หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2557 (08/12/2014)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2557 มีคนพิการผู้ดูแลคนพิการ และเครือข่ายองค์กรคนพิการ อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ และผู้ช่วยคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่นมาร่วมงานกว่า 1,000 คน
อ่าน 110 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรม “ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” (08/12/2014)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเก็บเกี่ยวข้าว “ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” ณ บ้านหนองนกชุม ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความกตัญญูกตเวทีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 มีส่วนราชการ และพี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมงานจำนวนมาก
อ่าน 222 ครั้ง
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจัดตักบาตรนมสดธรรมะในฟาร์มแห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทย จับมือเครือข่ายงดเหล้า และสสส. จัดกิจกรรม ตักบาตรนมสด ธรรมะในฟาร์ม (06/12/2014)
องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย( อสค.) ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ( สคล.) จัดงานประเพณีตักบาตรนมสดและธรรมะในฟาร์ม ประจำปี 2557
อ่าน 414 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี (05/12/2014)
วันที่ 5 ธันวาคม 2557 นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 157 ครั้ง
ทุ่งตะวันบานแล้วที่นายาว บ้านซับครก ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี (04/12/2014)
นาย วิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานปั่นจักรยาน ทานตะวัน‎ บาน วันพ่อ สองล้อเพื่อสุขภาพโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และพี่น้องประชาชน ร่วมงาน ณ บริเวณทุ่งทานตะวันบ้านซับครก ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
อ่าน 609 ครั้ง
สระบุรี สนธิกำลัง3 ฝ่าย ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง จัดระเบียบสังคม ถวายพ่อหลวง เติมความสุขให้คนไทย (04/12/2014)
นาย วิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรี อดิศรย์ โครพ ผู้บังคับการจังหวัดสระบุรี พลตำรวจตรี ชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจตังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นประธานพิธีปล่อยแถวชุดปฎิบัติการจัดระเบียบสังคมของทุกอำเภอ ณ ลานพื้นแข็งจังหวัดทหารบกสระบุรี
อ่าน 315 ครั้ง
สโมสรไลออนส์สระบุรีอัญเชิญสารานุกรมไทยฉบับพระราชทาน เล่มที่ 38 เพื่อมอบให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี (03/12/2014)
นายยิ่ง ทัศน์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีมอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ฉบับพระราชทานเล่มที่ 38 ให้กับสถานศึกษาในจังหวัดสระบุรี ที่ห้องบอลรูมโรงแรมเกี่ยวอัน จังหวัดสระบุรี
อ่าน 358 ครั้ง
คุมประพฤติสระบุรีจัดอุปสมบทหมู่ เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 (03/12/2014)
นายสมพงษ์ มหาลวเลิศ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีอุปสมบทหมู่ เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
อ่าน 186 ครั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรีประชุมชี้แจงแนวทางจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสระบุรี (03/12/2014)
สระบุรี นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางจัดการขยะมูลฝอยและการจัดทำแผนบริหารจัดการขยะของจังหวัดสระบุรี ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตามนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
อ่าน 286 ครั้ง
กรมอนามัย เปิดคลินิกบริการส่งเสริมสุขภาพ “Health Plaza” ที่สระบุรี เน้น 4 กลุ่มวัย รับบริการที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพ (03/12/2014)
ดร.นพ. พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีเปิด คลินิกบริการส่งเสริมสุขภาพ “Health Plaza” สาขาสุขอนันต์ปาร์ค กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดตัว “Health Plaza” คลินิกบริการส่งเสริมสุขภาพเน้นบริการ 4 กลุ่มวัย ได้แก่ กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น กลุ่มวัยทำงาน และกลุ่มผู้สูงอายุ
อ่าน 224 ครั้ง
โรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทกัลฟ์สระบุรีจัดกิจกรรม “โครงการป่าล้านกล้า ปลาล้านตัว” (02/12/2014)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “โครงการป่าล้านกล้า ปลาล้านตัว” ของ โรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทกัลฟ์ เพื่อร่วมฟื้นฟู และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ป่าไม้ และแม่น้ำลำคลอง และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาใน 5 ธันวาคม 2557 นี้ ณ บริเวณริมคลองระพีพัฒน์ อ.หนองแซง จ.สระบุรี
กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรม “กองร้อยอาสารักษาดินแดน (อส.) ร่วมบริจาคโลหิต ถวายพ่อหลวงเติมสุขให้คนไทย” (01/12/2014)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “กองร้อยอาสารักษาดินแดน (อส.) ร่วมบริจาคโลหิต ถวายพ่อหลวงเติมสุขให้คนไทย” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิก อส.จังหวัดสระบุรีเข้าร่วมกิจกรรม
อ่าน 129 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 (01/12/2014)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และบริษัทสระบุรีเคเบิลทีวี จัดบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาขึ้น เพื่อสนับสนุนการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการเชิญชวนส่วนราชการ รวมถึงองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และพสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
อ่าน 144 ครั้ง
เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ เมืองสะอาดคนในชาติมีสุข (28/11/2014)
วันนี้(27 พ.ย.2557) เวลา 08.30 น.นายชัยยศ กองทอง นายอำเภอเสาไห้ นายสาธิต แสนยนันท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านกำนัน ประชาชน นักเรียน ร่วมทำกิจกรรมเทิดพระเกียรติบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ เมืองสะอาดคนในชาติมีสุข เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557
จังหวัดสระบุรีเตรียมจัดงาน “ ของดีป่าสัก สวยนักทานตะวัน สุขสันต์งานปี จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2557”โดยปีนี้ของรางวัลสลากกาชาดมีรถยนต์มากถึง 3 คัน (26/11/2014)
นายวิเชียร พุฒวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี แถลงข่าวการจัดงาน “ ของดีป่าสัก สวยนักทานตะวัน สุขสันต์งานปี จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2557” และรับมอบเงิน สิ่งของ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ห้างร้าน บริษัทต่างๆ และประชาชนในจังหวัดสระบุรี ที่มีจิตศรัทธานำมาบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการออกร้านมัจฉากาชาดจังหวัดสระบุรี
อ่าน 210 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน (26/11/2014)
นายวิเชียร พุฒิวิญูญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสระบุรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ วัดศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยมีส่วนราชการ พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมทอดผ้าป่าในครั้งนี้
อ่าน 135 ครั้ง
ลุงจรัญเกษตรกรเลี้ยงวัววัย 77 ปีเดินเท้าเข้ากรุงเทพเพื่อถวายพระพรในหลวงผ่านเมืองสระบุรีพี่น้องประชาชนแห่ต้อนรับและมอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจ (25/11/2014)
จากกรณีที่นายจรัญ หมดมลทิน อายุ 77 ปี อยู่บ้านเลขที่ 229 ม. 4 อ.พนัสนิคม จ.ลพบุรี อาชีพ เป็นประธานสหกรณ์โคนมผู้เลี้ยงโคนมหินซ้อนได้เดินเท้าออกจากสหกรณ์โคนมผู้เลี้ยงโคนมหินซ้อน ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ออกเดินเท้าจากบ้านพักในตำบลหินซ้อน เพื่อไปที่โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม
อ่าน 223 ครั้ง
เกษตรกรโคนมสระบุรีวัย 77 ปี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่เป็นผู้ก่อตั้งโคนมในจังหวัดสระบุรี เดินเทิดพระเกียรติกว่า 160กิโลเมตร ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม ณ. โรงพยาบาลศิริราช (24/11/2014)
นายจรัญ หมดมลทิน อายุ 77 ปี อยู่บ้านเลขที่ 229 ม. 4 อ.พนัสนิคม จ.ลพบุรี อาชีพ เป็นประธานสหกรณ์โคนมผู้เลี้ยงโคนมหินซ้อนได้เดินเท้าออกจากสหกรณ์โคนมผู้เลี้ยงโคนมหินซ้อน ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เดินเท้าไปที่โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม
อ่าน 182 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมรวมพลังชุมชนเครือข่ายขยายผลเกษตรทฤษฏีใหม่ เฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ 87 พรรษา ประจำปี 2558 (24/11/2014)
ทีบริเวณลานศาลหลักเมือง ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายวิเชียร พุฒวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวและเปิดงาน รวมพลังชุมชนเครือข่ายขยายผลเกษตรทฤษฏีใหม่ เฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ 87 พรรษา ประจำปี 2558
จังหวัดสระบุรี เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 รอบคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค 2 (21/11/2014)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 รอบคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค 2 "สระบุรีเกมส์” ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า ด้วยการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
อ่าน 244 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>