หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีคนใหม่เดินทางมารับตำแหน่งพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสระบุรี (01/10/2013)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เดินทางมา สักการะพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัตน์จตุรทิศ ณ วัดศาลาแดง จังหวัดสระบุรี เข้าสักการะศาลหลักเมือง ต่อด้วยสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี เพื่อเข้าปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
อ่าน 223 ครั้ง
คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรีร่วมกับจังหวัดสระบุรีจัดงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (01/10/2013)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมนางวันดี จุลเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศีลธรรมฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชันษา 100 ปี
อ่าน 181 ครั้ง
เรือนจำจังหวัดสระบุรีประกาศเป็นเรือนจำสีขาว (26/09/2013)
นายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบธงพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดสระบุรี พร้อมอ่านแถลงการณ์และประกาศเรือนจำจังหวัดสระบุรีเป็นเรือนจำสีขาว ที่บริเวณลานกีฬา แดน1 เรือนจำจังหวัดสระบุรี
อ่าน 169 ครั้ง
สระบุรีจัดซ้อมแผนใหญ่รับมือรถบัสโดยสารสาธารณะเกิดอุบัติเหตุ (25/09/2013)
นายวัฒนา พัทรชนม์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานการซ้อมแผนสาธารณภัยกรณีรถโดยสารสาธารณะเกิดอุบัติเหตุ โดยมีนายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองทับกวาง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรสระบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิต่างๆ ได้ร่วมกันฝึกซ้อม
อ่าน 260 ครั้ง
อำเภอเสาไห้จัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2556 (24/09/2013)
จังหวัดสระบุรีร่วมกับอำเภอเสาไห้ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกันจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 28 – 29 กันยายน 2556 ณ ศูนย์แข่งขันเรือยาวประเพณี หน้าที่ว่าการอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีจัดอบรมงานด้านประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี (13/09/2013)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี จัดโครงการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี ให้กับเครือข่ายจากเจ้าหน้าที่เสียงทางสายของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งเครือข่าย อปม.และ อป.มช. ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
อ่าน 175 ครั้ง
ศาลปกครองจัดเสวนาเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองให้กับสื่อมวลชนจังหวัดสระบุรี (09/09/2013)
สำนักงานศาลปกครอง เดินทางมาพบปะเสวนากับสื่อมวลชนจังหวัดสระบุรี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครอง กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง
อ่าน 305 ครั้ง
ชาวนาตำบลดอนทองทอง ประท้วงจำนำข้าวไม่ได้ เพราะการออกใบรับรองการขึ้นทะเบียนชาวนาผิดพลาด (02/09/2013)
ชาวนาตำบลดอนทองประมาณ 200 คน ชุมนุมหน้า อบต. ดอนทอง ประท้วงจำนำข้าวไม่ได้ เพราะการออกใบรับรองการขึ้นทะเบียนชาวนาผิดพลาด ระบุเป็นครั้งที่ 2 ทั้งที่เป็นครั้งแรก ส่งผลให้ชาวนาอาจต้องเสียสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเข้าโครงการรับจำนำข้าวครั้งที่ 2
อ่าน 366 ครั้ง
กรมทางหลวงเปิดเวทีให้ความรู้เวนคืน มอเตอร์เวย์บางประอิน-โคราช ตอนที่ 2 (จ.สระบุรี) เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายใหม่ เชื่อมต่อการเดินทางสู่ภาคอีสาน (28/08/2013)
จังหวัดสระบุรี จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ งานสำรวจจัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดของสังหาริมทรัพย์และประมาณราคา เพื่อกำหนดเป็นค่าทดแทนในการเวนคืนทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา ระหว่าง กม.24+500-กม.83+550
อ่าน 590 ครั้ง
จ.สระบุรีจัดประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (23/08/2013)
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี จัดประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2556 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
อ่าน 206 ครั้ง
รองผู้ว่าจังหวัด สระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ลงพื้นที่อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี พร้อมแก้ไขปัญหา พัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น (23/08/2013)
นายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณวัดอ้อมแก้ว ต.ไผ่หลิ่ว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี
อ่าน 165 ครั้ง
กระทรวงพลังงานลงพื้นที่สระบุรี เปิดเวทีสัมมนาแจงขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม โชว์ความพร้อมระบบ เอสเอ็มเอส ตอบทุกข้อสงสัยใช้สิทธิ์ซื้อราคาเดิม (22/08/2013)
กระทรวงพลังงานลงพื้นที่สระบุรี เดินสายจัดสัมมนา ปรับราคาก๊าช LPG ก้าวที่กล้า พลังงานไทย ครั้งที่ 3 ชี้แจงภาคประชาชนมตราการการขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม ดีเดย์ 1 กันยายนนี้ พร้อมเปิดข้อมูลแนวทางการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
อ่าน 270 ครั้ง
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสระบุรี เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็น “วาระแห่งชาติ ” จัดโครงการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (19/08/2013)
นายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (Hard Core) ประจำปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ถือว่าผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการบำบัดรักษาเพื่อคืนคนดีสู่สังคม
อ่าน 171 ครั้ง
ชาวจังหวัดสระบุรี แสดงความจงรักภักดี จัดพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี (12/08/2013)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนงานราชการ สมาชิกสมาคม ชมรม สโมสร มูลนิธิ พ่อค้า ประชาชนจัดพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี
อ่าน 191 ครั้ง
กลุ่มเกษตรกรพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักและเครือข่ายเกษตรกรผู้ใช้น้ำร่วมเปิดการใช้คลองส่งน้ำเฉลิมพระเกียรติ (09/08/2013)
ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยนายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผวจ.สระบุรี น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย สส.สระบุรี กลุ่มเกษตรกรพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักและเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ร่วมกันทำพิธีเปิดการใช้คอลงส่งน้ำหนองนาค ม.3 ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี
อ่าน 280 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556 (09/08/2013)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางนันทิยา พรหมมีชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี และประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมหัวหน้าส่วนงานราชการต่างๆ ร่วมจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิง ในโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสู่ภูมิภาค 76 จังหวัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
อ่าน 180 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี จัดงานเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม (08/08/2013)
จังหวัดสระบุรี จัดงานเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 ณ วัดเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
อ่าน 221 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (08/08/2013)
นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
อ่าน 78 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 1 ตรวจโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี ปี 2556 (07/08/2013)
นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 1 และคณะลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี ตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี มีนายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและชี้แจงผลการดำเนินงาน
อ่าน 151 ครั้ง
ศาลจังหวัดสระบุรีจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี (07/08/2013)
ที่บริเวณศาลจังหวัดสระบุรี นางสุรางค์รัตน์ โอฬารสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระบุรี เป็นประธานประกอบพิธีทำบุญพระถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
อ่าน 277 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [67] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>