หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
สำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา (สกย.) ศอ.บต.ลงพื้นที่ จังหวัดสระบุรี เยี่ยมพี่น้องทหาร ตำรวจ ที่เคยไปปฏิบัติราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ย้ำการดูแลต้องดูแลด้านจิตใจควบคู่กับคุณภาพชีวิต (17/06/2015)
นายวิเชียรโชค เพ็ชร์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา (สกย.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเจ้าหน้าที่เยียวยาฯ ศอ.บต. ลงพื้นที่ จังหวัดสระบุรี เพื่อเยี่ยมเยียนติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
อ่าน 271 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเปิดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของจังหวัดสระบุรีในระดับอำเภอ (12/06/2015)
สภาปฏิรูปจังหวัดสระบุรี เปิดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของจังหวัดสระบุรีในระดับอำเภอ โดยมีนายจรูญ จึงยิ่งเรืองรุ่ง สมาชิกสภาปฏิรูปจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรทุกภาคส่วนเข้าร่วม
อ่าน 302 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และปลูกต้นไม้คืนสู่ป่า (11/06/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนผืนแผ่นดิน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2558 โดยได้ร่วมกันปลูกพันธ์ไม้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ และมีคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม กว่า 4,500 ต้น
อ่าน 214 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ขอเชิญชวนประชาชน เลือกซื้อสินค้าของดีชายแดนใต้ ศอ.บต. ประจำปี 258 (11/06/2015)
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ขอเชิญชวนประชาชน เลือกซื้อสินค้าของดีชายแดนใต้ ศอ.บต. ประจำปี 258 ภายใต้ชื่องาน “เทศกาลของดีชายแดนใต้ ศอ.บต.” ประจำปี 2558 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี
แขวงการทางสระบุรีปิดการจราจรถนนพหลโยธิน กม.95+200เพื่อยกคานสะพานสร้างสะพานลอยกลับรถทั้งขาขึ้นและขาล่อง(ระยะทางไปกลับสระบุรี-ตลาดหินกอง 28 กม.) (11/06/2015)
แขวงการทางจังหวัดสระบุรีแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 1 พหลโยธิน ตอนตลาดหินกอง – หมู่บ้านปากข้าวสารระหว่าง กิโลเมตรที่ 95+200 เนื่องด้วยแขวงการทางจังหวัดสระบุรีจะทำการยกคานสะพานก่อสร้างสะพานลอยกลับรถ
จังหวัดสระบุรีฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน (11/06/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2558 ที่บริษัทสยามมิชลีน จำกัด อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่ายงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้
อ่าน 479 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีลงพื้นที่เร่งรัดเจ้าหน้าที่ติตามหาน้องจันทร์เจ้าหลังถูกลักพาตัวไป เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา (10/06/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมผู้สื่อข่าวและเจ้าหน้าที่ มูลนิธิกระจกเงา ได้ลงพื้นที่ที่ สภ.หน้าพระลานและบริเวณวัดหน้าพระลาน เพื่อติดตามความคืบหน้าในคดีนี้ พร้อมเร่งรัดกำชับเจ้าหน้าที่ให้ลงพื้นที่ดำเนินการติดตามผู้ต้องสงสัยในทุกพื้นที่ ซึ่งคาดว่าจะยังคงอยู่ในพื้นที่ ในส่วนของการติดตามอีกด้านหนึ่งทางผู้ว่าได้กำชับฝากให้สื่อมวลชนรวมทั้งสื่อโซเชียลให้ช่วยกันกระจายภาพของน้องจันทร์เจ้าและผู้ต้องสงสัยเพื่อจะได้ให้พี่น้องประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสเข้ามา
เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีมอบจักรยานเพื่อน้อง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (09/06/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน ส่งมอบจักรยานเพื่อน้องเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อุปนายิกสภากาชาดไทย ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาส ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา และเพื่อให้เด็กนักเรียนที่ยากจนได้รับความสะดวกในการเดินทางไปเรียนหนังสือ
อ่าน 273 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีผนึกกำลังร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต (08/06/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำพี่น้องข้าราชการทุกกระทรวง ทบวงกรม พี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตพร้อมกับส่วนกลางฯ
อ่าน 257 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีรณรงค์ป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออกในจังหวัดสระบุรี พร้อมมอบอุปกรณ์ในการป้องกัน ให้กับประธานชุมชนในจังหวัดสระบุรี (07/06/2015)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีได้จัดโครงการรณรงค์ ควบคุม โรคไข้เลือดออก ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มที่สูงมากขึ้น ซึ่งในงานมี นาย ชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการเปิดงาน
