หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2556 (18/03/2013)
นายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี ทำพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2556” ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรีจัดโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร (15/03/2013)
ที่บริเวณวัดห้วยทองหลาง ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแคจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีนายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี นายภาณุวัฒน์ เจนประเสริฐ นายอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนพี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมและใช้บริการด้านการเกษตรจำนวนมาก
อ่าน 154 ครั้ง
ชุดสืบสวนฯ ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี จับแก๊งค์ลักรถจักรยานยนต์ (15/03/2013)
ชุดสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ควบคุมตัวนายชินวัตร หรือนายชิน พลีรักษ์ อายุ 19 ปี และนายวรรธนะ หรือนายตุ๋ย นันตสุคนธ์ อายุ 22 ปี อยู่บ้านพักในท้องที่หมู่6 ต.บ้านโพธิ์ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 2 ผู้ต้องหาที่ร่วมกันลักรถจักรยานยนต์ มาสอบสวนที่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
อ่าน 172 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี สนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ภายใต้ความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรม จากใจสระบุรี สู่ชายแดนใต้ (14/03/2013)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสระบุรี จัดเสวนาจากใจสระบุรี สู่ชายแดนใต้ ณ มัสยิดมะบาดุ้ลบารี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีวิทยากรที่มีความรู้ประสบการณ์มาร่วมพูดคุย การสะท้อนความคิด และความห่วงใย จากใจพี่น้องชาวสระบุรี
อ่าน 143 ครั้ง
ชาวอำเภอวิหารแดงยื่นหนังสือคัดค้านย้ายนายอำเภอ (11/03/2013)
ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายชาติ ศรีมาวงศ์ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี พร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น และประชาชน ในพื้นที่ อำเภอวิหารแดง ประมาณ 200 คน ได้รวมตัวกันชุมนุมและยื่นหนังสือคัดค้านคำสั่งโยกย้าย นายพูลสุข เพียรพิทักษ์ นายอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 324 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ อบจ.สระบุรี จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุจังหวัดสระบุรี ภายใต้ชื่อ “กองทุนธารน้ำใจคนสระบุรีไม่ทอดทิ้งกัน” (08/03/2013)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายแพทย์วิทยา ศุภรพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี นางสาวสุมาลี ทวงศ์เพชร นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี และพันโทประพันธ์ วรฉัตร นายกสมาคมผู้สูงอายุสระบุรี พร้อมสื่อมวลชน ร่วมกันแถลงข่าวการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือคนพิการจังหวัดสระบุรี
อ่าน 520 ครั้ง
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี จัดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ (07/03/2013)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ร่วมกับองค์กรศาสนา 3 ศาสนา นำนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น ที่นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม คริสต์ เข้าร่วมอบรม ค่ายอบรมเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดสระบุรี
“มหัศจรรย์พรรณไม้ขุดล้อมตำบลชะอม แก่งคอย”ครั้งที่ 4 วันที่ 9 -13 มีนาคม 2556 (06/03/2013)
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ อำเภอแก่งคอย และองค์การบริหารส่วนตำบลชะอม ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน“มหัศจรรย์พรรณไม้ขุดล้อมบ้านชะอมแก่งคอย” ครั้งที่ 4 ในวันที่ 9-13 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพไม้ขุดล้อม หมู่10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เพื่อเพิ่มมูลค่าจากไม้ขุดล้อม” สู่ การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP และ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและ Home Stay
อ่าน 613 ครั้ง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี สร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน ให้เป็นสื่อบุคคลเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐไปสู่ประชาชนได้อย่างกว้างขวาง (05/03/2013)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี จัดอบรมเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) ขึ้น ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2556 ณ ห้องไพลิน โรงแรมสระบุรีอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 115 ครั้ง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีจัดประกวดเล่าเรื่องจากภาพความประทับใจ เพื่อให้พสกนิกรชาวสระบุรีได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระมหากษัตริย์ไทย (21/02/2013)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี จัดการประกวดเล่าเรื่องจากภาพประทับใจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 1 ตรวจโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2556 และประชุมคณะกรรมการธรรมาธิบาลจังหวัดสระบุรี (21/02/2013)
