หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีมอบรางวัลที่1 , 2 และ 3 ให้กับผู้ถูกสลากกาชาดประจำปี 2556 (30/01/2013)
ที่หน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี นางนันทิยา พรหมมีชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ ทำพิธีมอบรถยนต์เก๋งให้กับผู้สลากกาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2556 โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบรางวัล และร่วมแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล
อ่าน 331 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอและผู้แทนเครือข่ายวัฒนธรรมระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี (25/01/2013)
วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี จัดประชุมเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี โดยมีคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบล อำเภอ และผู้แทนเครือข่ายวัฒนธรรมระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการคัดเลือกให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี
อ่าน 147 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ลงพื้นที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี พร้อมแก้ไขปัญหา พัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น (24/01/2013)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรีและอำเภอแก่งคอย และเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบรี
อ่าน 167 ครั้ง
อบจ.สระบุรีมอบกระเป๋าครุภัณฑ์การแพทย์และยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 4,000 ชุดมูลค่ากว่า 40ล้านบาท ให้อาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ใช้เป็นเครื่องมือดูแลสุขภาพประชาชนเบื้องต้น (24/01/2013)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบชุดกระเป๋าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 4,000 ชุด ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของจังหวัดสระบุรี เพื่อนำไปใช้ดูแลสุขภาพประชาชนเบื้องต้นแก่ประชาชน
อ่าน 467 ครั้ง
รัฐมนตรีอุตสาหกรรมลงพื้นที่อำเภอแก่งคอย เพื่อตรวจสอบโรงงานฯ พร้อมสั่งปิดโรงงานหลังปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำป่าสัก อาจเป็นสาเหตุให้ปลาในกระชังตาย (19/01/2013)
นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจสอบปลาในกระชังที่ตายเป็นจำนวนมาก ในพื้นที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
อ่าน 178 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธี “วันยุทธหัตถีของพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2556 (18/01/2013)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย พล.ต.บุญสันติ แสนสวัสดิ์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวัน"วันยุทธหัตถีของ พระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2556”
เกษตรกรผู้ที่เลี้ยงปลาประมาณกว่า 100 คน ได้เดินทางมารวมตัวกันบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี เพื่อรับทราบและทวงถามความคืบหน้าและความชัดเจน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะช่วยเหลือเกษตรกร (16/01/2013)
ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี เกษตรกรผู้ที่เลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำป่าสัก ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำเสีย จนกระทบมาถึงการเลี้ยงปลาในกระชัง จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางมารวมตัวกันบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี เพื่อรับทราบและทวงถามความคืบหน้าและความชัดเจน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะช่วยเหลือเกษตรกร
โรงพยาบาลสระบุรี เปิดห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ ศูนย์โรคหัวใจ และหอบำบัดผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ ณ. ศูนย์โรคหัวใจ อาคารไอซียู ชั้น 2 โรงพยาบาลสระบุรี (15/01/2013)
โรงพยาบาลสระบุรีได้มีพิธีการเปิดห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ ศูนย์โรคหัวใจ และหอบำบัดผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ โดยมีนายถาวร พรมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธาน พร้อมนายแพทย์ชุติเดช ตาบองครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี
อ่าน 3299 ครั้ง
อำเภอเสาไห้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเพิ่มความร่วมมือในรูปเครือข่ายภาคี (14/01/2013)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จัดโดยเครือข่ายคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านอำเภอเสาไห้ เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้สมัยใหม่และทบทวนปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาให้แก่ตัวแทนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
