หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรีสนธิกำลังตรวจค้นเรือนจำจังหวัดสระบุรี (31/07/2014)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผวจ.สระบุรี พร้อมด้วย พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ ผบ.จทบ.สระบุรี พล ต.ต.ชลิต ปรีชาหาญ ผบก.ภ.จว.สระบุรี นายชรัส บุญณสะ ปจ.สระบุรีและผู้แทน สนง.ปปส.ภาค 1 สนธิกำลังฝ่ายปกครอง กำลังทหารจาก จทบ.สระบุรีและศูนย์การทหารม้า กำลังตำรวจจาก ภ.จว.สระบุรี สมาชิก อส. และเจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค 1 จำนวน 255 นาย เข้าจู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรีจัดงานวันณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนา (29/07/2014)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานวันณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนา ณ ณ วัดปัญจาภิรมณ์ ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยมีนายไพรัช หวังดี รองอธิบดีส่งเสริมการเกษตร พันเอกสุขสันต์ ปกาสะปสุต ผู้แทนผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี พร้อมด้วยพี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา (28/07/2014)
นายภคพงษ์ ทวิพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา ณ วัดบ้านกล้วย ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี เปิดศูนย์ดำรงธรรมเพื่อบรรเทาทุกข์ประชาชนเป็นจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ แบบ ONE STOP SERVICE (25/07/2014)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน เปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี ตามนโยบายเร่งด่วนของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ต้องการเพิ่มช่องทางให้ประชาชน ได้แจ้งปัญหาได้อย่างสะดวก
อ่าน 117 ครั้ง
ประมงสระบุรีมอบหนังสืออนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำประเภทสาธารณะประโยชน์ ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง (25/07/2014)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำประเภทสาธารณะประโยชน์ ให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบกิจการ จำนวน 147 ราย 591 กระชัง
อ่าน 322 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการ เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (25/07/2014)
นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ สมาชิก อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการเตรียมความพร้อม และเฝ้าระวังผลกระทบด้านปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ จำนวน 200 คน
อ่าน 113 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีสนธิกำลังตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าและทำเหมืองนอกเขตพื้นที่ที่ได้รับประทานบัตร (24/07/2014)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ อธิบดีกรมป่าไม้ พลตำรวจตรีวิรุฬ เอี่ยมไพจิตร์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 พลตรีวิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี
ผู้ว่าจังหวัด สระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ลงพื้นที่อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พร้อมแก้ไขปัญหา พัฒนาอาชีพ สร้างความปรองดองสมานฉันท์และคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น (24/07/2014)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณวัดศรีจอมทอง ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
จังหวัดสระบุรีเปิดธนาคารพันธุ์พืชพื้นบ้านเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร (23/07/2014)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดธนาคารพันธุ์พืชพื้นบ้านชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นบ้านและเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร พร้อมร่วมกันลงแขกดำนาปลูกข้าวแบบชุมชนดั้งเดิม ร่วมกับพี่น้องเกษตรกร ณ โรงเรียนหนองจอกใหญ่ ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อความปรองดองสมานฉันท์และคืนความสุขให้คนในชาติ (22/07/2014)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 99 รูป เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ ที่วัดศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
ผู้ว่าฯ สระบุรี จับมือ ผู้บังคับการตำรวจสระบุรี ผนึกกำลังในการแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการพบผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนสร้างเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาสังคม (18/07/2014)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมพลตำรวจตรีชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี เดินทางไปที่พบกับผู้บริหาร คณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ตามโครงการ "ผู้ว่าฯ ผู้บังคับการเยี่ยมโรงเรียน”
