หน้าหลัก >> ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี

ข่าว TV ท้องถิ่นเมืองสระบุรี
ตำรวจภูธรสระบุรี ตรวจเข้มกวาดล้างอาชญกรรมในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (20/12/2013)
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี พลตำรวจตรีชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ร่วมแถลงข่าวผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในพื้นที่จังหวัด สระบุรี
อ่าน 553 ครั้ง
กรมทางหลวงเดินหน้าชี้แจงขั้นตอนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน มอเตอร์เวย์บางปะอิน – โคราช ตอน 2 (ในพื้นที่ จ.สระบุรี) พร้อมรับฟังความคิดเห็นประชาชน เพื่อสร้างความชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม (20/12/2013)
นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในแนวเขตเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกา (การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 2) โครงการงานสำรวจจัดทำแผนแสดงรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์และประมวลราคาเพื่อกำหนดเป็นค่าทดแทนในการเวนคืนทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา
อ่าน 1035 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ (18/12/2013)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและศูนย์ร่วมป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2557 เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุบัติเหตุ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อ่าน 177 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชน ขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน (18/12/2013)
เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชน ขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัยในให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
อ่าน 571 ครั้ง
กาชาดสระบุรี ของดีป่าสัก สวยนักทานตะวัน ประจำปี 2556 เปิดขึ้นแล้ว โดยปีนี้ของรางวัลสลากการชาดมีรถยนต์มากถึง 3 คัน (17/12/2013)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นางวันดี จุลเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี และสมาชิกเหล่ากาชาดสระบุรี ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนได้ประกอบพิธีเปิดงานกาชาดสระบุรี ของดีป่าสัก สวยนักทานตะวันที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 264 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ (16/12/2013)
นายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะบริเวณถนนมิตรภาพ ระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตรซึ่งเป็นช่วงที่ลาดชัน ล่อแหลมต่อการเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ
อ่าน 181 ครั้ง
พุทธศาสนิกชนจ.สระบุรีร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ ครบ 50 วัน (12/12/2013)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดแสระบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 100 รูป ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ ครบ 50 วัน
อ่าน 189 ครั้ง
อสค. จับมือ เครือข่ายงดเหล้าและ สสส. หนุนกิจกรรมตักบาตรนมสด- ธรรมในฟาร์ม ปีที่ 2 หวังสานต่อให้เป็นประเพณีแห่งเมืองโคนม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (06/12/2013)
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ( อสค. ) ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ( สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส. ) จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคมมหาราช ตักบาตรนมสด สานต่อกิจกรรมบุญและหวังสร้างให้เป็นประเพณีของจังหวัดสระบุรี พร้อมรณรงค์และเชิญชวนให้พนักงานและประชาชนทั่วไป หันมาดื่มนม ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น
อ่าน 182 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี (05/12/2013)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 230 ครั้ง
กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2013 พร้อมลงนาม MOU ป้องกันและบรรเทาผลกระทบของฝุ่นละอองต่อชุมชนเทศบาลหน้าพระลาน (04/12/2013)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมไทย ลดภัยจากฝุ่นละออง สนองเบื้องพระยุคลบาทในหลวง” พร้อมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อหาแนวทางป้องกันและบรรเทาผลกระทบของฝุ่นละอองต่อชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ณ เทศบาลตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 352 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี สวดมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ. สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (04/12/2013)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชนจังหวัดสระบุรี ร่วมสวดมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ ๘๖ พรรษา ถวายเป็นพระราชกุศล และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ณ. สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
