หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี จัดพิธีต้อนรับเยาวชนตามโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 21 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างถิ่น นำความสมานฉันท์สู่ดินแดน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (11/04/2014)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมต้อนรับเยาวชนในโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 21 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 211 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดงานอวดภาพเก่าเล่าตำนานเมืองสระบุรี และจัดพิธีรดน้ำดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย (10/04/2014)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานอวดภาพเก่าเล่าตำนานเมืองสระบุรี โดยการรวบรวมข้อมูล ประวัติความเป็นมา ภาพถ่าย ภาพยนตร์ ตลอดจนสื่อประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสระบุรีในอดีต เพื่อนำมาร้อยเรียงเรื่องราว ไว้เผยแพร่ให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี ได้ศึกษาและเก็บรวบรวมไว้เป็นความภูมิใจอันทรงคุณค่าแก่ชาวจังหวัดสระบุรี
อ่าน 573 ครั้ง
นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดทางต่างระดับแพะโคกสระบุรี เพื่อรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (10/04/2014)
นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดเส้นทางเลี่ยงเมืองทิศเหนือ หรือแยกแพะโคก อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ
อ่าน 212 ครั้ง
คุมประพฤติจังหวัดสระบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ “ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ”พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 จังหวัดสระบุรี (09/04/2014)
นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการปล่อยขบวนคาราวานณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557
อ่าน 154 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดงานรัฐพิธี วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (06/04/2014)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม และนำกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ ต่อพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
อ่าน 347 ครั้ง
สำนักงาน กปร. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการแหล่งพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (04/04/2014)
นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในลักษณะการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการ ในพื้นที่จังหวัดตรังสระบุรี พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง "โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในลักษณะการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการ” โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมรับฟังและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ นโยบายของจังหวัดที่มีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อ่าน 117 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดทอดผ้าป่าสบทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (01/04/2014)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดทองพุ่มพวง อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
อ่าน 137 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นประจำปี 2556 (31/03/2014)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจิญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2557 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ อัยการ ตุลาการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนจากภาคเอกชน ร่วมพิธี
อ่าน 228 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า (31/03/2014)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้นำเหล่าข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและกตัญญูกตเวทิตาธรรม แด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ต่อปวงชนชาวไทย
อ่าน 106 ครั้ง
ส.ปชส.สระบุรี รณรงค์ป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤติ สร้างเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ ให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุด (24/03/2014)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี จัดสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภัยวิกฤติ มีอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน หรือ อป.มช. และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์เสียงทางสายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50 คน พร้อมสื่อมวลชนในจังหวัดสระบุรี ร่วมเสวนา
อ่าน 161 ครั้ง
จังหวัดทหารบกสระบุรีปล่อยแถวรถน้ำตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” (19/03/2014)
พลตรีวิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ ผู้บัญชาการจังหวัดทหารบกสระบุรี เป็นประธานปล่อยแถวขบวนรถบรรทุกน้ำ ตามโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ต้านภัยแล้ง ประจำปี 2557 เพื่ออกแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง
ปลูกต้นไม้วันเดียวโต กับงาน“มหัศจรรย์พรรณไม้ขุดล้อมตำบลชะอม แก่งคอย”ครั้งที่ 5 วันที่ 18-24 มีนาคม 2557 (18/03/2014)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานมหัศจรรย์พรรณไม้ขุดล้อมตำบลชะอมแก่งคอย”ครั้งที่ 5 ณ บริเวณศูนย์ส่งเสริมอาชีพไม้ขุดล้อม ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ อำเภอแก่งคอย และองค์การบริหารส่วนตำบลชะอมจัดงาน “มหัศจรรย์พรรณไม้ขุดล้อมบ้านชะอมแก่งคอย” ครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 18-24 มีนาคม 2557
อ่าน 183 ครั้ง
พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557 (18/03/2014)
นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี ทำพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557” ณ บริเวณหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบเตือนภัยและการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย (14/03/2014)
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบเตือนภัยและการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย ให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ณ ห้องประชุมโรงแรมเกี่ยวอัน จังหวัดสระบุรี โดยมี นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรมจากทุกภาคส่วนกว่า 500 คน
อ่าน 153 ครั้ง
สระบุรีจัดกิจกรรม“กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ของทุกภาคส่วนในบรรยากาศที่เป็นกันเอง (11/03/2014)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุม เพื่อปรึกษาหารือการทำงานแบบไม่เป็นทางการในลักษณะสภากาแฟ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน รวมไปถึงสื่อมวลชนทุกแขนง
อ่าน 313 ครั้ง
ธ.ก.ส.สระบุรี จัดงานระดมทุน“สระบุรีรวมน้ำใจกองทุนช่วยเหลือชาวนา” (10/03/2014)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน“สระบุรีรวมน้ำใจกองทุนช่วยเหลือชาวนา” โดยมีธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตรจังหวัดสระบุรี จัดงานรวมน้ำใจช่วยเหลือชาวนา จังหวัดสระบุรีขึ้น บริเวณห้องโถงชั้นล่าง ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตามโครงการ "กองทุนช่วยเหลือชาวนา”
อ่าน 304 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดงานวันคนพิการสากล ภายใต้หัวข้อ การจัดกิจกรรม ขจัดอุปสรรค,,, เปิดโอกาส สู่สังคมที่เป็นสุขร่วมกัน (05/03/2014)
นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการเปิดงาน วันคนพิการสากล ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ การจัดกิจกรรม ขจัดอุปสรรค,,, เปิดโอกาส สู่สังคมที่เป็นสุขร่วมกัน โดยมีนายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และ นางปานจิต อภิบุญสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี และเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมผู้พิการในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน
อ่าน 121 ครั้ง
คณะสงฆ์อำเภอเมืองสระบุรี ร่วมกับวัดทองพุ่มพวง เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี บริจาคโลหิตและหน่วยบริการโรคไต (03/03/2014)
คณะสงฆ์อำเภอเมืองสระบุรี ร่วมกับวัดทองพุ่มพวง เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี และธนาคารโลหิตโรงพยาบาลสระบุรี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีนักเรียนนักศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองสระบุรี นายทหารและกำลังพลจากกองร้อยทหารม้าอากาศที่ 1 กองพลทหารม้าที่ 2 พระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ ในเขตอำเภอเมืองสระบุรี
อ่าน 173 ครั้ง
ศูนย์การทหารม้า โดยโรงเรียนทหารม้า ได้ทำพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการรบแบบจู่โจม รุ่นที่ 44 โดยมีกำลังพลที่ผ่านการคัดเลือก เข้ารับการฝึกในหลักสูตรนี้ 120 นาย (03/03/2014)
พลตรีชัยยุทธ พร้อมสุข ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า ประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการรบแบบจู่โจม รุ่นที่ 44 โดยมีคณะนายทหาร ผู้บังคับบัญชาและครูฝึกเข้าร่วมพิธีเปิดการฝึก ซึ่งในโอกาสนี้ พลตรีชัยยุทธ พร้อมสุข ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า ได้มอบธงจู่โจมให้กับตัวแทนนักเรียนจู่โจม เพื่อแสดงถึงการเริ่มเปิดการฝึกจู่โจมอย่างเป็นทางการ
อ่าน 893 ครั้ง
“งานมหัศจรรย์พรรณไม้ขุดล้อมตำบลชะอม แก่งคอย”ครั้งที่ 5 (28/02/2014)
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ อำเภอแก่งคอย และองค์การบริหารส่วนตำบลชะอมจัดงาน "มหัศจรรย์พรรณไม้ขุดล้อมบ้านชะอมแก่งคอย” ครั้งที่ 5 ในวันที่ 18-24 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพไม้ขุดล้อม ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เพื่อเพิ่มมูลค่าจากไม้ขุดล้อม” สู่ การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP และ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและ Home Stay
อ่าน 673 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>