Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนการแสดงความคิดการประชาสัมพันธ์งานเทศกาลท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันจังหวัดสระบุรี

วันที่ 10 ส.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 116 คน)

          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี ขอเชิญชวน เยาวชน ประชาชนชาวสระบุรีทุกคณะ ทุกฝ่าย ได้ร่วมใจกันสร้างสรรค์พัฒนาบ้านเกิด มีส่วนร่วมกับกิจกรรมงานสำคัญต่างๆในจังหวัดสระบุรี ที่ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี รายได้การค้าการขาย ผลผลิตมูลรวม ความประทับใจในผู้คนพื้นที่สระบุรี เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีจังหวัดสระบุรีบ้านเรา โดยเฉพาะงานเทศกาลท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน ซึ่งจัดขึ้นทุกปีในช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคม เป็นต้นไป งานนี้ นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มีนโยบายให้ทุกคณะ ทุกฝ่าย มีส่วนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี สร้างไมตรีความประทับใจ แก่นักท่องเที่ยว และขอเชิญชวนส่งคำขวัญ ข้อความ สปอตประชาสัมพันธ์ ความคิดในรูปแบบต่างๆมาใช้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันประจำปี 2554/2555 โดยส่งมาที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี รหัส 18000 หรือ ทางโทรสาร 036 – 313433 , 036 – 212947 หรือทาง Email : pr.saraburi@hotmail.com ภายใน วันที่ 10 กันยายน 2554 ทุกความคิด ทุกความเห็นคือประโยชน์ของจังหวัดสระบุรี ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชาวจังหวัดสระบุรี
 ------------------------------------
 นายสุรีย์ สุขกรรม ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี / ข่าว
ธวัลรัตน์ แดงเจริญ / พิมพ์
จำนวนคนอ่าน 117 คน จำนวนคนโหวต 0 คน