อ่าน 315 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สระบุรี จับมือ ผู้บังคับการตำรวจสระบุรี ผนึกกำลังในการแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการพบผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนสร้างเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาสังคม (10/01/2013)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมพลตำรวจตรีชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี เดินทางไปที่พบกับผู้บริหาร คณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 วัดเชิงเขา อ.เมือง จ.สระบุรี ตามโครงการ "ผู้ว่าฯ ผู้บังคับการเยี่ยมโรงเรียน” เพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารราชการจังหวัดสระบุรี และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ และนักเรียน เพื่อจะนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
อ่าน 345 ครั้ง
เครือข่ายธรรมาภิบาลสระบุรีเดินขบวนต้านขึ้นแก๊ซLPG (09/01/2013)
กลุ่มประชาชนประมาณ 200 คนในนามเครือข่ายธรรมาภิบาลด้านพลังงานจังหวัดสระบุรี นำโดยนางปฐมน กัญหา ประธานเครือข่ายธรรมาภิบาลด้านพลังงานจังหวัดสระบุรี ได้เดินขบวนไปตามถนนเขตเทศบาลเมืองสระบุรีและมุ่งหน้าไปที่ศาลากลางจังหวัดสระบุรีเพื่อยื่นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีผ่านไปถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้มีการพิจารณาหยุดการปรับขึ้นราคาก๊าซแอลพีจี
อ่าน 116 ครั้ง
จับเครือข่ายยาเสพติดยาบ้า 2 หมื่นกว่าเม็ดพร้อมยาไอซ์ มูลค่ากว่า 5 ล้าน บาท (09/01/2013)
พลตำรวจตรี ชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดสระบุรี พันตำรวจเอกไกลเขต บุรีรัตน์ ผู้กำกับการสืบสวนภูธรจังหวัดสระบุรี พร้อมชุดสืบสวน ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดได้ของกลางเป็นยาบ้าจำนวน 26,000 หมื่นเม็ด และยาไอซ์อีกจำนวน 100.18 กรัม
อ่าน 498 ครั้ง
สระบุรีจัดสภากาแฟเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ของทุกภาคส่วนในบรรยากาศที่เป็นกันเอง (08/01/2013)
สำนักงานจังหวัดสระบุรีและหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดสระบุรีได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมสภากาแฟ โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุม เพื่อปรึกษาหารือการทำงานแบบไม่เป็นทางการ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน รวมไปถึงสื่อมวลชนทุกแขนง
อ่าน 88 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2556 (08/01/2013)
นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยพลอากาศโทอิทธิศักดิ์ ศรีสังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานราชองครักษ์ประจำ กรมราชองครักษ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมและ ความคืบหน้าในการจัดเตรียมสถานที่ในการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2556
อ่าน 329 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเปิดศูนย์ทดสอบสมรรถนะการเงินการคลังภาครัฐ (07/01/2013)
จังหวัดสระบุรีเปิดศูนย์ทดสอบสมรรถนะการเงินการคลังภาครัฐแห่งแรกของสำนักงานคลังเขต 1 เพื่อใช้เป็นศูนย์บริการการทดสอบและประเมินผลความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของหน่วยงานราชการ
อ่าน 299 ครั้ง
การแข่งขันฟุตบอล หนองสุทธะคัพ ครั้งที่ 11 (06/01/2013)
นายสมพร มิทิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าหวาย เป็นประธานการมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล หนองสุทธะคัพครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนวัดหนองสุทธะ ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
อ่าน 344 ครั้ง
ผบ.ทบ.เป็นประธานในการจัดงานวันทหารม้าที่สระบุรี เนื่องในวันทหารม้า (04/01/2013)
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์มายังศูนย์การทหารม้าสระบุรีเพื่อเป็นประธานในการจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันทหารม้าประจำปี 2556
อ่าน 349 ครั้ง
ผู้ว่าฯสระบุรี มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยแก่ทายาทหลังจากเจ้าหน้าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อครั้งน้ำท่วมปี 2554 (03/01/2013)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย จำนวน 250,200 บาทให้แก่นางยุพา มีความชอบ ภรรยา นายพิเชษฐ์ มีความชอบ จากกรณีที่นายพิเชษฐ์ ฯ เสียชีวิติจากการปฏิบัติหน้าที่เมื่อครั้งเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปี 2554
อ่าน 135 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่พร้อมสรุป 7 วัน อันตราย (03/01/2013)
ที่ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 มีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
อ่าน 105 ครั้ง
ผู้ว่าฯ สระบุรีออกเยี่ยมจุดตรวจลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อรับทราบรายงานการปฏิบัติงานของแต่ละจุด พร้อมทั้งได้นำอาหาร และเครื่องดื่มไปมอบให้เจ้าหน้าที่ (28/12/2012)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ออกเยี่ยมจุดตรวจลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อรับทราบรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และให้กำลังใจ ที่จุดตรวจเทศบาลตำบลหินกอง และ อบต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี
อ่าน 100 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>