หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
ส.ปชส.สระบุรี รณรงค์ป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤติ สร้างเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ ให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุด (24/03/2014)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี จัดสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภัยวิกฤติ มีอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน หรือ อป.มช. และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์เสียงทางสายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50 คน พร้อมสื่อมวลชนในจังหวัดสระบุรี ร่วมเสวนา
อ่าน 171 ครั้ง
จังหวัดทหารบกสระบุรีปล่อยแถวรถน้ำตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” (19/03/2014)
พลตรีวิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ ผู้บัญชาการจังหวัดทหารบกสระบุรี เป็นประธานปล่อยแถวขบวนรถบรรทุกน้ำ ตามโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ต้านภัยแล้ง ประจำปี 2557 เพื่ออกแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง
ปลูกต้นไม้วันเดียวโต กับงาน“มหัศจรรย์พรรณไม้ขุดล้อมตำบลชะอม แก่งคอย”ครั้งที่ 5 วันที่ 18-24 มีนาคม 2557 (18/03/2014)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานมหัศจรรย์พรรณไม้ขุดล้อมตำบลชะอมแก่งคอย”ครั้งที่ 5 ณ บริเวณศูนย์ส่งเสริมอาชีพไม้ขุดล้อม ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ อำเภอแก่งคอย และองค์การบริหารส่วนตำบลชะอมจัดงาน “มหัศจรรย์พรรณไม้ขุดล้อมบ้านชะอมแก่งคอย” ครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 18-24 มีนาคม 2557
อ่าน 204 ครั้ง
พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557 (18/03/2014)
นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี ทำพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557” ณ บริเวณหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบเตือนภัยและการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย (14/03/2014)
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบเตือนภัยและการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย ให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ณ ห้องประชุมโรงแรมเกี่ยวอัน จังหวัดสระบุรี โดยมี นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรมจากทุกภาคส่วนกว่า 500 คน
อ่าน 175 ครั้ง
สระบุรีจัดกิจกรรม“กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ของทุกภาคส่วนในบรรยากาศที่เป็นกันเอง (11/03/2014)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุม เพื่อปรึกษาหารือการทำงานแบบไม่เป็นทางการในลักษณะสภากาแฟ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน รวมไปถึงสื่อมวลชนทุกแขนง
อ่าน 324 ครั้ง
ธ.ก.ส.สระบุรี จัดงานระดมทุน“สระบุรีรวมน้ำใจกองทุนช่วยเหลือชาวนา” (10/03/2014)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน“สระบุรีรวมน้ำใจกองทุนช่วยเหลือชาวนา” โดยมีธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตรจังหวัดสระบุรี จัดงานรวมน้ำใจช่วยเหลือชาวนา จังหวัดสระบุรีขึ้น บริเวณห้องโถงชั้นล่าง ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตามโครงการ "กองทุนช่วยเหลือชาวนา”
อ่าน 342 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดงานวันคนพิการสากล ภายใต้หัวข้อ การจัดกิจกรรม ขจัดอุปสรรค,,, เปิดโอกาส สู่สังคมที่เป็นสุขร่วมกัน (05/03/2014)
นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการเปิดงาน วันคนพิการสากล ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ การจัดกิจกรรม ขจัดอุปสรรค,,, เปิดโอกาส สู่สังคมที่เป็นสุขร่วมกัน โดยมีนายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และ นางปานจิต อภิบุญสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี และเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมผู้พิการในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน
อ่าน 141 ครั้ง
คณะสงฆ์อำเภอเมืองสระบุรี ร่วมกับวัดทองพุ่มพวง เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี บริจาคโลหิตและหน่วยบริการโรคไต (03/03/2014)
คณะสงฆ์อำเภอเมืองสระบุรี ร่วมกับวัดทองพุ่มพวง เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี และธนาคารโลหิตโรงพยาบาลสระบุรี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีนักเรียนนักศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองสระบุรี นายทหารและกำลังพลจากกองร้อยทหารม้าอากาศที่ 1 กองพลทหารม้าที่ 2 พระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ ในเขตอำเภอเมืองสระบุรี
อ่าน 197 ครั้ง
