หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์พุทธาภิเษกพระพุทธลีลาประทับรอยพระพุทธบาทสระบุรี (22/05/2014)
ที่พระมณฑปที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นองค์ประทานจุดเทียนชัย และผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์
อ่าน 600 ครั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะ ประชุมและตรวจสถานที่จัดตั้งศูนย์บำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดวัดถ้ำกระบอก จังหวัดสระบุรี (16/05/2014)
นายแพทย์ประดิษฐ์ สินธวณวงค์ ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมการจัดตั้งศูนย์บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดจังหวัดสระบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและตรวจสอบพื้นที่จะจัดตั้งศูนย์บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดจังหวัดสระบุรี
อ่าน 499 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพระราชพิธีสงกรานต์ (14/05/2014)
จังหวัดสระบุรีประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพระราชพิธีสงกรานต์ มีนายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายชรัส บุญณะสะ ปลัดจังหวัดสระบุรี ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์
อ่าน 241 ครั้ง
พิธีฉลองปริญญาบัตร พัดยศเปรียญธรรม 9 ประโยค พระมหาวิเชียร ชาตวชิโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เลขนุการเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (13/05/2014)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็นประธานคณะสงฆ์ จังหวัดสระบุรี นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี และนาย ผล ดำธรรม นายอำเภอพระพุทธบาท พร้อมพุทธบริษัท อุบาสก อุบาสิกา ข้าราชการ พ่อค้าประชาชน นิสิต นักศึกษา ร่วมแสดง มุทิตาจิต “พระมหาวิเชียร ชาตวชิโร ที่ได้พระราชทานสมณศักดิ์ พัดยศ เปรียญธรรม 9 ประโยค
อ่าน 1233 ครั้ง
พุทธศาสนิกชนร่วมกวนข้าวทิพย์ในวันวิสาขบูชา (13/05/2014)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนงานราชการ และพุทธศาสนิกชน ทำพิธีบวงสรวงสักการะเทพยดาฟ้าดิน สิ่งศักดิ์สิทธ์ภายในวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร และร่วมเป็นประธานในพิธีกวนข้าวทิพย์เนื่องในวันวิสาขบูชา
อ่าน 470 ครั้ง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรีเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรในการเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (06/05/2014)
ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมเกษตรกรไทย เริ่มต้นใหม่ฤดูการผลิต 2557
อ่าน 417 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีทำพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน”วันฉัตรมงคล” (05/05/2014)
นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำหัวหน้าส่วนงานราชการ พ่อค้า ประชาชน ตลอดจนกลุ่มพลังมวลชน ต่าง ๆ ทำพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลังเก่า บริเวณศาลากลางจังหวัดสระบุรี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีของเหล่าพสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรี
อ่าน 193 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีแถลงข่าวจับกุมพ่อค้ายาบ้ารายสำคัญในพื้นที่ (03/05/2014)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย พ.อ.รังสรรค์ ยิ้มสู้ รอง ผอ.กอ.รมน.สระบุรี พ.ต.อ. จักรกฤช วีระเดช ผกก.สภ.แก่งคอยร่วมกันแถลง ข่าวจับกุมพ่อค้ายาบ้ารายสำคัญในพื้นที่ อำเภอแก่งคอย อำเภอเมือง จ.สระบุรี โดยมีพฤติกรรมชอบแต่งกลายคล้ายทหารอำพรางตัว จนประชาชนเข้าใจว่าเป็นทหารจริงในนาม “เสธนิด” เบื้องต้นรับสารภาพค้ายาบ้ามา 3 เดือนขายไปแล้วกว่าแสนเม็ด
อ่าน 380 ครั้ง
ท้องถิ่นสระบุรีมอบเงินฝากให้ ธกส.สระบุรี เพื่อสมทบทุนนำไปช่วยเหลือชาวนา (29/04/2014)
สระบุรี นายพิเชษฐ์ จันทร์ส่ง ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรีทำพิธีส่งมอบเงินฝากให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.จังหวัดสระบุรี เพื่อนำไปสมทบทุนช่วยเหลือชาวนาโครงการรับจำนำข้าว โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการรับมอบ
อ่าน 299 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25/04/2014)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้นำ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวทีจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 207 ครั้ง
สระบุรีจัดซ้อมแผนการป้องกันและระงับอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย (24/04/2014)
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี ร่วมกับจังหวัดสระบุรี จัดซ้อมแผนการปฏิบัติการป้องกันและระงับอุบัติภัยจากสารเคมี และวัตถุอันตราย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2557 ณ คลังน้ำมันสระบุรี บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 325 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 1 ตรวจโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2557 (22/04/2014)
นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 1 และคณะลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี ตรวจติดตามแผนงานตามนโยบายของรัฐบาล ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี มีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
อ่าน 240 ครั้ง
คณะกรรมการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เยี่ยมเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดสระบุรี (21/04/2014)
นายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ พร้อมคณะเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ ในพื้นที่อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอหนองแค อำเภอวิหารแดง และอำเภอมวกเหล็ก ตามโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ เพื่อติดตามเยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์ ดูสภาพความเป็นอยู่ เยี่ยมเยียนพูดคุยกับครอบครัวอุปถัมภ์และนักเรียนนักศึกษา ซึ่งได้ใช้ชีวิติอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์มาตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน ที่ผ่านมา มีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ
อ่าน 318 ครั้ง
มท1. และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดบริการทางหลวงทับกวาง (12/04/2014)
นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดบริการทางหลวงทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และข้าราชการ เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิอาสาสมัครและสื่อมวลชน ร่วมต้อนรับ
อ่าน 146 ครั้ง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบนโยบายในการปฏิบัติงานในการตรวจเยี่ยมจุดบริการทางหลวงทับกวาง ถนนมิตรภาพ อ. แก่งคอย จ.สระบุรี (11/04/2014)
พลตำรวจโทเรืองศักดิ์ จริตเอก ผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงาน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 ถึงวันที 17 เมษายน 2557 เ
อ่าน 293 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดพิธีต้อนรับเยาวชนตามโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 21 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างถิ่น นำความสมานฉันท์สู่ดินแดน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (11/04/2014)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมต้อนรับเยาวชนในโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 21 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 261 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดงานอวดภาพเก่าเล่าตำนานเมืองสระบุรี และจัดพิธีรดน้ำดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย (10/04/2014)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานอวดภาพเก่าเล่าตำนานเมืองสระบุรี โดยการรวบรวมข้อมูล ประวัติความเป็นมา ภาพถ่าย ภาพยนตร์ ตลอดจนสื่อประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสระบุรีในอดีต เพื่อนำมาร้อยเรียงเรื่องราว ไว้เผยแพร่ให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี ได้ศึกษาและเก็บรวบรวมไว้เป็นความภูมิใจอันทรงคุณค่าแก่ชาวจังหวัดสระบุรี
อ่าน 711 ครั้ง
นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดทางต่างระดับแพะโคกสระบุรี เพื่อรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (10/04/2014)
นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดเส้นทางเลี่ยงเมืองทิศเหนือ หรือแยกแพะโคก อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ
อ่าน 249 ครั้ง
คุมประพฤติจังหวัดสระบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ “ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ”พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 จังหวัดสระบุรี (09/04/2014)
นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการปล่อยขบวนคาราวานณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557
อ่าน 203 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดงานรัฐพิธี วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (06/04/2014)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม และนำกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ ต่อพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
อ่าน 508 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ถัดไป>>