หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
สถาบันใต้ร่มพระบารมีนำนักศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินศึกษาดูงานเกษตรทฤษฏีใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดสระบุรี (05/11/2013)
คณะนักศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน จากสถาบัน ใต้ร่มพระบารมี จำนวน 80 คน เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกษตร ทฤษฏีใหม่ ที่วัดมงคลชัยพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 206 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีเตรียมแก้ปัญหาเยาวชนมั่วสุม ปัญหาชู้-สาว และแหล่งอบายมุข ฟื้นฟูศูนย์เสมารักษ์ เพื่อสอดส่องดูแล ความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา (05/11/2013)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เชิญผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ แนวทางในการจัดตั้งศูนย์เสมารักษ์ ของจังหวัดสระบุรี
อ่าน 365 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรม โครงการ “วิถีพื้นบ้าน สืบสานความพอเพียง คู่เคียงวิถีพุทธ“เยี่ยมบ้านยามเย็น” (31/10/2013)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้าน บ้านหนองโปร่ง ต.ห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุธบาท จังหวัดสระบุรี เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาจังหวัดสระบุรี ตามโครงการ วิถีพื้นบ้าน สืบสานความพอเพียง คู่เคียงวิถีพุทธ “เยี่ยมบ้านยามเย็น” ประจำปี 2557
อ่าน 348 ครั้ง
ตำรวจภูธรสระบุรี แถลงข่าวการกวาดล้างอาชญกรรมในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (31/10/2013)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตำรวจตรีชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ร่วมแถลงข่าวผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในพื้นที่จังหวัด สระบุรี
ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสระบุรีทำพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม สนับสนุนการศึกษา ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ (31/10/2013)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่มในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่เด็กพิการและออทิสติก ประจำปี 2556 จำนวน 125 ทุน และมอบครุภัณฑ์ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกตามบัญชี ก ให้กับเด็กพิการในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จำนวน 34 โรงเรียน 96 ราย มูลค่า3,837,700 บาท ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 225 ครั้ง
ผู้แทนพระองค์ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบถุงยังชีพพระราชทาน โครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” (30/10/2013)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายมนัส โนนุส กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เป็นผู้แทนพระองค์ มอบถุงยังชีพพระราชทานให้ประชาชน ที่ประสบอุทกภัย จำนวน 500 ชุด
อ่าน 108 ครั้ง
จับแก๊งค์โจรปล้นรถบรรทุกทองแดงมูลค่า 2 ล้าน (29/10/2013)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พล.ต.ต.ชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.สระบุรี พ.ต.อ.จักกฤษ วีระเดช ผู้กำกับการ สภ.แก่งคอย พร้อมด้วยชุดสืบสวน นำตัว นายณัฐพล เครือแวงมน อายุ 24 ปี เป็นชาวบ้านดง อ.อุบลรัตน จ.ขอนแก่น และนายไพโรจน์ สิริปา อายุ 34 ปี เป็นชาวต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว มาสอบสวนและแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน พร้อมด้วยรถยนต์ของกลางเป็นรถจักรยานยนต์ที่สำหรับเป็นพาหนะในการก่อเหตุ และรถยนต์บรรทุกของกลางที่ถูกปล้นไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเน้นย้ำ สระบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ ถนนสะอาด หน้าบ้านน่ามอง (29/10/2013)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้ประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการ แก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่
อ่าน 245 ครั้ง
ระดมพลคนสระบุรีรับรู้แผนบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล (25/10/2013)
โครงการชลประทานสระบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล
อ่าน 176 ครั้ง
ประชาชนจังหวัดชาวสระบุรี แต่งกายไว้ทุกข์และร่วมสรงน้ำพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (25/10/2013)
จังหวัดสระบุรีจัดพิธีถวายน้ำสรงพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนจังหวัดสระบุรี กราบถวายสักการะ เพื่อน้อมอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย
อ่าน 237 ครั้ง
คณะกรรมการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เยี่ยมเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดสระบุรี (21/10/2013)
นายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ พร้อมคณะเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ ในพื้นที่อำเภอเมืองสระบุรี และอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
อ่าน 252 ครั้ง
วัดพระพุทธฉาย จ.สระบุรี จัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วันออกพรรษาตักบาตรข้าวต้มลูกโยน ประจำปี 2556 (20/10/2013)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะข้ามต้มลูกโยน ณ วัดพระพุทธฉาย โดยจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ วัดพระพุทธฉาย จัดงานประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน ประจำปี 2556 ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล จังหวัดสระบุรี
อ่าน 235 ครั้ง
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯลงพื้นที่สระบุรีเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย (19/10/2013)
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี มีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้การต้อนรับกว่า 500 คน
อ่าน 197 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี (18/10/2013)
พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือ แก่ครอบครัวนางทุเรียน จันทรัตน์ ราษฎรตำบลพระพุทธบาท และครอบครัวเด็กหญิงภรณ์ทิพย์ ภาเจริญ ราษฎรตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
อ่าน 234 ครั้ง
ผู้ว่าจังหวัด สระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ลงพื้นที่อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี พร้อมแก้ไขปัญหา พัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น (17/10/2013)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน หรือ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ บริเวณวัดโปร่งสว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี สั่งทุกพื้นที่เร่งปราบปรามยาบ้า พร้อมนำกำลัง ป.ป.ส.ภาค 1 บุกปิดล้อมจับพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ได้ผู้ต้องหา ผู้เสพ กว่า 20ราย (15/10/2013)
เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ภาค 1 นำโดย นายสงวนศักดิ์ ศรีวัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการส่วนประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวัง พร้อมด้วยนายผล ดำธรรม นายอำเภอพระพุทธบาท สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สนธิกำลังร่วมกันจู่โจมตรวจค้นพื้นทีค้นเป้าหมาย
อ่าน 350 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีพร้อมแล้วสำหรับเทศกาลเที่ยวทุ่งทานตะวันต้นหนาวนี้ (14/10/2013)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานรับมอบเมล็ดพันธู์ทานตะวันโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบาน ปี 2556/2557 จากนายพาโชค พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการบริษัทแปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด จำนวน 5,500 กิโลกรัม โดยมีนายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน
อ่าน 191 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ออกไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในท้องที่จังหวัดสระบุรี (13/10/2013)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ออกไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในท้องที่จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ราษฎรที่กำลังประสบความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้
อ่าน 154 ครั้ง
นายกเหล่ากาชาดประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี และที่ปรึกษาหัวหน้าส่วนราชการ ครั้ง ที่ 1/56 (11/10/2013)
นางวันดี จุลเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีคนใหม่ เรียกประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เนื่องจากนายกเหล่ากาชาดเดิมได้พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งคณะทำงานใหม่
อ่าน 207 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดพิธีต้อนรับเยาวชนตามโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 20 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างถิ่น นำความสมานฉันท์สู่ดินแดน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (10/10/2013)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมต้อนรับเยาวชนในโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 20
อ่าน 216 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>