หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
คณะกรรมการตรวจประเมิน ทูบีนัมเบอร์วัน ลงพื้นที่ จ.สระบุรี ติดตามประเมินผล หลังจังหวัดผ่านการคัดเลือกเข้าชิงรางวัลเป็นจังหวัด ต้นแบบระดับเพชร (01/07/2014)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วย นายแพทย์วิทยา ศุภรพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี และ พ.ต.ต.หญิง รมยง สุรกิจบรรหาร แรงงานจังหวัดสระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ นพ.ม.ล.สมชาย จักรพันธุ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตและ อดีตอธิบดีกรมสุขภาพจิต ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมคณะกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ปี 2557
จังหวัดสระบุรีจัดงานต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2557 ภายใต้คำขวัญ “สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน ” (26/06/2014)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเพสติดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2557ภายใต้คำขวัญ “สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน ” อีกทั้งเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยเรื่องยาเสพติด
อ่าน 209 ครั้ง
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดสระบุรี ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ตามประกาศ คสช. (25/06/2014)
ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อปรึกษาหารือการแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสระบุรี โดยมีพันเอกปราการ ปทะวานิช รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกจังหวัดสระบุรี พันเอกรังสรรค์ ยิ้มสู้ รอง ผอ.กอ.รมน.สระบุรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ส่วนราชการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง นายจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทนสถานประกอบการ เข้าร่วมประชุมรับฟัง เพื่อสร้างความเข้าใจ และมอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
อ่าน 250 ครั้ง
เหล่ากาชาดสระบุรีจัดโครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2557 (25/06/2014)
นายวิเชียรติ พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2557 เพื่อให้สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีได้รับทราบภารกิจแนวทางการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาด สมาชิกเหล่ากาชาดรวมถึงเข้าใจหน้าที่ ในการบริหารงานของเหล่ากาชาด
อ่าน 244 ครั้ง
กรมอุทยานแห่งชาติฯ MOU ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดสระบุรีเพื่อสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม (20/06/2014)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย กรมป่าไม้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี และผู้ประกอบการในจังหวัดสระบุรี
อ่าน 594 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีชี้แจงผลการปฏิบัติตามนโยบายประกาศและคำสั่ง คสช. ให้กับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (20/06/2014)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวเพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายประกาศและคำสั่ง คสช. โดยมีพลตรีวิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี พลตรีชัยยุทธ พร้อมสุข ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า พลตำรวจตรีชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,200 คน เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิค ท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
อ่าน 196 ครั้ง
การกวาดล้างโดยการสนธิกำลังของ ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครองเร่งปราบปรามอาชญกรรมและผู้มีอิทธิพล (19/06/2014)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตำรวจตรีชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี พันเอกปราการ ปทะวานิช รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกจังหวัดสระบุรี ร่วมกันแถลงข่าวการระดมกวาดล้างผู้กระทำผิด โดยเมื่อ เวลา 04.30 น. วันนี้ นายเอกพร จุ้ยสำราญ นายอำเภอแก่งคอย พร้อมด้วย พ.ต.อ.จักรกฤช วีระเดช ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแก่งคอย และ ร้อยเอกถนอม แดงโสภา ผบ.ร้อย รักษาความสงบจังหวัดทหารบกสระบุรี ได้ร่วมกันปล่อยแถวประกอบด้วย กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ 70 นาย ทหาร 17 นาย ฝ่ายปกครองและ อส.23 นาย ในการสนธิกำลังระดมกวาดล้างปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธและยาเสพติด โดยการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 7 เป้าหมาย
พี่น้องเกษตรกรสระบุรี เข้ารับเงินจำนำข้าวงวดสุดท้าย พร้อมปิดโครงการรับจำนำข่าวเปลือก (18/06/2014)
นายวิเชียรติ พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีวิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี และนายประพันธ์ บุญวิวัตินานันท์ ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดสระบุรี ร่วมกันมอบเงินตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/2557 ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสระบุรี งวดสุดท้าย
อ่าน 227 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีแถลงผลกวาดล้างอาชญกรรมและยาเสพติดตามคำสั่ง คสช. (17/06/2014)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วย พลตำรวจตรีชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี พลตรีวิบูลย์พงษ์ อินทะพงศ์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกจังหวัดสระบุรี พลตรีชัยยุทธ พร้อมสุข ผู้บัญชาศูนย์กลางทหารม้า และชุดสืบสวนจังหวัดสระบุรีได้ร่วมกันแถลงข่าวผลการกวาดล้างผู้ค้าและเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
อ่าน 355 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีร่วมใจจัดงานคืนความสุขสู่ประชาชน เสริมสร้างบรรยากาศสมานฉันท์ ครั้งที่ 2 (13/06/2014)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีวิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี พ.อ.อัครเดช ไตรศักดิ์ศรี รองผู้บัญชาศูนย์การทหารม้า นายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นประธานเปิดงาน คืนความสุขให้ประชาชนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ชาวจังหวัดสระบุรี เป็นครั้งที่ 2 ณ บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