ศูนย์การทหารม้า โดยโรงเรียนทหารม้า ได้ทำพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการรบแบบจู่โจม รุ่นที่ 44 โดยมีกำลังพลที่ผ่านการคัดเลือก เข้ารับการฝึกในหลักสูตรนี้ 120 นาย (03/03/2014)
พลตรีชัยยุทธ พร้อมสุข ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า ประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการรบแบบจู่โจม รุ่นที่ 44 โดยมีคณะนายทหาร ผู้บังคับบัญชาและครูฝึกเข้าร่วมพิธีเปิดการฝึก ซึ่งในโอกาสนี้ พลตรีชัยยุทธ พร้อมสุข ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า ได้มอบธงจู่โจมให้กับตัวแทนนักเรียนจู่โจม เพื่อแสดงถึงการเริ่มเปิดการฝึกจู่โจมอย่างเป็นทางการ
อ่าน 971 ครั้ง
“งานมหัศจรรย์พรรณไม้ขุดล้อมตำบลชะอม แก่งคอย”ครั้งที่ 5 (28/02/2014)
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ อำเภอแก่งคอย และองค์การบริหารส่วนตำบลชะอมจัดงาน "มหัศจรรย์พรรณไม้ขุดล้อมบ้านชะอมแก่งคอย” ครั้งที่ 5 ในวันที่ 18-24 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพไม้ขุดล้อม ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เพื่อเพิ่มมูลค่าจากไม้ขุดล้อม” สู่ การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP และ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและ Home Stay
อ่าน 704 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 (26/02/2014)
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 ในการนี้นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ
อ่าน 201 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร (20/02/2014)
นายชรัส บุญณสะ ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
อ่าน 253 ครั้ง
กองบังคับการ อส.สระบุรี จัดพิธีทางศาสนา และปฏิญาณตนของสมาชิก อส.เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนปีที่ 60 (10/02/2014)
นายกองเอกสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน หรือ อส.ปีที่ 60 ที่กองร้อย อส.จังหวัดสระบุรี
อ่าน 389 ครั้ง
รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสระบุรี (05/02/2014)
นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดสระบุรี ณ สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลางพุแค ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี และอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
อ่าน 206 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ 100 วัน (31/01/2014)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำคณะข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีทำบุญถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ 100 วัน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 243 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดแถลงข่าวย้อนรอยพระพุทธบาท "งานนมัสการรอยพระพุทธบาท เดือน 3 และเดือน 4" (29/01/2014)
นาย สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานนมัสการรอยพระพุทธบาท เดือน 3-4 ซึ่งจะเริมตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2557 และวันที่ 8-15 กุมภาพันธ์ 2557 ณ. วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
อ่าน 670 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เร่งรัดการก่อสร้างทางต่างระดับแพะโคก รุดหน้ากว่า 80 เปอร์เซนต์ (29/01/2014)
เมื่อเช้านี้ (29 ม.ค.2557) เวลา 07.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำประธานหอการค้า นายอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี ตรวจเยี่ยม ติดตามการก่อสร้างสายทางแยกต่างระดับสายเลี่ยงเมืองสระบุรี ด้านเหนือสระบุรี หรือแยกแพะโคก มีนายชำนาญ หาป้องภัย นายช่างโครงการฯ บรรยายสรุปความก้าวหน้าของโครงการให้ทราบ
อ่าน 189 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดงานแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ครั้งที่ 1 (23/01/2014)
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ กำหนดจัดงานแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ครั้งที่ 1 หรือ 1th Saraburi International Folklore Festival, At Saraburi Province, Thailand ในระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2557 โดยมีจำนวน 450 คน จาก 20 ประเทศ
อ่าน 243 ครั้ง
สระบุรี แถลงข่าวการจับกุมยาบ้า 78,112 เม็ดคาบ้านเอเย่นต์ขายยาบ้าหลังขยายผลจับกุมผู้ค้ารายย่อยได้ (21/01/2014)
ตำรวจภูธรพระพุทธบาท นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี และ พ.ต.อ.อาคม พิพัฒน์เดชพงษ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาท ได้จัดแถลงข่าวการจับกุมยาบ้า78,112 เม็ด
อ่าน 345 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ถัดไป>>