หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับตัวแทนผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (08/05/2015)
ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับตัวแทนผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลใน พื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อชี้แจงหลักปฏิบัติ ให้ขายสลากในราคาฉบับละ 80 บาท ตามนโยบายของรัฐบาลและ คสช.
อ่าน 318 ครั้ง
ประมงจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ อ.เสาไห้ปล่อยปลาและพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา (08/05/2015)
นายภคพงษ์ ทวิพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์ปลาและพันธ์สัตว์น้ำลงในแม่น้ำป่าสัก ในโครงการฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทางน้ำ
อ่าน 276 ครั้ง
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ 4 ชมรม จังหวัดสระบุรี รวมตัวยื่นหนังสือแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการรณรงค์ความปลอดภัย แก่ผู้ขับขี่จักรยานโดยปราศจากแอลกอฮอล์ (08/05/2015)
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี จำนวน 4 ชมรม ได้แก่ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี ชมรม ไฟล์เตอร์ทีม ชมรมวิหารแดง ไบร์คลับ ชมรม ฟอร์คพีล ได้เดินทางรวมตัวกัน กว่า 100 คน ร่วมกับ มูลนิธิ สสส.เมาไม่ขับ สระบุรี เข้ายื่นหนังสือ ต่อนายวิเชียร วุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และ พันตำรวจเอกพงษ์พันธุ์ วงษ์มณีเทศ ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธร เมืองสระบุรี
อ่าน 197 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ดึงศักยภาพของชุมชน มาบริหารจัดการทรัพยากรในการเสริมสร้างเอกลักษณ์การท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี (07/05/2015)
จังหวัดสระบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายสู่การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวระดับพื้นที่ ภายใต้โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี มีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งมีผู้นำชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน และผู้นำเครือข่ายด้านวัฒนธรรม ด้านการท่องเที่ยว เข้าร่วมอบรม
อ่าน 285 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีทำพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน”วันฉัตรมงคล” (05/05/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำหัวหน้าส่วนงานราชการ พ่อค้า ประชาชน ตลอดจนกลุ่มพลังมวลชน ต่าง ๆ ทำพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลังเก่า บริเวณศาลากลางจังหวัดสระบุรี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีของเหล่าพสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี ระดมทุนครั้งใหญ่ เปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัดและสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัย ประเทศเนปาล ยอดบริจาค 2 ล้านกว่า (01/05/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมนางอังคณาพุฒิวิญญูนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีได้เปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัดและสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ครั้งใหญ่เพื่อระดมทุนในการรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัย ประเทศเนปาล โดยมีส่วนราชการจังหวัดสระบุรี จากหน่วยงานอำเภอและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสระบุรี รวมถึงภาคเอกชน บริษัทห้างร้านต่างๆ และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมบริจาคจำนวนมาก
อ่าน 307 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีตรวจแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งตะขบ อำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรี พร้อมหนุนพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ลุ่มแม่น้ำป่าสัก (01/05/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้ลงพื้นที่แหล่งโบราณคดีที่กรมศิลปกรได้พบวัตถุโบราณและโครงกระดูกมนุษย์ที่มีอายุราวประมาณ 3,000ปีที่ได้มีการขุดพบในบริเวณหมู่บ้านโป่งตะขบ หมู่ที่ 4 ตำบลวังม่วงอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรีโดยมี รองศาสตราจารย์ สุรพล นาถะพินธุ อดีตอาจารย์ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้การต้อนรับและบรรยายประวัติความเป็นมาให้รับทราบ
อ่าน 831 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (28/04/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 60 คน ณ บ้านมอดินแดน หมู่ที่ 2 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 269 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี ตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัย ประเทศเนปาล ทั้งที่ ศาลากลางจังหวัด และที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2558 เป็นต้นไป พร้อมระดมใหญ่ 1 พ.ค.58 นี้ (28/04/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมนางอังคณาพุฒิวิญญูนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี โดยมีส่วนราชการจังหวัดสระบุรีจากหน่วยงานอำเภอและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมเปิดศูนย์และร่วมบริจาค
อ่าน 373 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพระราชพิธีสงกรานต์ (24/04/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 735 ครั้ง
รองประธานคณะกรรมการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เยี่ยมเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดสระบุรี (22/04/2015)
นายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ พร้อมคณะเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ ในพื้นที่อำเภอหนองแค และอำเภอวิหารแดง ตามโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ เพื่อติดตามเยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์ ดูสภาพความเป็นอยู่ เยี่ยมเยียนพูดคุยกับครอบครัวอุปถัมภ์
อ่าน 210 ครั้ง
เยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หลังจากใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดสระบุรี (21/04/2015)
นายเสน่ห์ พงษ์สว่าง ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสระบุรี นำคณะเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้เข้ามาพักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ตามโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ เข้าพบนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อรับฟังโอวาทจากผู้ว่าราชการจังหวัด
อ่าน 212 ครั้ง
อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เปิดศูนย์ “วิหารแดงแบ่งปันรัก” หวังให้เกิดการดูแลระยะยาวอย่างเป็นระบบ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ ไม่ถูกทอดทิ้ง (21/04/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนวิหารแดง แบ่งปันน้ำใจ ให้ ฒ ผู้เฒ่าแข็งแรง และเปิดศูนย์วิหารแดงแบ่งปันรัก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
อ่าน 1165 ครั้ง
ศูนย์การทหารม้า สระบุรีเปิดการฝึกหน่วยกองพันทบ. เหล่าม้าเพื่อพัฒนาศักยภาพของกำลังพลและพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจและการรบ ของหน่วยทหารม้า (20/04/2015)
พล.ท.กฤษฏา อารีรัชชกุล เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เดินทางมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันและตรวจสอบเป็นหน่วยกองพันของทหารบก ของเหล่าทหารม้า ตามที่กองทัพบกมอบหมายให้ศูนย์การทหารม้าจัดการแข่งขันและตรวจสอบการฝึก ที่ห้องประชุมกองบัญชาการศูนย์การทหารม้าสระบุรี
อ่าน 784 ครั้ง
กองบังคับการ อส.จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมกองร้อยอาสารักษาดินแดน (อส.) ทั่วไทยรวมใจภักดิ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา (20/04/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม กองร้อยอาสารักษาดินแดน (อส.) ทั่วไทยรวมใจภักดิ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิก อส.จังหวัดสระบุรีเข้าร่วมกิจกรรม
อ่าน 171 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี ปล่อยปลา กว่า 500,000 แสนตัว เพื่อขยายพันธ์และอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำป่าสักและลำน้ำสาขา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (18/04/2015)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานปล่อยปลา กว่า 500,000 ตัว ในโครงการเครือข่ายอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำป่าสักและลำน้ำสาขาสะอาด พร้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา ซึ่งดำเนินการโดยประมงจังหวัดสระบุรี
อ่าน 228 ครั้ง
ศูนย์การทหารม้า รำลึกพระเกียรติคุณ พลโทพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงอดิศรอุดมเดช (17/04/2015)
ศูนย์การทหารม้า ได้จัดพิธีบำเพ็ญพระกุศล และถวายราชสักการะ รำลึกพระเกียรติคุณพลโท พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช โดยมีพลอากาศโท หม่อมราชวงศ์ ประเสริฐศักดิ์ สุขสวัสดิ์ ราชสกุล เดินทางมาเป็นประธานในพิธี โดยมีพลตรี วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะนายทหาร ได้เข้าร่วมพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บริเวณหน้ากองรักษาการศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี
อ่าน 706 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์พร้อมสรุป 7 วัน อันตราย (16/04/2015)
นายชรัส บุญณะสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมสรุปอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 และปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2558 พร้อมประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เรนท์กับส่วนกลาง มีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
อ่าน 340 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เปิดถนน “ข้าวเจ๊กเชย – เสาไห้” (12/04/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานมหาสงกรานต์ "ถนนข้าวเจ๊กเชย – เสาไห้” จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2558 ณ บริเวณถนนเลียบคลองชลประทานเมืองสระบุรี อำเภอเมือสระบุรี
อ่าน 403 ครั้ง
ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนจังหวัดสระบุรี ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีสงกรานต์ (10/04/2015)
นายภคพงศ์ ทวีพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำเหล่าข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน สื่อมวลชน ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ร่วมประกอบพิธีรดน้ำดำหัว นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและนางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เพื่อขอพร และความเป็นสิริมงคล รวมทั้งเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย ที่ได้สืบต่อกันมาช้านาน
อ่าน 815 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ถัดไป>>