หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (19/02/2015)
นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จ.สระบุรี มีหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมงานกว่า 300 คน
อ่าน 159 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีรับมอบอาคารเรียนเอนกประสงค์โครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ฝึกคอบร้าโกลด์15 (19/02/2015)
พลอากาศตรีภาณุพงศ์ เสยยงคะ รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ พลจัตวาไบอัน พีเฟนตัน รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 25 สหรัฐอเมริกา และ ผู้แทนกองทัพประเทศอินโดนีเซีย ได้ทำพิธี ส่งมอบอาคารเรียนให้โรงเรียนบ้านซับพริก ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดย มีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นผู้รับมอบอาคารเรียน
อ่าน 454 ครั้ง
สภาปฏิรูปจังหวัดสระบุรีเตรียมจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (18/02/2015)
จังหวัดสระบุรีโดยคณะอนุกรรมมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจำจังหวัดสระบุรี เตรียมจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อต้องการรับทราบและรวบรวมประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการปฏิรูป การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ปรับเปลี่ยนรูปแบบ รวมทั้งการรับฟังแนวทางในเชิงสร้างสรรค์ของประชาชน
อ่าน 220 ครั้ง
สระบุรี ชาว อ.แก่งคอย ร้องผู้ว่าฯ คัดค้านการสร้างโรงงานกำจัดขยะ (18/02/2015)
ชาวบ้านตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี กว่า 100 คน เข้ายื่นหนังสือคัดค้านการสร้างโรงงานกำจัดขยะในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ต่อนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
อ่าน 257 ครั้ง
ผอ.สปข. 8 กาญจนบุรี ตรวจติดตามงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี เน้นย้ำงานประชาสัมพันธ์ นโยบายรัฐบาล การขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆของ คสช. (18/02/2015)
นางสาวสมมาตร รัตนแสง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี พร้อมคณะเดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์ และตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2558 พร้อมแลกเปลี่ยน พูดคุยผลการดำเนินงาน ในด้านต่างๆ ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในพื้นที่ ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี
อ่าน 224 ครั้ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีจัดงาน”อาชีวะนิทรรศ 58”เพื่อแสดงผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ ผลงานนวัตกรรม และผลงานของนักศึกษา (17/02/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการทางวิชาการอาชีวะนิทรรศ 58 วิถีช่างไทยก้าวไกลสู่สากล ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ณ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาสระบุรี
อ่าน 617 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี แถลงข่าวการจัดทำโครงการขาเทียม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา (12/02/2015)
นายวิเชียรื พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี และนายแพทย์มรุต จิรเศรษฐศิริ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมกันแถลงข่าวภายใต้กองทุนธารน้ำใจคนสระบุรีไม่ทอดทิ้งกัน
อ่าน 286 ครั้ง
ตำรวจสระบุรีจับเครือข่ายแก๊งค์ลักรถ ก่อเหตุลักรถมาแล้วไม่น้อยกว่า 50 ครั้ง (11/02/2015)
ที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี พลตำรวจตรีชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี พันตำรวจเอกสุรพล บุญมา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิหารแดง พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน และกำลังทหาร ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมกลุ่มแก๊งค์ลักทรัพย์รถจักยานยนต์
จังหวัดสระบุรี ส่งเสริมความเข็มแข็งในการบริหารจัดการด้านบัญชีท้องถิ่นให้กับส่วนราชการท้องถิ่น เพื่อยกระดับการปฏิบัติงาน ให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ (11/02/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาคุณภาพการบัญชีท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ทั้งนี้กรมบัญชีกลางร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่าน 210 ครั้ง
กองบังคับการ อส.สระบุรี จัดพิธีทางศาสนา และปฏิญาณตนของสมาชิก อส.เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนปีที่ 61 (10/02/2015)
นายกองเอกวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน หรือ อส.ปีที่ 61 ที่กองร้อย อส.จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้บังคับบัญชา และสมาชิก อส.จากทุกกองร้อยเข้าร่วมพิธี
อ่าน 238 ครั้ง
คณะครู นักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรีเข้าศึกษาดูงาน ณ เรือนจำจังหวัดสระบุรี ตามโครงการ ผู้ว่าฯ ผู้การตำรวจ ทหาร นำนักเรียนเยี่ยมเรือนจำ (06/02/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณ เรือนจำกลาง จ.สระบุรี ตามโครงการ ผู้ว่าฯ ผู้การตำรวจ ผู้การทหาร นำนักเรียนเยี่ยมเรือนจำ
อ่าน 449 ครั้ง
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี ติดตามงานด้านทรัพยากรป่าไม้และปัญหาด้านมลพิษ (05/02/2015)