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี ตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี มีนายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและชี้แจงผลการดำเนินงาน โครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
อ่าน 111 ครั้ง
วัฒนธรรมสระบุรีจัดโครงการสื่อพื้นบ้าน สร้างสรรค์ค่านิยมพื้นฐาน สานสุขเยาวชน (19/02/2013)
ที่ห้องประชุมอาคารอำนวยการ(ชั้น3) วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสื่อพื้นบ้าน สร้างสรรค์ค่านิยมพื้นฐาน สานสุขเยาวชน จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี มีนักเรียนจากสถานศึกษาในจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมโครงการจำนวน 65 คน
อ่าน 256 ครั้ง
กลุ่มผู้ประกอบการโรงโม่ในเขตคุ้งเขาเขียวนำพนักงานร่วมกันจัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนสาธารณะ เพื่อจัดทำเป็นโรงงานสีเขียวอยู่ร่วมกับชุมชน ทำให้ลดปริมาณฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนนและสร้างความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม (19/02/2013)
กลุ่มผู้ประกอบการโรงโม่หินและทำเหมืองหินกว่า 10 รายในเขตชุมชนคุ้งเขาเขียว ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ได้ร่วมกันนำพนักงานของตนเองแห่งละ 10-30 คน ร่วมกันกวาดฝุ่นละอองและล้างถนนทางเข้าชุมชนคุ้งเขาเขียว ซึ่งเป็นถนนสาธารณะผ่านหมู่บ้านและชุมชน
อ่าน 270 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดมหกรรมหุ่นสวยด้วยฮูลาฮูป หลังพบคนไทยห่างการออกกำลังกายกว่า 42 ล้านคน เสี่ยงเป็นโรคเรื้อรังจากพฤติกรรมทางด้านสุขภาพ (13/02/2013)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 กว่าคนและมีการบันทึกสถิติ Ginness World Recoard ซึ่งจังหวัดสระบุรีเป็นตัวแทนภาคกลางในการจัดกิจกรรมพร้อมกับประชาชนทุกภาคทั่วประเทศ
ปภ. สระบุรีอบรมการบริหารจัดการสาธารณภัยเพื่อห้เกิดแนวทางการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงภัย และเชื่อมโยงกับการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ (12/02/2013)
นายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เปิดการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะการบริหารเชิงบูรณาการ เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติตามสถานการณ์จำลอง โดยใช้กรณีศึกษาจากปัญหาวิกฤตอุทกภัย พ.ศ.2554-2555 ตามนโยบายรัฐบาล จัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี มีหน่วยงานในระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่เข้าร่วมอบรม
ผู้ว่าฯสระบุรี เยี่ยมน้องธันวาเด็กพิการหัวโต พร้อมธารน้ำใจหลั่งไหลช่วยน้องธันวาอย่างต่อเนื่อง (11/02/2013)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ได้เดินทางไปพบกับครอบครัวน้องธันพร้อมมอบเงินช่วยเหลือ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมกับสิ่งของจำเป็นเช่นนมผง ผ้าอ้อม เสื้อผ้าเด็ก และข้าวสารอาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือเบื้องต้น
อ่าน 280 ครั้ง
กองบังคับการ อส.สระบุรี จัดพิธีทางศาสนา และปฏิญาณตนของสมาชิก อส.เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนปีที่ 59 (08/02/2013)
นายกองเอกถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน หรือ อส.ปีที่ 59 ที่กองร้อย อส.จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้บังคับบัญชา และสมาชิก อส.จากทุกกองร้อยเข้าร่วมพิธี
อ่าน 130 ครั้ง
รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่สระบุรีตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล พร้อมกำชับการทำงานในโครงการสำคัญให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ (07/02/2013)
นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ รวมทั้งนโยบายเร่งด่วน และนโยบายสำคัญของทางรัฐบาล
อ่าน 185 ครั้ง
ส.ปชส.สระบุรี จัดเสวนาประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤติ สร้างเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ ให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุด (06/02/2013)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี จัดสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภัยวิกฤติ มีอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์เสียงทางสายเทศบาลในจังหวัดสระบุรี ร่วมเสวนา โดยมีวิทยากรชื่อดัง นายปราโมทย์ ไม้กลัด รองประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และ นายนพดล มากทอง โฆษกมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เป็นวิทยากรโดยรูปแบบเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับฟังการอบรมเป็นหลัก
อ่าน 163 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีร่วมกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ กระตุ้นจิตสำนึกให้ผู้ประกอบการและประชาชนตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน (04/02/2013)
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมเปิดงานบิ๊กคลีนนิ่งเดย์และร่วมทำความสะอาดถนนบริเวณพื้นที่ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 483 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>