อ่าน 382 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเตรียม เปิดยุทธการบุกยึดคืนผืนป่ายางพาราในพื้นที่อนุรักษ์ และเขตอุทยานแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดสระบุรีกว่า 500 ไร่ (03/06/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีอดิศร โครพย์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี พลตรีชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารพื้นที่ 1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะปฎิบัติการตามนโยบายแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินป่าไม้ปลูกยางพารา
อ่าน 463 ครั้ง
ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรีจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำความผิดในการสมยอมราคา (ฮั้วประมูล) (02/06/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีอดิศร โครพย์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี พลตำรวจตรีชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างจังหวัดสระบุรี จังหวัดทหารบกสระบุรี กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี หอการค้าจังหวัดสระบุรี กับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสระบุรี
อ่าน 316 ครั้ง
ชาวบ้านบ้านชุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี จัดพิธีบวชป่า สืบชะตาน้ำ รักษาศีลห้า วันวิสาขบูชาโลก เพื่อเป็นการสร้างเกราะป้องกันธรรมชาติ ตามหลักวิธีพุทธ (01/06/2015)
วันนี้ (1 มิ.ย.2558)บริเวณป่าชุมชน หมู่ที่ 1ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี นับเป็นครั้งแรกที่ชาวบ้านหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรีกว่า 200 คน จัดพิธีบวชป่า สืบชะตาน้ำ รักษาศีลห้าวันวิสาขบูชาโลก โดยชาวบ้านชุ้งและภาคส่วนต่างๆได้ร่วมกันสร้างกระแสรวมพลังกระตุ้นจิตสำนึกร่วมกันคิดตัดสินใจจัดกิจกรรมบวชป่าสืบชะตาน้ำ
อ่าน 350 ครั้ง
โรงพยาบาลสระบุรี พร้อมเครือข่าย สสส. จัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก พร้อม สนับสนุน พ.ร. บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (29/05/2015)
นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี เป็นเป็นประธาน เปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2558 มีเครือข่าย สสส. นักศึกษา ประชาชน ร่วมเดินรณรงค์พร้อมกันและร่วมลงชื่อสนับสนุน พ.ร. บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่บริเวณลานน้ำพุโรงพยาบาลสระบุรี ซึ่งวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก
อ่าน 552 ครั้ง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านความมั่นคงและการประชาสัมพันธ์แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี (27/05/2015)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านความมั่นคงและการประชาสัมพันธ์แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์การจัดรายการวิทยุให้น่าสนใจ
อ่าน 353 ครั้ง
ทอดผ้าป่าสามัคคีลาวไทย-เพื่อมิตรภาพ ที่ “วัดหนองน้ำสร้าง” สระบุรีคึกคัก (27/05/2015)
ฯพณฯ ดร.ทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมด้วยนางนาลี สีสุลิด ภริยา เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีลาวไทย-เพื่อมิตรภาพ ณ วัดหนองน้ำสร้าง หมู่ 3 ต.หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี
อ่าน 344 ครั้ง
รองผู้ว่าจังหวัด สระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ลงพื้นที่อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี พร้อมแก้ไขปัญหา พัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น (21/05/2015)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณวัดสร้างบุญ ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 306 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (21/05/2015)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ครบรอบ 10 ชันษา วันที่ 29 เมษายน 2558 ณ วัดสร้างบุญ อำเภอวิหารแดง จ.สระบุรี มีหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมงานกว่า 500 คน
อ่าน 251 ครั้ง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี มอบปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์ (19/05/2015)
นายภคพงษ์ ทวิพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์ ในกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ด้านปศุสัตว์ ปี 2557/2558 มีนายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอบ้านหมอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมพี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมงาน
อ่าน 462 ครั้ง
จังหวัดทหารบกสระบุรีได้ประชุมสรุปการรักษาความสงบเรียบในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมอาคารอดิศร จังหวัดทหารบกสระบุรี (19/05/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พลตรีอดิศรย์ โครพ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี พลตำรวจตรี ชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี นายทิวา วัชรกาฬ ปลัดจังหวัดสระบุรีมี ผู้กำกับ สภ.อำเภอ และนายอำเภอทั้ง13 อำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมสรุปการปฏิบัติการตามคำสั่งรัฐบาล และ คชส.สรุปดำเนินการในทั้ง 2 จังหวัดที่ได้ดำเนินการในห้วงวงรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา
อ่าน 365 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ถัดไป>>