อ่าน 1176 ครั้ง
อบต.ดาวเรืองแถลงข่าวการจัดงานถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 (04/12/2013)
อบต.ดาวเรืองแถลงข่าวการจัดงานถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 โดยจัดมีกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ การเปิดตลาดน้ำดาวเรือง ณ. บึงป่าสัก(ตลาดน้ำดาวเรือง) อ.เมือง จ.สระบุรี
อ่าน 378 ครั้ง
ทานตะวันบานสะพรั่งแล้วที่จังหวัดสระบุรี พร้อมต้อนรับนักเที่ยวต้นหนาวนี้บนพื้นที่กว่าหมื่นไร่ (03/12/2013)
จังหวัดสระบุรี ขอเชิญนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าร่วม เทศกาลทานตะวันบานที่สระบุรี ได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2557 อลังการกับดอกทานตะวันบานสะพรั่ง สวยงามตลอดช่วงระยะเวลาฤดูทานตะวัน ซึ่งนับเป็นฤดูท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี นักท่องเที่ยวสามารถ วางแผนการเดินทางมาท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันจังหวัดสระบุรี ได้ตลอดเวลาเลือกชมได้ในหลายๆ พื้นที่ โดยแต่ละแห่ง แต่ละพื้นที่จะมีความสวยงาม และกิจกรรมการจัดงานแตกต่างออกไป ใน 6 อำเภอ บนพื้นที่กว่า 10,000 ไร่
อ่าน 358 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีมอบทุนพระราชทานเพื่อการสงเคราะห์ให้แก่เด็กกำพร้าที่บิดา มารดา หรือผู้อุปการะ เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัย (03/12/2013)
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบหมายให้นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เป็นประธานมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนทุนพระราชทานจำนวน 4 ทุน
อ่าน 248 ครั้ง
จังหวัดสระบุรีหนุนสินคาโอทอป แถลงข่าวมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ แด่คนที่คุณรัก ด้วยผลิตภัณฑ์ชุมชนและโอทอป (03/12/2013)
จังหวัดสระบุรีได้จัดการแถลงข่าวมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ แด่คนที่คุณรัก ด้วยผลิตภัณฑ์ชุมชนและโอทอป ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี มีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการแถลงข่าว ที่บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดสระบุรี
อ่าน 456 ครั้ง
เรือนจำจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมโครงการ สัปดาห์รณรงค์การส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขัง 9 ธันวาคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556 (02/12/2013)
นายสมศักดิ์ สาระหงส์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมโครงการ สัปดาห์รณรงค์การส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขัง 9 ธันวาคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556 โดยมีผู้ต้องขังร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิคจำนวน 130 คน
อ่าน 154 ครั้ง
รมว.อุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เพื่อมอบนโยบายเกี่ยวกับการลดปัญหาฝุ่นละอองจากการทำเหมืองหิน โรงโม่ ให้กับผู้ประกอบการ (22/11/2013)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เพื่อมอบนโยบายเกี่ยวกับการลดปัญหาฝุ่นละอองจากการทำเหมืองหิน โรงโม่ ให้กับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี และเป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day 2013)
อ่าน 394 ครั้ง
สรรพากรพื้นที่สระบุรีติวเข้มผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเกี่ยวกับใบกำกับภาษีรูปแบบใหม่ (21/11/2013)
นายสุกิจ ยินดี นักวิชาการสรรพกรชำนาญการพิเศษ เป็นประธานเปิดการสัมมนาหลักสูตร “UPDATE ใบกำกับภาษีรูปแบบใหม่” ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อรับทราบแนวทางหรือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีรูปแบบใหม่
อ่าน 469 ครั้ง
ผู้ว่าจังหวัด สระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ลงพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี พร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในการทำให้สระบุรีสะอาด น่าอยู่ น่ามอง (21/11/2013)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน หรือ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
อ่าน 213 ครั้ง
เชฟรอนเดินหน้าผนึกกำลังสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง รวมพลังห้าภาคส่วนสร้างหลุมขนมครกด้วย โคก หนอง นา โมเดล มุ่งส่งเสริมชุมชนรักษ์ป่า แก้ปัญหาน้ำท่วม – น้ำแล้งอย่างยั่งยืน (21/11/2013)
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกรรมธรรมชาติ และรายการ “เจาะใจ” โดยบริษัท เจ เอสแอล โกลบอลมีเดีย จำกัด สานต่อโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลกรวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน”
อ่าน 993 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 [69] 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ถัดไป>>