อ่าน 366 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีแถลงข่าวความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก (16/07/2014)
ที่ห้องประชุมใหญ่ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พล.ต.ต.ชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 สระบุรี นายวัลลภ พิลา นายอำเภอมวกเหล็ก พ.ต.อ.สามารถ แก้วมณี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก ได้ร่วมกันแถลงข่าวความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก
อ่าน 406 ครั้ง
ขนส่งสระบุรีจัดอบรมผู้ขับขี่รถจักรยนต์รับจ้าง (15/07/2014)
พันตำรวจเอกบำรุง คงชีพ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี นายทิวา วัชรกาฬ นายอำเภอเมืองสระบุรี และนายวีระโชค ไชยคิรินทร์ ขนส่งจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมกันจัดการอบรมผู้ขับขี่รถจักรยนต์รับจ้าง ให้เป็นไปตามนโยบายของ คสช. ในการปราบปรามผู้มีอิทธิพล และการจัดระเบียบวินมอเตอร์ไซต์รับจ้าง
อ่าน 121 ครั้ง
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2558 ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุป อบจ. สระบุรี และเทศบาลเมืองพระพุทธบาท (14/07/2014)
ประธานคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมการจัดการงบประมาณเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558 พร้อมคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปของ อบจ. สระบุรี
อ่าน 124 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ" เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 (10/07/2014)
นายภคพงษ์ ทวิพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 ที่วัดเขาวง(ถ้ำนารายณ์) ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และวัดท่าพง ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธีฯ
จังหวัดสระบุรีประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานประจำปี 2557 (09/07/2014)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เป็นประธานประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2557โดยมีหัวหน้าส่วนงานราชการ พี่น้องประชาชน ร่วมประกอบพิธี ณ พระอุโบสถ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
อ่าน 225 ครั้ง
จ.สระบุรี จัดงาน “มหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ” วันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2557 นี้ (08/07/2014)
พลโท พิสิทธิ์ สิทธิสาร  แม่ทัพน้อยที่ 1 เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารจังหวัดสระบุรี โดยมีนายวิเชียรติ พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทน ทั้ง 26 จังหวัด ในเขตภาคกลาง รวมทั้ง พลตรีชัยยุทธ พร้อมสุข ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า พันเอกปราการ ปทะวานิช รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี พลตรีชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน พี่น้องประชาชน เข้าร่วมงาน เพื่อคืนความสุขให้ชาวสระบุรี และแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีปรองดองของชาวจังหวัดสระบุรี
อ่าน 170 ครั้ง
มูลนิธิเมาไม่ขับร่วมกับจังหวัดสระบุรี โดยโรงพยาบาลสระบุรี และจังหวัดทหารบกสระบุรีจัดโครงการเข้าพรรษาปีนี้เชิญชวนมวลประชา รักษาศีล 5 งดดื่มสุรา เนื่องในโอกาสเข้าพรรรษา (08/07/2014)
นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการเข้าพรรษาปีนี้เชิญชวนมวลประชา รักษาศีล 5 งดดื่มสุรา เพื่อพลามัยที่สมบูรณ์ เนื่องในโอกาสเข้าพรรษา 2557 โดยมีมูลนิธิเมาไม่ขับ นายแพทย์แท้จริง พงษ์พานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมกับจังหวัดทหารบกสระบุรี และโรงพยาบาลสระบุรี
จังหวัดสระบุรี จัดเวทีเสวนาเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (08/07/2014)
นายวิเชียรติ พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการ เสวนาเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย โดยมี พันเอกหทัยเทพ กีรติอังกูล เสนาธิการจังหวัดทหารบกสระบุรี พร้อมผู้เข้าร่วมการเสวนาจากทุกภาคส่วน ทั้งในระดับอำเภอ แกนนำทางการเมือง หัวหน้าส่วนราชการ ภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และภาคธุรกิจเอกชน จำนวนกว่า 300 คน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 114 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี เป็นตัวแทนภาคกลางจัดงานมหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ (07/07/2014)
ที่ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายวิเชียรติ พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย พันเอกรังสรรค์ ยิ้มสู้ รอง ผอ.กอ.รมน.สระบุรี พลตำรวจตรีชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ
อ่าน 110 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>