะ ทุกฝ่าย มีส่วนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี สร้างไมตรีความประทับใจ แก่นักท่องเที่ยว และขอเชิญชวนส่งคำขวัญ ข้อความ สปอตประชาสัมพันธ์ ความคิดในรูปแบบต่างๆมาใช้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันประจำปี 2554/2555 โดยส่งมาที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี รหัส 18000 หรือ ทางโทรสาร 036 – 313433 , 036 – 212947 หรือทาง Email : pr.saraburi@hotmail.com ภายใน วันที่ 10 กันยายน 2554 ทุกความคิด ทุกความเห็นคือประโยชน์ของจังหวัดสระบุรี ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชาวจังหวัดสระบุรี
 ------------------------------------
 นายสุรีย์ สุขกรรม ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี / ข่าว
ธวัลรัตน์ แดงเจริญ / พิมพ์
จำนวนคนอ่าน 9 คน จำนวนคนโหวต 0 คน