พลเอกอุทิศ สุนทร กรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศาสตราจารย์สม จาตุศรีพิทักษ์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข รองเลขานุการคณะกรรมาธิการฯ คนที่2 พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ กรรมาธิการ พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินและทรัพยากรป่าไม้ในและปัญหาด้านมลพิษในพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยมีนายวิเชียร พุฒิวิญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและบรรยายสรุปให้รับทราบ
อ่าน 344 ครั้ง
จ.สระบุรีทหารตำรวจฝ่ายปกครองสนธิกำลังจำนวนหนึ่งตรวจเข้มวางกฎเหล็ก 5 ข้อสถานบันเทิง (05/02/2015)
จังหวัดสระบุรี สนธิกำลัง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง นำโดยนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผวจ.สระบุรี ออกตรวจสถานบันเทิงต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ขอตรวจบัตรประจำตัวประชาชน อาวุธปืน ยาเสพติด สิ่งของผิดกฎหมาย ทั้งชาย และหญิงที่มาเที่ยวเตร่ยามกลางคืนนั่งดื่มสุราฟังเพลงในร้านอาหาร
อ่าน 242 ครั้ง
ผู้แทนพระองค์เยี่ยมโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (04/02/2015)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ เปิด โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ สภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และตรวจเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดรักษาโรคตา พร้อมมอบชุดของขวัญจากสภากาชาดไทย ให้กับผู้ป่วย จำนวน 150 ชุด ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
จังหวัดทหารบกสระบุรีอบรมให้ความรู้แก่กำลังพล นักศึกษาวิชาทหาร ครูฝึก และกลุ่มแม่บ้านจังหวัดทหารบกสระบุรี ในการสร้างวิทยากรมวลชน เตรียมลงพื้นที่ปลุกกระแสคนไทยรักแผ่นดิน (03/02/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เดินทางไปเป็นประธานเปิดการอบรมวิทยากรมวลชน ในโครงการคนไทยรักแผ่นดิน ซึ่งเป็นนโยบายของกองทัพบกและนายรัฐมนตรี โดยในรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 2 เป็นกลุ่มของวิทยากรมวลชนจังหวัดทหารบกสระบุรี ชุดปฏิบัติการพลเรือนของบก.ควบคุมจังหวัดทหารบกสระบุรี นักศึกษาวิชาทหาร และกลุ่มแม่บ้านรวมกว่า 300 คน ที่หอประชุมอาคารอดิศร ลานพื้นแข็งจังหวัดทหารบกสระบุรี
อ่าน 606 ครั้ง
ผู้ว่าฯสระบุรีเข้มสนธิกำลังฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ -ทหาร อส. บุกจู่โจมเข้าตรวจค้นเรือนจำจังหวัดสระบุรี (30/01/2015)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน ปล่อยแถว เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองสระบุรี เจ้าหน้าที่ อส. เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค 1 ตรวจเข้มเรือนจำจังหวัดสระบุรี โดยมี พันเอกสุรินทร์ รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี พันตำรวจเอกธรรมนูญ เชาวนิช รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี นายสงวนศักดิ์ ศรีวัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนการบังคับกฎหมาย ปปส.ภาค 1 และนายเกษม รุจพานิชชยานันท์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรี ร่วมปล่อยแถว
อ่าน 395 ครั้ง
ตำรวจสระบุรีบุกจับเอเย่นต์ยาบ้ารายใหญ่ในเมืองสระบุรีหลังซุกซ่อนมาในรถขนผักสด (28/01/2015)
นาย ชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังสระบุรี พันตำรวจเอกภูบาล ทับจันทร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร และฝ่ายปกครอง ร่วมแถลงข่าวการจับกุม นายธนานิพัทธ์(อาร์ท) ยศสิงห์คำ อายุ28 ปี
ขนส่งจังหวัดสระบุรีทำพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากอุบัติเหตุจากรถยนต์ ซึ่งเป็นเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยการใช้ถนน ที่มีการประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยเมื่อปีที่ผ่านมา (28/01/2015)
นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ รองผุ้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนหรืออุบัติเหตุทางถนน ของจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยของจังหวัดสระบุรี หมวดอักษร กธ เมื่อปี 2557
อ่าน 212 ครั้ง
คณะโครงการช่วยเหลือประชาชน กองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ 15 เข้าพบผู้ว่าราชจังหวัดสระบุรี เพื่อปรึกษาข้อราชการ (28/01/2015)
พันเอกปริวัตร กาญจนวิฬา หัวหน้าส่วนโครงการช่วยเหลือประชาชน กองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ 15 พร้อมด้วย Major Alejandro Bunlag รองหัวหน้าส่วนช่วยเหลือประชาชน และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อนำเรียนให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลการดำเนินงานของโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยมีนายภคพงศ์ ทวีพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ
อ่าน 247 ครั้ง
หน่วยยุวกาชาดโรงเรียนอนุบาลสระบุรี จัดพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาดจำนวน 36 หน่วยเนื่องในวันยุวกาชาดไทย (27/01/2015)
นายอเนก วีระพงษ์ ผุ้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน ผู้บังคับหน่วยยุวกาชาด และครูฝึกเข้าร่วมพิธี และในปีนี้หน่วยกาชาดโรงเรียนอนุบาลสระบุรีได้จัดพิธีสวนสนามเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด้จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558
อ่าน 529 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>