หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานตรวจติดตามการทำงานของศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดสระบุรี (28/08/2014)
น.นายกรีฑา สพโชค ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เดินทางมาตรวจติดตามการทำงานของศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ที่อาคารหอประชุมโดม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ให้การต้อนรับพร้อมร่วมมอบบัตร ทร.38/1 ให้กันายจ้างและแรงงานต่างด้าวด้วย
อ่าน 424 ครั้ง
ผู้ว่าฯสระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ลงพื้นที่รับฟังความต้องการปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (27/08/2014)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ประชุม รับฟังความต้องการปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันจะเป็นแนวทางในการช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง ณ วัดบ้านใหม่ หมู่ 8 ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี
อ่าน 207 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (27/08/2014)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธานเปิดคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วัดบ้านใหม่ ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี
อ่าน 243 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดพิธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์กองทุนแม่ของแผ่นดิน (25/08/2014)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์กองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีผู้แทนหมู่บ้าน จำนวน 158 หมู่บ้านในจังหวัดสระบุรี รับมอบเข็มตราสัญลักษณ์กองทุนแม่ของแผ่นดิน
อ่าน 415 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดโครงการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก (22/08/2014)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน เปิดขบวนเดินรณรงค์ตามโครงการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก จังหวัดสระบุรี ที่บริเวณหน้าสมาคมพุทธสมาคมสว่างรัตนตรัยธรรมสถาน อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
อ่าน 263 ครั้ง
สาธารณะสุขจังหวัดสระบุรีมอบป้ายรับรองมาตรฐาน “ร้านนี้ไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ” (18/08/2014)
นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการมอบป้ายรับรองมาตรฐาน “ร้านนี้ไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ” โดยมีร้านค้าจำหน่ายอาหารในพื้นที่จังหวัดสระบุรีจำนวน 83 ราย
อ่าน 624 ครั้ง
เกษตรและสหกรณ์สระบุรีจัดงาน “เกษตรรวมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี” (14/08/2014)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน “เกษตรรวมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี” จังหวัดสระบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ลานบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี ภายใต้ โครงการเกษตรสมานฉันท์ ร่วมกันพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเทิดไท้องค์ราชินี”
อ่าน 230 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดตั้งกองทุนทูบีนัมเบอร์วัน (14/08/2014)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน แถลงข่าวการจัดตั้งกองทุน ทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดสระบุรี โดยมีภาคราชการ ภาคเอกชนชน ร่วมกับบริจาคเพื่อจัดตั้งกองทุนเริ่มต้น ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 227 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติดตามนโยบาย คสช.พบเป็นยาบ้าลอตใหม่ กลิ่นมะลิ (14/08/2014)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีวิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี พลตำรวจตรีชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมกวาดล้างอาชญากรรม อาวุธปืน และยาเสพติด
อ่าน 477 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557 (07/08/2014)
นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี และประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนงานราชการต่างๆ ร่วมจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ด้อยโอกาส ที่สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
อ่าน 857 ครั้ง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีเปิดศูนย์ฯพร้อมประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปจังหวัดสระบุรี (07/08/2014)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี เปิดศูนย์และประชุมคณะกรรมการศูนย์ประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปจังหวัดสระบุรีขึ้น ณ ห้องประชุม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 200 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี เปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service ) วันแรกมีนายจ้างนำแรงงานต่างด้าวมาลงทะเบียนอย่างคึกคัก (04/08/2014)
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยมีนายจ้างในพื้นที่สระบุรีนำแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ ลาว พม่าและกัมพูชา เดินทางมาจดทะเบียนกันจำนวนมาก ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ณ อาคารหอประชุมโดม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
อ่าน 262 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดงานสามัคคีปรองดองสามฉันท์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557 และวันสตรีไทย 1 สิงหาคม 2557 (01/08/2014)
นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน สามัคคีปรองดองสามฉันท์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557 และวันสตรีไทย 1 สิงหาคม 2557 พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณสตรีไทยดีเด่นสระบุรี และครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2557 ณ วัดทองพุ่มพวง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 279 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดตั้งและเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service ) (01/08/2014)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีชัยยุทธ พร้อมสุข ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า พันเอกปราการ ปทะวานิช รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันแถลงข่าวการเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service )
อ่าน 282 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีออกกฎเหล็ก คุมเข้มสถานประกอบการโรงแรม สถานบริการ ร้านอินเตอร์เน็ต (01/08/2014)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เรียกประชุมชี้แจงผู้ประกอบการสถานบริการ ร้านวีดีโอเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ตและโรงแรม ในเขตจังหวัดสระบุรี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามคำสั่งของ คสช. โดยเคร่งครัด ในการประชุมได้มีการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติของสถานประกอบการต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสังคมและความเดือดร้อนแก่ประชาชน ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 157 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีสนธิกำลังตรวจค้นเรือนจำจังหวัดสระบุรี (31/07/2014)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผวจ.สระบุรี พร้อมด้วย พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ ผบ.จทบ.สระบุรี พล ต.ต.ชลิต ปรีชาหาญ ผบก.ภ.จว.สระบุรี นายชรัส บุญณสะ ปจ.สระบุรีและผู้แทน สนง.ปปส.ภาค 1 สนธิกำลังฝ่ายปกครอง กำลังทหารจาก จทบ.สระบุรีและศูนย์การทหารม้า กำลังตำรวจจาก ภ.จว.สระบุรี สมาชิก อส. และเจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค 1 จำนวน 255 นาย เข้าจู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรีจัดงานวันณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนา (29/07/2014)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานวันณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนา ณ ณ วัดปัญจาภิรมณ์ ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยมีนายไพรัช หวังดี รองอธิบดีส่งเสริมการเกษตร พันเอกสุขสันต์ ปกาสะปสุต ผู้แทนผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี พร้อมด้วยพี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา (28/07/2014)
นายภคพงษ์ ทวิพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา ณ วัดบ้านกล้วย ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี เปิดศูนย์ดำรงธรรมเพื่อบรรเทาทุกข์ประชาชนเป็นจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ แบบ ONE STOP SERVICE (25/07/2014)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน เปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี ตามนโยบายเร่งด่วนของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ต้องการเพิ่มช่องทางให้ประชาชน ได้แจ้งปัญหาได้อย่างสะดวก
อ่าน 180 ครั้ง
ประมงสระบุรีมอบหนังสืออนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำประเภทสาธารณะประโยชน์ ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง (25/07/2014)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำประเภทสาธารณะประโยชน์ ให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบกิจการ จำนวน 147 ราย 591 กระชัง
อ่าน 474 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ถัดไป>>