อ่าน 208 ครั้ง
ผู้ว่าฯสระบุรีชี้แจงแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์กับแกนนำมวลชนในพื้นที่ (13/06/2014)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการสร้างความปรองดองจังหวัด โดยมีพลตรีวิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี พลตรีชัยยุทธ พร้อมสุข ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า พลตำรวจตรีชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ส่วนราชการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และแกนนำมวลชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 194 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน (12/06/2014)
ที่ลานจอดรถโรงแรมเกี่ยวอัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี นายวิเชียรติ พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2557 โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่ายงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และให้เจ้าหน้าที่ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสาธารณะในพื้นที่ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักในเรื่องของการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสถานที่ปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรีประชุมชี้แจงกฎหมายมาตรา 103/7 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (11/06/2014)
ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายวิเชียร พุฒิวิญูญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงกฎหมายมาตรา 103/7 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
จังหวัดสระบุรีร่วมใจจัดงานคืนความสุขสู่ประชาชน เสริมสร้างบรรยากาศสมานฉันท์ (11/06/2014)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรีวิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี พันเอกธนภูมิ วทัญญู รองผู้บัญชาศูนย์การทหารม้า นายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นประธานเปิดงาน คืนความสุขให้ประชาชนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ชาวจังหวัดสระบุรี ณ บริเวณสมาคมสว่างรัตนตรัยธรรมสถานจังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยมี ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวสระบุรี และแกนนำมวลชนกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่จำนวนมาก เข้าร่วมงาน
อ่าน 292 ครั้ง
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดสระบุรีประชุมชี้แจงแนวทางการสร้าง ความปรองดองจังหวัดสระบุรี (10/06/2014)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการสร้างความปรองดองจังหวัดlit[6iu โดยมีพลตรีวิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี พลตรีชัยยุทธ พร้อมสุข ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า พลตำรวจตรีชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ส่วนราชการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และแกนนำมวลชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
พาณิชย์สระบุรีสั่งคุมเข้มราคาแก๊สหุงต้ม (06/06/2014)
นางสุวรรณา ชนินทร์วณิชย์ พาณิชย์จังหวัดสระบุรีพร้อมด้วย นายกิตตินันท์ สุวรรณมงคล การค้าภายในจังหวัดสระบุรี ผู้แทนจากสำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี ผู้ประกอบการร้านขายแก๊ส และโรงงานบรรจุแก๊ส ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ได้ร่วมกันประชุมเพื่อหาแนวทางในการกำหนดราคาค่าแก๊สหุ้งต้ม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้บริโภค
อ่าน 510 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี เปิดศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปจังหวัดสระบุรี ให้เป็นเมืองแห่งความรัก ความสามัคคี (05/06/2014)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน เปิดศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดสระบุรี (ศปป.จ.สระบุรี)โดยมี พันเอกสุวิทย์ มหาศักดิ์สุนทร รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี นายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย กำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเข้าร่วม
อ่าน 393 ครั้ง
ส.ปชส.สระบุรี จัดประกวดกล่าวสุนทรพจน์ "เลือกตั้งเป็นหน้าที่...จะเลือกอย่างไรให้ได้คนดีเข้าสภา” (04/06/2014)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมประกวดกล่าวสุนทรพจน์ส่งเสริมประชาธิปไตย โดยมีอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา จากโรงเรียน และสถาบันการศึกษาอาชีวะ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมการประกวด
อ่าน 289 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีคนใหม่เดินทางมารับตำแหน่งพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสระบุรี (02/06/2014)
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เดินทางมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดสระบุรี ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีคนใหม่โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย และนายภคพงษ์ ทวิพัฒน์ พร้อมด้วยนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ให้การต้อนรับ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
อ่าน 278 ครั้ง
พี่น้องเกษตรกรคึกคัก ธกส.สระบุรี เริ่มจ่ายเงินจำนำข้าวชาวนาแล้ว (27/05/2014)
ที่สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดสระบุรี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการ จังหวัดสระบุรี พันเอกสุวิทย์ มหาศักดิ์สุนทร รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี และนายประพันธ์ บุญวิวัตินานันท์ ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดสระบุรี ร่วมกันมอบเงินตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/2557 โดยมีชาวนาผู้ปลูกข้าวที่เข้าโครงการแต่ยังไม่ได้รับเงินเข้ารับ ประมาณ 200 ราย ท่ามกลางความยินดีของชาวนาที่นำใบประทวนมารอรับด้วยความดีใจ
อ่าน 201 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ถัดไป>>