หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
สระบุรีต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเก็บคะแนนระดับประเทศ (04/07/2017)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วย นายแพทย์นพพร พงศ์ปลื้มปิติชัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี นางสุจิตรา เหลืองวัฒนนันท์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ นายประวิทย์ เคียงผล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะกรรมการประเมินผลโครงการ TO BE NUMBER ONE เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินผลงานโครงการประกวด TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสระบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ
อ่าน 50 ครั้ง
จ.สระบุรีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (04/07/2017)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 61 รูป และเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
จ.สระบุรีมอบบ้าน ท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้ องค์ราชัน ราชินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (03/07/2017)
นายบัณฑิต เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยทหาร ตำรวจ ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบบ้าน “ท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ" เทิดไท้ องค์ราชัน ราชินี ให้แก่นาย สุทิน นามสมแก้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนำส่วนราชการปลูกดาวเรือง ประดับตกแต่งบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรีร่วมกันแสดงความอาลัยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความจงรักภักดี ในหลวงรัชกาลที่ 9 (29/06/2017)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการบริเวณศาลากลางจังหวัดสระบุรี ร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองเป็นรูปเลข 9 ที่ลานสนามหญ้าทั้งสองฝั่งหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี เพื่อ ร่วมกันแสดงความอาลัยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความจงรักภักดี
อ่าน 172 ครั้ง
ผู้ว่าราชการสระบุรี อัญเชิญสังฆทานพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ถวายแด่พระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (28/06/2017)
วัดพระพุทธฉาย ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการอัญเชิญสังฆทานพระราชทาน ถวายแด่พระราชธีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
อ่าน 111 ครั้ง
คณะครู นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ร่วมใจกันประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ 90,000 ดอก ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 (28/06/2017)
ที่หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ๓๖ พรรษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม อาชีวศึกษาสระบุรี จิตอาสา ถวายแด่พ่อหลวง ร.9 ประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์
อ่าน 147 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560 รณรงค์การช่วยเหลือไม่หวังสิ่งตอบแทน (26/06/2017)
ที่ห้องประชุมศิริพานิชโรงพยาบาลสระบุรี นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสระบุรี เปิดงานกิจกรรม“วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560” (World Blood Donor Day 2017) เพื่อเป็นวันแห่งการขอบคุณผู้บริจาคโลหิต โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมบริจาคโลหิตและอวัยวะ กว่า 300 คน ได้แก่ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 18 กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และเจ้าหน้าที่บุคคลากรโรงพยาบาลสระบุรี
ศอ.ปส.จ.สระบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก“ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”” (26/06/2017)
ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก“ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด””
อ่าน 97 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำส่วนราชการ จิตอาสา พี่น้องประชาชน ร่วมใจกันประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พระราชทาน จังหวัดสระบุรี (26/06/2017)
ห้องคลังจังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำ ส่วนราชการ จิตอาสา และพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการ ร่วมใจกันประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ ในโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พระราชทาน จังหวัดสระบุรีเพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9
อ่าน 78 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯเขต1ตรวจติดตามโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนพื้นที่ จ.สระบุรี (26/06/2017)
นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1 ลงพื้นที่เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า โครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรีจัดแถลงข่าวงานประเพณีล้ำค่าหนึ่งเดียว “ย้อนตำนานสระบุรี สืบสานประเพณีหนึ่งเดียวในโลก งานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน ประจำปี 2560” (23/06/2017)
จังหวัดสระบุรี จัดให้มีการแถลงข่าวงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทานประจำปี 2560 โดยนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ราชการจังหวัดสระบุรี พระครูศรีวรกิจจารักษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท เจ้าคณะอำเภอมวกเหล็กนายชนัตถ์ท นันทปัญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพระพุทธบาท พ.ต.อ.ฐนธรณ์ คงชีพ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี และนางสาวนารีรัตน์ อุทัยแสงสกุล ประธานเครือข่ายโอทอปสระบุรี ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “ย้อนตำนานสระบุรี สืบสานประเพณีหนึ่งเดียวในโลก งานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน ประจำปี 2560”โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก
อ่าน 108 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ลงพื้นที่ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี พร้อมแก้ไขปัญหา พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน (22/06/2017)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดหนองนาค ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนระหว่างส่วนราชการของจังหวัดร่วมกับส่วนราชการของอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ และการออกให้บริการคำแนะนำต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการของจังหวัดและหน่วยงานภาคเอกชน
อ่าน 69 ครั้ง
ศูนย์ดำรงธรรมสระบุรีออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเพิ่มช่องทางการแสดงความคิดเห็นของประชาชนกับ 4 คำถามนายกรัฐมนตรี (22/06/2017)
ที่บริเวณพื้นที่วัดหนองนาก อ.หนองแค จังหวัดสระบุรี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี ออกหน่วยเปิดศูนย์บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองแค จ.สระบุรี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมแสดง ความคิดเห็น ตามคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งรับเรื่องร้องเรียนของพี่น้องประชาชน กับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชน
คณะจิตอาสาโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานจังหวัดสระบุรี ร่วมใจกันประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ และออกสอนพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองแคกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (22/06/2017)
ที่บริเวณพื้นที่วัดหนองนาก อ.หนองแค จังหวัดสระบุรี คณะจิตอาสาโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานจังหวัดสระบุรี ออกหน่วยบริการออกสอนพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองแค จ.สระบุรี กับโครงการจังหวัดเคลื่อน ในการร่วมใจกันประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9
อ่าน 61 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีรวมพลังประชารัฐ ร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ร่วมกันกำจัดผักตบชวา วัชพืช ในคูคลอง ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และเก็บกักน้ำไวใช้ในหน้าแล้ง (19/06/2017)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการกำจัดผักตบชวา “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” ที่บริเวณคลองหนองรู อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร มีนายเกียรติพงษ์ ทิพย์เสนา นายอำเภอหนองแค พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง นักเรียนนักศึกษาและประชาชน ในพื้นที่ร่วม
อ่าน 91 ครั้ง
สระบุรีจัดโครงการ เรามาร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศของเราให้น่าอยู่ ดูดี ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ (19/06/2017)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ พันเอก เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดสระบุรี (ฝ่ายทหาร)พร้อมด้วยพันเอกหญิง ชดาษา พยาเวศ หัวหน้ากลุ่มงานมวลชน กอ.รมน.สระบุรี ออกมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงร่วมกับเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ จำนวน 3 ราย ในเขตอำเภอเสาไห้ จ.สระบุรี ตามโครงการ "เรามาร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศของเราให้น่าอยู่ ดูดี จ.สระบุรี”
อ่าน 57 ครั้ง
มณฑลทหารบกที่ 18 อบรมให้ความรู้เรื่องการสังเกตุและการปฏิบัติเมื่อพบวัตถุต้องสงสัย (19/06/2017)
พลตรี อัศวิน บูญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่18เป็นประธานการอบรมให้ความรู้เรื่องการสังเกตุและเมื่อพบวัตถุต้องสงสัยมี พันโท นิยม สุนทรปทุม ฝ่ายกองข่าวมณฑลทหารบกที่18 ให้การต้อนรับโดยมี ทหาร ตำรวจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี ข้าราชการพลเรือนจากอำเภอในพื้นที่จังหวัดสระบุรีจำนวน 115นาย เข้ารับการฝึกอบรม
อ่าน 60 ครั้ง
ผู้ว่าฯสระบุรีพร้อมนายกเหล่ากาชาดมอบถุงบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีพร้อมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ (15/06/2017)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่มอบถุงบรรเทาทุกข์และเยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จำนวน 112 ชุด
อ่าน 40 ครั้ง
ผู้เลี้ยงปลากระชัง จ.สระบุรีเข้ารับฟังและแสดงความคิดเห็นพร้อมขอขยายเวลาการบังคับใช้ พ.ร.บ.การเดินเรือน่านน้ำไทย (14/06/2017)
ที่เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี ได้มีกลุ่มตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในจังหวัดสระบุรีทั้งหมด 4 อำเภอ เดินทางมาร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมรับฟังการบังคับใช้ พ.ร.บ.น่านน้ำไทย
จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกของจังหวัดสระบุรี ที่สวนรุกขชาติน้ำตกมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยกำหนดให้เป็น“วันอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก”ด้วย (14/06/2017)
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิด กิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกของจังหวัดสระบุรีและ วันอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก” ที่สวนรุกขชาติน้ำตกมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี” มีส่วนราชการ กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน
อ่าน 91 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>